Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 235 wyników:

1926. Wypis z rejestru handlowego - Drukarnia i Księgarnia Polska - Kiełbratowski i Ska Spółka komandytowa - str. 2/2. AB A/1.2.3. zaświadczenie  »
1924 - 05 - 26

1931. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Drukarni i Księgarni Polskiej, Spółki z o. poręką. AB A/1.2.55. zawiadomienie  »
1931 - 10 - 09

1931. Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Drukarni i Księgarni Polskiej, Spółki z o. poręką. Sępólno Krajeńskie- str. 1/2 AB A/1.2.61. rękopis  »
1931 - 10 - 13

1931. Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Drukarni i Księgarni Polskiej, Spółki z o. poręką. Sępólno Krajeńskie- str. 2/2. AB A/1.2.61. rękopis  »
1931 - 10 - 13

1924. Wypis z rejestru handlowego - Drukarnia i Księgarnia Polska - Kiełbratowski i Ska Spółka komandytowa. - str. 1/2. AB A/1.2.3. lista  »
1924 - 05 - 26

1931. Podanie do Sądu Grodzkiego o wykreślenie z rejestru handlowego firmy Drukarnia i Księgarnia Polska, Spółka z o. poręką w Sępólnie i o zapisanie firmy Drukarnia i Księgarnia Polska, właściciel Maksymilian Kasprowicz w Sępólnie. AB A/1.2.52. podanie  »
1931 - 09 - 12

Witryny wystawowe sklepu E. Głazika. fotografia  »
lata 30.

Wielkopolski Skład Kawy. fotografia  »
II poł. 20 w.

Foto - Drogeria. fotografia  »
I poł. 20 w.

Fabryka octu. fotografia  »
I poł. 20 w.

Sępoleński browar. fotografia  »
I poł. 20 w.

"Żywot i męka św. Andrzeja Boboli" 1/2. fotografia  »
1938 - 08 - 28

"Żywot i męka św. Andrzeja Boboli" 2/2. fotografia  »
1938 - 08 - 28

ul. Piłsudskiego. fotografia  »
lata 30.

1929, "Zorza" . fotografia  »
1929

Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej Żeńskiej ZORZA. fotografia  »
lata 20.

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Wdzięczności Chrystusa Króla podzczas uroczystości.. fotografia  »
1938 - 08 - 28

Zespól mandolinistek przy K. S. M.. fotografia  »
1936 - 05 - 24

Na pikniku. fotografia  »
1920 --- 1939

Przedwojenna młodzież. fotografia  »
1920 --- 1939

Pocztówka z 1920 roku. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Ul. Sądowa. fotografia  »
1920 --- 1939

1936. Życzenia od pracowników Drukarni i Księgarni Polskiej dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia pracy zawodowej. AB A/1.1.35. korespondencja  »
1936 - 04 - 01

1936. Życzenia od członków Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia jego pracy zawodowej. AB A/1.1.34. korespondencja  »
1936 - 04 - 01

1936. Życzenia od Powiatowego Koła Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Sępólnie dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia pracy zawodowej. AB A/1.1.32. korespondencja  »
1936 - 04 - 01

1936. Życzenia od W. Jaworskiego dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia pracy zawodowej. AB A/1.1.37. korespondencja  »
1936 - 04 - 01

1936. Życzenia od Welterów (Walterów?) dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia pracy zawodowej. AB A/1.1.42. korespondencja  »
1936 - 04 - 01

1927- 1929. Blankiet dla chcących umieścić ogłoszenie w Gazecie Sępoleńskiej. AB A/1.3.4. formularz  »
1927 - 06 - 15 --- 1929 - 12 - 31

1931- 1939. Koperta z Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.3.5. koperta  »
1931 - 10 - 14 --- 1939 - 08 - 31

1934. Kartka pocztowa z zawiadomieniem o walnym zebraniu Powiatowego Koła Związku Inwalidów Wojennych R.P. w Sępólnie. AB A/1.3.7. kartka pocztowa  »
1934 - 03 - 24

1936. Życzenia od Ottona Blecka dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia jego pracy zawodowej. AB A/1.1.41. kartka z życzeniami  »
1936 - 04 - 01

1936. Życzenia dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia pracy zawodowej (prawdopodobnie od Stanisława Twarogowskiego). AB A/1.1.30. kartka z życzeniami  »
1936 - 04 - 01

1936. Życzenia od Bolesława Gierszewskiego dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia jego pracy zawodowej. AB A/1.1.33. kartka z życzeniami  »
1936 - 04 - 01

1936. Życzenia dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia jego pracy zawodowej (prawdopodobnie od Mówińskich). AB A/1.1.39. kartka z życzeniami  »
1936 - 04 - 01

1936. Życzenia dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia pracy zawodowej. AB A/1.1.40. kartka z życzeniami  »
1936 - 04 - 01

1936. Życzenia od Towarzystwa Pożyczkowego w Sępólnie dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia pracy zawodowej. AB A/1.1.38. kartka z życzeniami  »
1936 - 04 - 01

1931. Pełnomocnictwo udzielone Maksymilianowi Kasprowiczowi do zastępowania Magdaleny Mikickiej i Romana Mikickiego na walnym zebraniu akcjonariuszy Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.60. pełnomocnictwo  »
1931 - 10 - 13

1931. Pełnomocnictwo udzielone Maksymilianowi Kasprowiczowi do zastępowania Stanisława Sobierajczyka na walnym zebraniu akcjonariuszy Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.59. pełnomocnictwo  »
1931 - 10 - 13

1931. Pełnomocnictwo udzielone Maksymilianowi Kasprowiczowi do zastępowania Teodora Szukalskiego na walnym zebraniu akcjonariuszy Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.58. pełnomocnictwo  »
1931 - 10 - 13

1931. Pełnomocnictwo udzielone Maksymilianowi Kasprowiczowi do zastępowania Kazimierza Przybylskiego na walnym zebraniu akcjonariuszy Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.57. pełnomocnictwo  »
1931 - 10 - 13

1931. Pełnomocnictwo udzielone Maksymilianowi Kasprowiczowi do zastępowania Alojzego Bruskiego na walnym zebraniu akcjonariuszy Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.56. pełnomocnictwo  »
1931 - 10 - 13

1931. Pismo od Alfonsa Gracza, informujące Maksymiliana Kasprowicza o przesłaniu mu w załączniku pierwszego wypisu aktu notarialnego. AB A/1.2.50. korespondencja  »
1931 - 09 - 04

1931. Pełnomocnictwo od Ludwika Wagnera dla Antoniego Konopczyńskiego na sprzedaż Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.49. pełnomocnictwo  »
1931 - 09 - 03

1931. Pismo od Alfonsa Gracza, informujące Maksymiliana Kasprowicza o przesłaniu mu w załączniku pierwszego wypisu aktu notarialnego. AB A/1.2.48. fotografia  »
1931 - 07 - 13

1931. Pokwitowanie otrzymania 180 zł za zbycie udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.46. fotografia  »
1931 - 06 - 27

1923. Orzeczenie w sprawie zasiłku dla rodziny rezerwisty Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.1.2 . orzeczenie  »
1923 - 06 - 07

1926. Zawiadomienie o ślubie Agnieszki Herrmann z Maksymilianem Kasprowiczem. AB A/1.1.5. fotografia  »
1926 - 04 - 01 --- 1926 - 04 - 19

1928. Pismo z Pomorskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń w sprawie uiszczenia należności za polisę. AB A/1.1.9. korespondencja  »
1928 - 02 - 14

1929. Kwit prolongacyjny poświadczający opłacenie przez Maksymiliana Kasprowicza należności ubezpieczeniowej za 1929 rok. AB A/1.1.11. pokwitowanie  »
1929 - 01 - 01 --- 1929 - 12 - 31

1932. Życzenia imieninowe od urzędników Komunalnej Kasy Oszczędmości w Sępólnie dla Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.1.16 . kartka z życzeniami  »
1932 - 10 - 12

1930. Kwit prolongacyjny poświadczający opłacenie przez Maksymiliana Kasprowicza należności ubezpieczeniowej za 1930 rok- str. 1/2. AB A/1.1.12. pokwitowanie  »
1930 - 01 - 31 --- 1930 - 12 - 31

1936. Wizytówka Władysława Gołębiewskiego z życzeniami dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia jego pracy zawodowej- str. 1/2. AB A/1.1.36. kartka z życzeniami  »
1936 - 04 - 01

1931. Kwit prolongacyjny poświadczający opłacenie przez Maksymiliana Kasprowicza należności ubezpieczeniowej za 1931 rok- str. 1/2. AB A/1.1.14. pokwitowanie  »
1931 - 01 - 24

1931. Odpowiedź Referatu Spraw Inwalidów Wojennych Starostwa Powiatowego w Starogardzie na pismo Maksymiliana Kasprowicza w sprawie przyznania praw inwalidzkich. AB A/1.1.15 . korespondencja  »
1931 - 09 - 19

1933. Odpowiedź ze Starostwa Powiatowego Starogardzkiego na pismo Maksymiliana Kasprowicza w sprawie badania lekarskiego. AB A/1.1.17 . korespondencja  »
1933 - 08 - 21

1933. Zaświadczenie o przejeździe inwalidy wojennego Maksymiliana Kasprowicza- str. 1/2. AB A/1.1.18 . zaświadczenie  »
1933 - 08 - 23

1933. Odpis zawiadomienia ze Starostwa Powiatowego Starogardzkiego o wydaniu orzeczenia lekarskiego po przebadaniu Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.1.20 . zawiadomienie  »
1933 - 10 - 03

1933. Pismo z Izby Skarbowej w Poznaniu do Maksymiliana Kasprowicza w sprawie zwrotu kosztów podróży i diety. AB A/1.1.21 . korespondencja  »
1933 - 10 - 28

1934. Pismo z Okręgowego Koła Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi w sprawie obchodów uroczystości 15-lecia Koła. AB A/1.1.22 . korespondencja  »
1934 - 04 - 24

1934. Pismo Maksymiliana Kasprowicza do Starostwa Powiatowego Starogardzkiego w sprawie nadesłania wyniku badania lekarskiego. AB A/1.1.24 . korespondencja  »
1934 - 06 - 05

1934. Odpowiedź Starostwa Powiatowego Starogardzkiego na pismo Maksymiliana Kasprowicza w sprawie przesłania mu wyniku badania lekarskiego. AB A/1.1.25 . korespondencja  »
1934 - 06 - 07

1934. Pismo z Zarządu Wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej na Pomorze do Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.1.26 . korespondencja  »
1934 - 07 - 10

1936. Życzenia od Korporacji Zakładów Graficznych i Wydawniczych na Pomorze dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia pracy zawodowej. AB A/1.1.27. kartka z życzeniami  »
1936 - 03 - 30

1936. Życzenia od członków Okręgu Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży w Sępólnie dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia pracy zawodowej. AB A/1.1.31. kartka z życzeniami  »
1936 - 04 - 01

1924. Pokwitowanie wpłaty od Bolesława Kiełbratowskiego na rachunek Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.2. pokwitowanie  »
1924 - 03 - 05

1928. Pismo do Maksymiliana Kasprowicza z Przeglądu Graficznego i Papierniczego w sprawie drukarni przeznaczonych na sprzedaż. AB A/1.2.5. korespondencja  »
1928 - 02 - 14

1929. Pokwitowanie uiszczenia przez Mariana Kasprowicza opłaty za polisę w Pomorskim Stowarzyszeniu Ubezpieczeń. AB A/1.1.10. pokwitowanie  »
1929 - 01 - 24

1930. Pismo od Alfonsa Gracza, informujące Maksymiliana Kasprowicza o przesłaniu mu w załączniku wypisu wyroku z dnia 26 czerwca w sprawie Drukarnia Polska c/a Korda. AB A/1.2.7. korespondencja  »
1930 - 10 - 17

1931. Akcydens- prośba o przybycie 25 czerwca 1931 roku do notariusza Alfonsa Gracza w Sępólnie w celu załatwienia formalności związanych z przepisaniem udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.8. korespondencja  »
1931 - 06 - 01 --- 1931 - 06 - 24

1931. Pokwitowanie uiszczenia opłaty za polisę w Pomorskim Stowarzyszeniu Ubezpieczeń. AB A/1.1.13. pokwitowanie  »
1931 - 01 - 24

1931. Pismo Antoniego Biernage do Maksymiliana Kasprowicza w sprawie adresu teściowej Antoniego Biernage. AB A/1.2.10. korespondencja  »
1931 - 04 - 07

1931. Pismo Lucjana Prądzyńskiego do Maksymiliana Kasprowicza w sprawie sprzedaży udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.11. korespondencja  »
1931 - 04 - 07

1931. Potwierdzenie odebrania 1000 zł za odstąpienie Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.12. korespondencja  »
1931 - 04 - 15

1931. Umowa odstąpienia udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie, zawarta pomiędzy Teodorem Szukalskim a Maksymilianem Kasprowiczem. AB A/1.2.13. umowa  »
1931 - 04 - 15

1931. Potwierdzenie odebrania 250 zł za odstąpienie Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.14. pokwitowanie  »
1931 - 04 - 16

1931. Prośba Teodora Szukalskiego o wypłatę należnych mu pieniędzy za zbycie udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.15. korespondencja  »
1931 - 04 - 16

1931. Oświadczenie Jana Kabata o odstąpieniu udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej na rzecz Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.2.17. oświadczenie  »
1931 - 04 - 24

1934. Budżet Powiatowego Związku Samorządowego w Sępólnie na rok 1934/35. AB A/1.3.8. budżet  »
1934 1934 - 01 - 01 --- 1934 - 04 - 01

1931. Potwierdzenie odebrania 550 zł za odstąpienie Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.18. pokwitowanie  »
1931 - 04 - 24

1931. Zgoda Jana Kabata, prezesa rady nadzorczej Drukarni i Księgarni Polskiej, na odstąpienie udziałów w Drukarni przez Antoniego Biernage. AB A/1.2.19. zezwolenie  »
1931 - 04 - 28

1931. Pismo z Komunalnej Kasy Oszczędności w Sępólnie do Maksymiliana Kasprowicza w sprawie wniosku Kasprowicza o pożyczkę wekslową. AB A/1.2.21. korespondencja  »
1931 - 05 - 05

1931. Pismo od Alfonsa Gracza, informujące Maksymiliana Kasprowicza o przesłaniu mu w załączniku pierwszego wypisu umowy o przelewie udziałów Spółki. AB A/1.2.22. fotografia  »
1931 - 05 - 09

1931. Oświadczenie Józefa Naatza o odstąpieniu Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.23. oświadczenie  »
1931 - 05 - 11

1923. List do Maksymiliana Kasprowicza ze Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce Okręgu Grudziądzkiego- str. 1/2. AB A/1.1.3 . korespondencja  »
1923 - 08 - 10

1923. List do Maksymiliana Kasprowicza ze Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce Okręgu Grudziądzkiego- str. 2/2. AB A/1.1.3 . korespondencja  »
1923 - 08 - 10

1923. List do Maksymiliana Kasprowicza ze Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce Okręgu Grudziądzkiego- str. 1/2. AB A/1.1.4 . korespondencja  »
1923 - 10 - 14

1923. List do Maksymiliana Kasprowicza ze Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce Okręgu Grudziądzkiego- str. 2/2. AB A/1.1.4 . korespondencja  »
1923 - 10 - 14

1931. Pokwitowanie otrzymania 250 zł tytułem II raty za zbycie udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.24. pokwitowanie  »
1931 - 05 - 13

1931. Oświadczenie Magdaleny Mikickiej o odstąpieniu Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.25. oświadczenie  »
1931 - 05 - 16

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Bothego z Trzcian jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.26. zezwolenie  »
1931 - 05

1931. Potwierdzenie odebrania 200 zł za odstąpienie Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.27. pokwitowanie  »
1931 - 05

1931. Zawiadomienie o odstąpieniu przez Wydział Powiatowy 20 udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej na rzecz Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.2.28. zawiadomienie  »
1931 - 05 - 22

1931. Pismo od Alfonsa Gracza, informujące Maksymiliana Kasprowicza o przesłaniu mu w załączniku pierwszego wypisu aktu notarialnego. AB A/1.2.30. korespondencja  »
1931 - 06 - 01

1931. Pokwitowanie wpłaty od Maksymiliana Kasprowicza za 21 udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.31. pokwitowanie  »
1931 - 05 - 28

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Tomasza Komierowskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.32. zezwolenie  »
1931 - 06 - 11

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Kazimierza Przybylskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.34. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1926. Wezwanie Maksymiliana Kasprowicza do zapłacenia zaległej opłaty sądowej- str. 2/2. AB A/1.2.4. wezwanie  »
1926 - 05 - 07

1926. Wezwanie Maksymiliana Kasprowicza do zapłacenia zaległej opłaty sądowej- str. 1/2. AB A/1.2.4. wezwanie  »
1926 - 05 - 07

1931. Zawiadomienie o wpisie w rejestrze handlowym dla firmy Drukarnia i Księgarnia Polska sp. z o.p. w Sępólnie- str. 2/2. AB A/1.2.9. zawiadomienie  »
1931 - 01 - 20

1931. Zawiadomienie o wpisie w rejestrze handlowym dla firmy Drukarnia i Księgarnia Polska sp. z o.p. w Sępólnie- str. 1/2. AB A/1.2.9. zawiadomienie  »
1931 - 01 - 20

1931. Kartka pocztowa od Otona Sabiniarza do Maksymiliana Kasprowicza z informacją o możliwości wydzierżawienia drukarni Sabiniarza- str. 1/2. AB A/1.2.16. kartka pocztowa  »
1931 - 04 - 18

1931. Kartka pocztowa od Otona Sabiniarza do Maksymiliana Kasprowicza z informacją o możliwości wydzierżawienia drukarni Sabiniarza- str. 2/2. AB A/1.2.16. kartka pocztowa  »
1931 - 04 - 18

1937. List od Michała Mogilnickiego w sprawie wartości jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.66. korespondencja  »
1937 - 09 - 20

1937. Zaproszenie na XII Ogólny Zjazd Delegatów Związku Inwal. Woj. R. P.- str. 1/3. AB A/1.1.44 . zaproszenie  »
1937 - 11

1937. Zaproszenie na XII Ogólny Zjazd Delegatów Związku Inwal. Woj. R. P.- str. 2/3. AB A/1.1.44 . zaproszenie  »
1937 - 11

1937. Zaproszenie na XII Ogólny Zjazd Delegatów Związku Inwal. Woj. R. P.- str. 3/3. AB A/1.1.44 . zaproszenie  »
1937 - 11

1930. Kwit prolongacyjny poświadczający opłacenie przez Maksymiliana Kasprowicza należności ubezpieczeniowej za 1930 rok- str. 2/2. AB A/1.1.12. pokwitowanie  »
1930

1933. Zaświadczenie o przejeździe inwalidy wojennego Maksymiliana Kasprowicza- str. 2/2. AB A/1.1.18. zaświadczenie  »
1933 - 08 - 23

1936. Wizytówka Władysława Gołębiewskiego z życzeniami dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia jego pracy zawodowej- str. 2/2. AB A/1.1.36. kartka z życzeniami  »
1936 - 04 - 01

1931. Aneks do polisy w Poznańsko- Warszawskim Towarzystwie Ubezpieczeń, dotyczący przeniesienia własności przedmiotów objętych ubezpieczeniem- str. 1/2. AB A/1.2.54. polisa  »
1931 - 09 - 26

1931. Aneks do polisy w Poznańsko- Warszawskim Towarzystwie Ubezpieczeń, dotyczący przeniesienia własności przedmiotów objętych ubezpieczeniem- str. 2/2. AB A/1.2.54. polisa  »
1931 - 09 - 26

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Aleksandra Retmańskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.35. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Stanisława Sobierajczyka jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.36. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Magdalenę Mikicką jej udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.37. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Jana Kabata jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.38. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Wacława Łuczyńskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.39. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Lucjana Prądzyńskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.40. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Wydział Powiatowy udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.41. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Mariana Przybylskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.42. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Józefa Naatza jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.43. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Teodora Szukalskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.44. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Pokwitowanie otrzymania 322 zł za zbycie udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.45. pokwitowanie  »
1931 - 06 - 25

1931. Pismo od Alfonsa Gracza, informujące Maksymiliana Kasprowicza o przesłaniu mu w załączniku pierwszego wypisu aktu notarialnego. AB A/1.2.47. korespondencja  »
1931 - 07 - 02

1934. Zaproszenie na obchody 15-lecia Okręgowego Koła Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi- str. 1/4. AB A/1.1.23 . zaproszenie  »
1934 - 04 - 24

1934. Zaproszenie na obchody 15-lecia Okręgowego Koła Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi- str. 2/4. AB A/1.1.23. zaproszenie  »
1934 - 04 - 24

1934. Zaproszenie na obchody 15-lecia Okręgowego Koła Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi- str. 3/4. AB A/1.1.23 . zaproszenie  »
1934 - 04 - 24

1934. Zaproszenie na obchody 15-lecia Okręgowego Koła Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi- str. 4/4. AB A/1.1.23 . zaproszenie  »
1934 - 04 - 24

1931. Umowa dzierżawy lokalu, zawarta pomiędzy Komunalną Kasą Oszczędności a Maksymilianem Kasprowiczem- str. 1/2. AB A/1.2.53. umowa  »
1931 - 09 - 18

1931. Umowa dzierżawy lokalu, zawarta pomiędzy Komunalną Kasą Oszczędności a Maksymilianem Kasprowiczem- str. 2/2. AB A/1.2.53. umowa  »
1931 - 09 - 18

1939. Inwentura Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie na dzień 31 grudnia 1938 roku. AB A/1.2.67. spis  »
1939 - 01 - 13

1923- 1931. Księga protokularna Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie Krajeńskim. AB A/1.2.1. protokół  »
1923 - 11 - 08 --- 1931 - 10 - 13

1931. Kartka pocztowa od Antoniego Biernage do Maksymiliana Kasprowicza- str. 1/2. AB A/1.2.20. kartka pocztowa  »
1931 - 05 - 02

1931. Kartka pocztowa od Antoniego Biernage do Maksymiliana Kasprowicza- str. 2/2. AB A/1.2.20. kartka pocztowa  »
1931 - 05 - 02

1931. Oświadczenie o odstąpieniu przez Kazimierza Przybylskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej na rzecz Maksymiliana Kasprowicza- str. 1/2. AB A/1.2.29. oświadczenie  »
1931 - 05 - 29

1931. Oświadczenie o odstąpieniu przez Kazimierza Przybylskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej na rzecz Maksymiliana Kasprowicza- str. 2/2. AB A/1.2.29. oświadczenie  »
1931 - 05 - 29

1931. Odpowiedź Aleksandra Kozłowskiego na list Maksymiliana Kasprowicza w sprawie odkupienia od Kozłowskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej-str. 1/2. AB A/1.2.33. korespondencja  »
1931 - 06 - 18

1931. Odpowiedź Aleksandra Kozłowskiego na list Maksymiliana Kasprowicza w sprawie odkupienia od Kozłowskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej-str. 2/2. AB A/1.2.33. korespondencja  »
1931 - 06 - 18

1931. Umowa odstąpienia udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.51. umowa  »
1931 - 09 - 07

1937. Kwit składkowy poświadczający opłatę składki za ubezpieczenie od szkód pożarowych- str. 1/2. AB A/1.2.65. pokwitowanie  »
1937 - 04 - 01

1937. Kwit składkowy poświadczający opłatę składki za ubezpieczenie od szkód pożarowych- str. 2/2. pokwitowanie  »
1937 - 04 - 01

1928. Polisa w Poznańsko- Warszawskim Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. na ubezpieczenie od szkód pożarowych Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.6. polisa  »
1928 - 04 - 26

1933. Pismo z Zarządu Wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej na Pomorze do Komisji Administracyjnej Związku Inwalidów Wojennych R. P. w Sępólnie- str. 1/2. AB A/1.1.19 . korespondencja  »
1933 - 09 - 15

1933. Pismo z Zarządu Wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej na Pomorze do Komisji Administracyjnej Związku Inwalidów Wojennych R. P. w Sępólnie- str. 2/2. AB A/1.1.19 . korespondencja  »
1933 - 09 - 15

1937. Okólnik do wszystkich delegatów na XII Ogólny Zjazd Delegatów Związku Inwal. Woj.. R. P. AB A/1.1.43 . korespondencja  »
1937 - 11 - 27

1928. Polisa w Pomorskim Stowarzyszeniu Ubezpieczeń w Toruniu na ubezpieczenie od ognia ruchomości domowych Maksymiliana Kasprowicza- str. 1/3. AB A/1.1.8. polisa  »
1928 - 02 - 13

1928. Polisa w Pomorskim Stowarzyszeniu Ubezpieczeń w Toruniu na ubezpieczenie od ognia ruchomości domowych Maksymiliana Kasprowicza- str. 2/3. AB A/1.1.8. polisa  »
1928 - 02 - 13

1928. Polisa w Pomorskim Stowarzyszeniu Ubezpieczeń w Toruniu na ubezpieczenie od ognia ruchomości domowych Maksymiliana Kasprowicza- str. 3/3. AB A/1.1.8. polisa  »
1928 - 02 - 13

Lata 20. lub 30. Wschodnia pierzeja rynku w Sępólnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. fotografia  »
I poł. 20 w.

Lata 30. Budynek Starostwa Powiatowego w Sępólnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego.. odbitka  »
1929 --- 1939

Lata 30. Z życia wsi w latach 30. XX wieku- wspomnienia. wspomnienie  »
II poł. 20 w.

1938. Powóz z zaprzęgiem przed domem Thomasów w Lutówku. odbitka  »
1938 - 06 - 01 --- 1938 - 08 - 31

Statut chóru kościelnego "Cecylia". broszura  »
1912-02-28

Przedwojenna parada. fotografia  »
1918-03-01 - 1939-10-31

Poświadczenie ukończenia wakacyjnego kursu dokształcającego. zaświadczenie  »
1919-08-09

Wschodnia pierzeja rynku z hotelem "Fischer". kartka pocztowa  »
1920-01-01 - 1920-12-31

Klemens Nowicki na koniu. fotografia  »
1920-01-01 - 1939-09-01

Ryszard Borowicz z kolegami. fotografia  »
1920-03-31 - 1939-08-31

Na Jeziorze Lutowskim. fotografia  »
1920-04-01 - 1939-09-01

Jan Merchel, Mieczysław Kucharski i Paweł Merchel w lesie lutowskim. fotografia  »
1921-01-01 - 1939-09-01

Chór na majówce. fotografia  »
1922-01-01 - 1922-12-31

Pismo w sprawie zarobków z Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego. korespondencja  »
1922-09-09

Franciszka Kucharska-Milachowska z przyjaciółmi. fotografia  »
1923-04-01 - 1924-09-30

Powierzenie posady nauczycielskiej i tymczasowego kierownictwa w Szkole Powszechnej w Gołańczy. korespondencja  »
1923-12-21

Korespondencja z Powiatowym Inspektoratem Szkolnym w Czarnkowie. korespondencja  »
1924-01-14

Przyjęcie rezygnacji Pawła Kalinowskiego z posady w Gołańczy. korespondencja  »
1924-01-19

Notatka od księdza dziekana z Lubasza. notatka  »
1924-05-25 - 1924-09-25

Udzielenie misji kanonicznej do udzielania nauki religii. zezwolenie  »
1924-05-28

Pismo od wizytatora Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego. korespondencja  »
1924-08-20

Zwolnienie z obowiązków szkolnych w Okręgu Szkolnym Poznańskim. zawiadomienie  »
1924-09-19

Wnętrze sklepu Edmunda Głazika. fotografia  »
1925-01-02 - 1939-08-31

Sklep Edmunda Głazika. fotografia  »
1925-03-01 - 1925-09-30

Płaskorzeźba- dyplom dla Pawła Kalinowskiego. dyplom  »
1925-04-04

Pracownicy Starostwa Powiatowego . fotografia  »
1926-01-01 - 1929-12-31

Zdjęcie pamiątkowe na zakończenie kursu kroju, szycia i haftu. fotografia  »
1928-01-01 - 1928-12-31

Członkowie Koła Młodych Rolników w Lutowie. fotografia  »
1928-06-21 - 1928-06-24

Gmach Starostwa w okresie międzywojennym. fotografia  »
1929-09-01 - 1939-08-31

Wesele Klemensa i Weroniki Nowickich- nowożeńcy i goście weselni. fotografia  »
1930-01-01 - 1939-03-31

Członkowie Strzeleckiego Bractwa Kurkowego. fotografia  »
1930-01-01 - 1939-12-31

Aktorzy amatorskiego teatru z Lutówka- zdjęcie 2. fotografia  »
1930-01-01 - 1939-09-01

Przemarsz młodzieży w Sępólnie podczas święta państwowego. fotografia  »
1930-03-01 - 1939-08-31

Szkoła Wydziałowa w Sępólnie. kartka pocztowa  »
1930-03-01 - 1930-11-30

Na majówce. fotografia  »
1930-05-01 - 1935-06-30

Dekret ustalenia na stałego nauczyciela publicznych szkół powszechnych. mianowanie  »
1930-05-26

Uczniowie i nauczyciele szkoły na Helu. fotografia  »
1931-06-14

Nauczyciel Franciszek Przybisz i jego podopieczni podczas ćwiczeń gimnastycznych. fotografia  »
1931-06-26

Legitymacja Naczelnego Komisarza Spisowego. legitymacja  »
1931-12-09

Pracownicy Urzędu Pocztowego w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1932-05-28

Zaświadczenie o przyznaniu odznaki za ofiarną pracę. zaświadczenie  »
1932-06-10

List od (-) Sochaczewskiej. fotografia  »
1932-09-28

Życzenia od dr. Andrzeja Fucicia i jego małżonki. korespondencja  »
1932-10-01

Życzenia od biskupa chełmińskiego Stanisława Okoniewskiego. korespondencja  »
1932-10-01

Panny różańcowe z Lutówka. fotografia  »
1932-12-26

"Święto lasu i sadzenia drzew" w Sępólnie Krajeńskim- z trybuny na stadionie przemawia nadleśniczy, inż. Konstanty Skwarc. fotografia  »
1933-04-27 - 1933-04-29

Uczniowie Szkoły Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim podczas sadzenia drzew na stadionie. fotografia  »
1933-04-27 - 1933-04-29

Obligacja 6% Pożyczki Narodowej na 50 zł w złocie. dowód wpłaty  »
1934-01-02

Aktorzy amatorskiego teatru z Lutówka. fotografia  »
1934-02-11

Pismo w sprawie terminu i trybu powołania członków Powiatowego Komitetu Wych. Fiz. i Przysp. Wojsk. w Sępólnie. korespondencja  »
1934-03-23

Zawiadomienie o przyjęciu do Stowarzyszenia Rodziny Urzędniczej . korespondencja  »
1934-04-27

Mieszkańcy Lutówka podczas rejsu po Jeziorze Lutowskim. fotografia  »
1934-05-01 - 1934-09-30

Uczniowie Szkoły Powszechnej przed pawilonem z niedźwiedziami w poznańskim zoo. fotografia  »
1934-06-05

Świadectwo dojrzałości. świadectwo dojrzałości  »
1934-06-20

Uczniowie Szkoły Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim podczas pochodu przez miasto. Zdjęcie wykonano na ulicy Jeziornej. fotografia  »
1934-10-07

"Tydzień szkoły Powszechnej"- pochód przez miasto. fotografia  »
1934-10-07

Odwołanie Pawła Kalinowskiego przeciw orzeczeniu Izby Skarbowej w Poznaniu. korespondencja  »
1934-11-01

Przed domem Adama i Katarzyny Merchelów w Lutówku. fotografia  »
1935-01-01 - 1935-12-31

Kronika szkolna, lata 1935- 39. kronika szkolna  »
1935-01-15 - 1939-07-31

Orzeczenie Izby Skarbowej w sprawie zaliczenia okresów służby wojskowej i nauczycielskiej w zaborczym państwie niemieckim- 1936 rok. orzeczenie  »
1935-04-07

Mianowanie Pawła Kalinowskiego na stanowisko Prezesa Akcji Katolickiej dekanatu kamieńskiego- 1935 rok. mianowanie  »
1935-07-30

Przedłużenie nominacji na prezesa Dekanalnej Akcji Katolickiej. mianowanie  »
1935-08-05

Krakowiak podczas "Sobótki Róż". fotografia  »
1936-02-26

Powołanie na stanowisko członka Powiatowego Komitetu WF. i PW. w Sępólnie - 1936 rok. mianowanie  »
1936-03-26

Pismo w sprawie odbioru odznak i dyplomów orderu Odrodzenia Polski i Krzyża Zasługi. korespondencja  »
1936-11-09

Nadanie po raz pierwszy Srebrnego Krzyża Zasługi za zasługi na polu pracy społecznej, oświatowej i pedagogicznej . dyplom  »
1936-11-11

Należność za przyznany Srebrny Krzyż Zasługi. korespondencja  »
1936-12-04

Pracownicy poczty podczas wycieczki w Lutówku. fotografia  »
1937-01-01 - 1937-12-31

Przedłużenie nominacji na prezesa Akcji Katolickiej w parafii Sępólno. mianowanie  »
1937-02-19

Zespół taneczny "Sokoła". fotografia  »
1937-07-29

Patent Oficerski. postanowienie  »
1937-10-12

Książeczka Stanu Służby Oficerskiej - Marian Józef Przewoski. fotografia  »
1938-01-17

Mianowanie na Prezesa Akcji Katolickiej w dekanacie kamieńskim- 1938 rok. mianowanie  »
1938-04-08

Dyplom nadania brązowego Medalu za Długoletnią Służbę. dyplom  »
1938-05-05

Msza polowa podczas uroczystości poświęcenia Pomnika Wdzięczności . fotografia  »
1938-08-28

1938, Pomnik Wdzięczności Chrystusa Króla . fotografia  »
1938-08-28

Uroczystość odsłonięcia Pomnika Wdzięczności Chrystusa Króla. fotografia  »
1938-08-28

Przemówienie płk dypl. Zdzisława W. Przyjałkowskiego. fotografia  »
1938-08-28

Chór "Cecylia" u stóp Pomnika Wdzięczności Chrystusa Króla. fotografia  »
1938-08-28

Uroczystość poświęcenie Pomnika Wdzięczności Chrystusa Króla. fotografia  »
1938-08-28

Nadanie po raz drugi Srebrnego Krzyża Zasługi za zasługi na polu pracy społecznej. dyplom  »
1938-09-05

Książeczka legitymacyjna. legitymacja  »
1938-10-19

Legitymacja członkowska Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" . legitymacja  »
1939-01-01 - 1939-12-31

Dyplom nadania srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę . dyplom  »
1939-01-31

Zaproszenie na Sobótkę. fotografia  »
1939-02-01 - 1939-02-18

Anita Heidermann. fotografia  »
1939-04-01 - 1939-08-31

Strzeleckie Bractwo Kurkowe. fotografia  »
1939-05-01 - 1939-05-31

Uczniowie Szkoły Powszechnej w Lutowie- 1939 rok. fotografia  »
1939-05-01 - 1939-08-31

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.