Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 35 wyników:

II poł. 20 w. Pokot po jednym z polowań w lasach Nadleśnictwa Lutówko.. fotografia  »
II poł. 20 w.

1965. Pracownicy Nadleśnictwa Lutówko- pamiątkowe zdjęcie grupowe.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 70. Zdjęcie grupowe pracowników Nadleśnictwa Lutówko - 1/2. fotografia  »
lata 70.

Lata 70. Zdjęcie grupowe pracowników Nadleśnictwa Lutówko - 2/2. fotografia  »
lata 70.

Lata 60. Polowanie w Lutówku z udziałem literatów i ludzi telewizji. fotografia  »
lata 60.

1962. Marszałek Rola - Żymierski na polowaniu w Lutówku. fotografia  »
1962

II poł 20 w. Ignacy Loga - Sowiński i Marian Przewoski na polowaniu w Lutówku. fotografia  »
II poł. 20 w.

1969. List od Bronisława Zielińskiego do nadleśniczego Mariana Przewoskiego. list  »
1969 - 03 - 03

1964. List marszałka Michała Roli - Żymierskiego do Mariana Przewoskiego. list  »
1964 - 12 - 02

1956-57. Nadleśniczy Marian Przewoski oraz harcerze podczas wyboru miejsca na obóz harcerski w Lutówku - zdj. 1/2. fotografia  »
1956 --- 1957

1956-57. Nadleśniczy Marian Przewoski oraz harcerze podczas wyboru miejsca na obóz harcerski w Lutówku - zdj. 2/2. fotografia  »
1956 --- 1957

Lata 50? Apel poranny w obozie harcerskim w Lutówku. fotografia  »
lata 50.

1957. Obóz harcerski w Lutówku. Piotr Przewoski podczas dyżuru w kuchni.. fotografia  »
1957

Lata 70. Marszałek ZSRR Baticki, nadleśniczy Marian Przewoski i gen. Paszkowski w Lutówku. fotografia  »
lata 70.

1979. Mieszkańcy Lutówka w trakcie odśnieżania wsi.  »
1979

Ok. 1970. Ministrowie leśnictwa Polski i ZSRR goszczeni w domu Marii i Mariana Przewoskich w Lutówku - zdj. 1/2. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Ok. 1970. Ministrowie leśnictwa Polski i ZSRR goszczeni w domu Marii i Mariana Przewoskich w Lutówku - zdj. 2/2. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 60. lub 70. Maria i Marian Przewoscy wśród oficerów goszczonych najprawdopodobniej w domu Przewoskich. fotografia  »
II poł. 20 w.

Leśniczy Maksymilian Kieruj przy ubitym dziku.. fotografia  »
1930-01-01 - 1939-08-31

Obchody 10-lecia Straży Granicznej. fotografia  »
1938-01-01 - 1938-12-31

Uczniowie Szkoły Powszechnej w Lutowie- 1939 rok. fotografia  »
1939-05-01 - 1939-08-31

Oficerska Książeczka Wojskowa . książka  »
1951-03-30

Wizytówka Nadleśniczego Nadleśnictwa Lutówko Mariana Przewoskiego.. informator  »
1953-01-01 - 1975-07-01

Powołanie Mariana Przewoskiego na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Lutówko. decyzja  »
1953-05-28

Wacław Kieruj na motocyklu.. fotografia  »
1954-04-01 - 1955-11-30

Uczniowie szkoły w Iłowie w trakcie zalesiania. fotografia  »
1955-01-01 - 1965-12-31

Zaświadczenie o wysłuchaniu wykładów. zaświadczenie  »
1956-11-16

Myśliwi i pracownicy Nadleśnictwa Lutówko w trakcie polowania.. fotografia  »
1960-01-01 - 1979-12-31

Myśliwi i Wacław Kieruj, pracownik Nadleśnictwa Lutówko, podczas polowania.. fotografia  »
1961-03-01 - 1979-11-30

Powołanie Mariana Przewoskiego do komisji konkursowej w zgaduj-zgaduli "Las skarbem całego narodu". zawiadomienie  »
1961-04-05

Zaświadczenie ukończenia kursu. zaświadczenie  »
1962-12-08

Myśliwi i pracownicy Nadleśnictwa Lutówko odpoczywający po polowaniu.. fotografia  »
1965-01-01 - 1979-12-31

Myśliwi i ubita zwierzyna w trakcie pokotu po polowaniu w lasach Nadleśnictwa Lutówko.. fotografia  »
1966-09-22

Odwołanie Mariana Przewoskiego ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Lutówko. decyzja  »
1978-03-30

Pracownicy Nadleśnictwa Lutówko w trakcie pochodu 1-majowego. fotografia  »
1985-05-01

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.