Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 24 wyników:

Medal Pamiątkowy z okazji 70-lecia Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy 1/2. medal  »
lata 90.

Medal Pamiątkowy z okazji 70-lecia Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy 2/22. medal  »
lata 90.

Odznaka Honorowa Wojewódzkiej Rady Narodowej 1/2. fotografia  »
1981 - 07 - 08

1948. Skarga apelacyjna Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy w sprawie z pozwu Skarbu Państwa przeciw Agnieszce Kasprowicz- str. 1/2. AB A/1.2.82 . skarga apelacyjna  »
1948 - 12 - 16

1948. Skarga apelacyjna Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy w sprawie z pozwu Skarbu Państwa przeciw Agnieszce Kasprowicz- str. 2/2. AB A/1.2.82 . skarga apelacyjna  »
1948 - 12 - 16

1948. Pozew z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia wystosowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy przeciw Agnieszce Kasprowicz- str. 1/3. AB A/1.2.80 . pozew  »
1948 - 09 - 29

1948. Pozew z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia wystosowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy przeciw Agnieszce Kasprowicz- str. 2/3 . pozew  »
1948 - 09 - 29

1948. Pozew z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia wystosowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy przeciw Agnieszce Kasprowicz- str. 3/3. AB A/1.2.80 . pozew  »
1948 - 09 - 29

1948. Skarga kasacyjna Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy w sprawie z pozwu Skarbu Państwa przeciw Agnieszce Kasprowicz. AB A/1.2.83. skarga kasacyjna  »
1949 - 08 - 17

1921. Maria Tarlach z Piotrem Wiegand i gośćmi na ich weselu. fotografia  »
1921 - 09 - 20

Świadectwo ukończenia (Entlassungszeugnis) Królewskiego Katolickiego Seminarium Nauczycielskiego w Bydgoszczy. fotografia  »
1907-10-20 - 1907-10-30

Pismo w języku niemieckim z Bureaukasse Königlichen Regierung zu Bromberg. korespondencja  »
1912-03-27

Koperta, w której znajdowało się pismo z Königlichen Regierung zu Bromberg. koperta  »
1912-03-30

Pismo w języku niemieckim z Königlichen Regierung zu Bromberg. korespondencja  »
1912-04-30

Antoni Merchel w wojsku niemieckim. fotografia  »
1917-09-06

Pismo z Königlichen Regierung zu Bromberg- 1918 rok. korespondencja  »
1918-10-08

Pamiątkowa fotografia ze święta dywizyjnego. fotografia  »
1934-05-17

Mapa Powiatu Sępoleńskiego. mapa/mapka  »
1938-01-01 - 1938-12-31

Zdjęcie pamiątkowe uczestników Zjazdu Rady Okręgowej Zjednoczenia Zawodowego "Praca Polska". fotografia  »
1938-05-29

Dyplom z 1939 r.. dyplom  »
1939-06-21

Mianowanie na członka Komisji Egzaminacyjnej dla zawodów praktycznych w Bydgoszczy. mianowanie  »
1945-07-06

Zezwolenie na posiadanie broni . legitymacja  »
1946-04-10

Pismo z Izby Skarbowej, dotyczące wznowienia wypłaty zaopatrzenia inwalidzkiego. decyzja  »
1947-06-25

Orzeczenie o wymiarze renty inwalidzkiej. orzeczenie  »
1950-03-24

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.