Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 54 wyników:

Skarga na Posterunkowego M.O. Adama Waca. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Leonard Przewoski. fotografia  »
II poł. 19 w.

Lata 70. Zdjęcie grupowe pracowników Nadleśnictwa Lutówko - 1/2. fotografia  »
lata 70.

Lata 70. Zdjęcie grupowe pracowników Nadleśnictwa Lutówko - 2/2. fotografia  »
lata 70.

II poł 20 w. Ignacy Loga - Sowiński i Marian Przewoski na polowaniu w Lutówku. fotografia  »
II poł. 20 w.

1969. List od Bronisława Zielińskiego do nadleśniczego Mariana Przewoskiego. list  »
1969 - 03 - 03

1964. List marszałka Michała Roli - Żymierskiego do Mariana Przewoskiego. list  »
1964 - 12 - 02

1956-57. Nadleśniczy Marian Przewoski oraz harcerze podczas wyboru miejsca na obóz harcerski w Lutówku - zdj. 1/2. fotografia  »
1956 --- 1957

1956-57. Nadleśniczy Marian Przewoski oraz harcerze podczas wyboru miejsca na obóz harcerski w Lutówku - zdj. 2/2. fotografia  »
1956 --- 1957

1939 - 45. Marian Przewoski na motocyklu Puch. fotografia  »
1939 --- 1945

Lata 70. Marszałek ZSRR Baticki, nadleśniczy Marian Przewoski i gen. Paszkowski w Lutówku. fotografia  »
lata 70.

Lata 60. lub 70. Maria i Marian Przewoscy wśród oficerów goszczonych najprawdopodobniej w domu Przewoskich. fotografia  »
II poł. 20 w.

1982. Zezwolenie na zmianę miejsca pobytu Marii i Mariana Przewoskich w czasie stanu wojennego. decyzja  »
1982 - 02 - 18

Świadectwo dojrzałości. świadectwo dojrzałości  »
1934-06-20

Index obowiązkowych egzaminów studenta. świadectwo szkolne  »
1935-05-27

Patent Oficerski. postanowienie  »
1937-10-12

Książeczka Stanu Służby Oficerskiej - Marian Józef Przewoski. fotografia  »
1938-01-17

Książeczka legitymacyjna. legitymacja  »
1938-10-19

Pozwolenie na prowadzenie pojazdów mechanicznych. legitymacja  »
1940-01-01 - 1945-02-28

Kennkarta - Malewski Henryk. legitymacja  »
1942-10-17

Kraftfahrzeugschein. zaświadczenie  »
1944-01-22

Zaświadczenie wojskowe Nr 96 . zaświadczenie  »
1944-08-26

Zaświadczenie Wojskowe Nr 67. zaświadczenie  »
1944-12-05

Poufne pismo dotyczące wydania opinii o leśniczym Marianie Przewoskim. korespondencja  »
1944-12-13

Odpis pisma do Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. decyzja  »
1945-04-28

Protokół z zebrania organizacyjnego Tymczasowego Komitetu Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Toruniu- str. 1/4. protokół  »
1945-06-16

Protokół z zebrania organizacyjnego Tymczasowego Komitetu Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Toruniu- str. 2/4 . protokół  »
1945-06-16

Protokół z zebrania organizacyjnego Tymczasowego Komitetu Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Toruniu- str. 3/4. protokół  »
1945-06-16

Protokół z zebrania organizacyjnego Tymczasowego Komitetu Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Toruniu- str. 4/4 . protokół  »
1945-06-16

Pismo dotyczące organizacji spraw związanych z łowiectwem. źródło historyczne  »
1946-01-10

Zezwolenie na posiadanie broni . legitymacja  »
1946-04-10

Zaświadczenie o uposażeniu pieniężnym. zaświadczenie  »
1946-04-11

Legitymacja Nadleśniczego. legitymacja  »
1946-09-28

Pismo w sprawie objęcia stanowiska Łowczego Powiatowego w powiecie miasteckim. korespondencja  »
1947-08-16

Legitymacja członkowska Polskiego Związku Łowieckiego. legitymacja  »
1948-04-01

Odwołanie ze stanowiska Łowczego Powiatowego w powiecie miasteckim. korespondencja  »
1949-02-08

Oświadczenie Mariana Przewoskiego dotycząca Jana Sieradzona. opinia  »
1949-09-02 - 1990-12-31

Prośba o przedłużenie ważności pozwolenia na posiadanie broni palnej. korespondencja  »
1950-03-15

Zezwolenie na dokonywanie odstrzałów selekcyjno-redukcyjnych. zezwolenie  »
1950-12-19

Oficerska Książeczka Wojskowa . książka  »
1951-03-30

Pismo z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie pozwolenia na broń palną. korespondencja  »
1951-04-30

Pismo w sprawie przyznania pozwolenia na broń. korespondencja  »
1951-05-11

Prośba o przedłużenie pozwolenia na posiadanie broni palnej. korespondencja  »
1951-05-16

Zezwolenie na odstrzał zwierzyny. zezwolenie  »
1951-09-12

List pochwalny . list  »
1951-12-28

Wizytówka Nadleśniczego Nadleśnictwa Lutówko Mariana Przewoskiego.. informator  »
1953-01-01 - 1975-07-01

Powołanie Mariana Przewoskiego na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Lutówko. decyzja  »
1953-05-28

Legitymacja członkowska- Polski Związek Wędkarski Oddział Okręgowy w Bydgoszczy. legitymacja  »
1954-01-01 - 1954-04-30

Powołanie w skład Powiatowej Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na członków P.Z.Ł.. mianowanie  »
1954-08-19

Zaświadczenie o wysłuchaniu wykładów. zaświadczenie  »
1956-11-16

Powołanie Mariana Przewoskiego do komisji konkursowej w zgaduj-zgaduli "Las skarbem całego narodu". zawiadomienie  »
1961-04-05

Zaświadczenie ukończenia kursu. zaświadczenie  »
1962-12-08

Pismo w sprawie wręczenia Marian Przewoskiemu odznaki 1000-lecia Państwa Polskiego. korespondencja  »
1968-08-15

Odwołanie Mariana Przewoskiego ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Lutówko. decyzja  »
1978-03-30

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.