Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 155 wyników:

List napisany podczas pobytu w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pismo w sprawie zatrudnienia na okres próbny w Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Sępólnie. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pismo z Gehaime Staatpolizei in Bromberg w sprawie Pawła Kalinowskiego. korespondencja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Odpowiedź na pismo z Gehaime Staatpolizei in Bromberg. korespondencja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Deklaracja członkowska- Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych- str. 1/2. deklaracja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Deklaracja członkowska- Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych- str. 2/2. deklaracja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Stanisław Twarogowski- opinia dotycząca Pawła Kalinowskiego, str. 2/2. opinia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Stanisław Twarogowski- opinia dotycząca Pawła Kalinowskiego, str. 1/2. opinia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List od Adama, Joanny i Ludmiły Hatczyńskich (Matczyńskich?). list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Lata 20 lub 30. Paweł Kalinowski wśród młodzieży szkolnej i gości. odbitka  »
I poł. 20 w.

Świadectwo ukończenia (Entlassungszeugnis) Królewskiego Katolickiego Seminarium Nauczycielskiego w Bydgoszczy. fotografia  »
1907-10-20 - 1907-10-30

Świadectwo ukończenia Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego w Pile. świadectwo szkolne  »
1911-12-14

Pismo w języku niemieckim z Bureaukasse Königlichen Regierung zu Bromberg. korespondencja  »
1912-03-27

Pismo z Königlichen Regierung zu Bromberg- 28 marca 1912. korespondencja  »
1912-03-28

Koperta, w której znajdowało się pismo z Königlichen Regierung zu Bromberg. koperta  »
1912-03-30

Pismo w języku niemieckim z Königlichen Regierung zu Bromberg. korespondencja  »
1912-04-30

Pismo z Königlichen Preuss. Justiz-Ministerium. korespondencja  »
1912-06-03

Kronika szkolna, lata 1915- 35. kronika szkolna  »
1915-09-01 - 1935-01-15

Paweł Kalinowski - 1916 . fotografia  »
1916-01-01 - 1916-12-31

Pismo z Königlichen Regierung zu Bromberg- 1918 rok. korespondencja  »
1918-10-08

Poświadczenie ukończenia wakacyjnego kursu dokształcającego. zaświadczenie  »
1919-08-09

Uchwała komisji weryfikacyjnej ws. Pawła Kalinowskiego. korespondencja  »
1921-05-23

Pismo w sprawie zarobków z Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego. korespondencja  »
1922-09-09

Powierzenie posady nauczycielskiej i tymczasowego kierownictwa w Szkole Powszechnej w Gołańczy. korespondencja  »
1923-12-21

Korespondencja z Powiatowym Inspektoratem Szkolnym w Czarnkowie. korespondencja  »
1924-01-14

Przyjęcie rezygnacji Pawła Kalinowskiego z posady w Gołańczy. korespondencja  »
1924-01-19

Wyciąg dokumentu ślubu. zaświadczenie  »
1924-02-11

Orzeczenie o ograniczeniu w zdolności zarobkowej. decyzja  »
1924-03-06

Notatka od księdza dziekana z Lubasza. notatka  »
1924-05-25 - 1924-09-25

Udzielenie misji kanonicznej do udzielania nauki religii. zezwolenie  »
1924-05-28

Pismo od wizytatora Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego. korespondencja  »
1924-08-20

Zwolnienie z obowiązków szkolnych w Okręgu Szkolnym Poznańskim. zawiadomienie  »
1924-09-19

Mianowanie na nauczyciela i tymczasowego kierownika Szkoły Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim. mianowanie  »
1924-10-16

Uczniowie Szkoły Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim podczas jednego ze świąt szkolnych. fotografia  »
1925-04-01 - 1928-07-01

Płaskorzeźba- dyplom dla Pawła Kalinowskiego. dyplom  »
1925-04-04

Mianowanie na kierownika Szkoły Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim. mianowanie  »
1925-06-13

Zaświadczenie o ukończeniu kursu. zaświadczenie  »
1928-08-29

Mianowanie na Członka Komisji Egzaminacyjnej przy seminarium nauczycielskim w Tucholi. mianowanie  »
1929-08-27

Dekret ustalenia na stałego nauczyciela publicznych szkół powszechnych. mianowanie  »
1930-05-26

Uczniowie i nauczyciele szkoły na Helu. fotografia  »
1931-06-14

Mianowanie Pawła Kalinowskiego na kierownika 7-klasowej szkoły powszechnej w Sępólnie. mianowanie  »
1931-07-13

Legitymacja Naczelnego Komisarza Spisowego. legitymacja  »
1931-12-09

Mianowanie na członka Powiatowego Komitetu W.F. i P.W. w Sępólnie Krajeńskim. mianowanie  »
1932-04-09

Zaświadczenie o przyznaniu odznaki za ofiarną pracę. zaświadczenie  »
1932-06-10

Książka Inwalidzka. fotografia  »
1932-08-04

Życzenia od Stowarzyszenia Chrześcijańsko- Narodowe Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Okręgu Pomorskiego- str. 1/2. korespondencja  »
1932-09-27

Życzenia od Stowarzyszenia Chrześcijańsko- Narodowe Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Okręgu Pomorskiego- str. 2/2. korespondencja  »
1932-09-27

List od (-) Sochaczewskiej. fotografia  »
1932-09-28

Życzenia od ks. Franciszka Żura. korespondencja  »
1932-09-29

Życzenia od Diecezjanego Instytutu Akcji Katolickiej. korespondencja  »
1932-09-30

Wizytówka Lucjana Prądzyńskiego z życzeniami z okazji jubileuszu zawodowego. korespondencja  »
1932-10-01

Życzenia od Zarządu Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej Męskiej. korespondencja  »
1932-10-01

Życzenia od rodziny Laseckich. korespondencja  »
1932-10-01

Telegram z życzeniami z okazji jubileuszu zawodowego. korespondencja  »
1932-10-01

Życzenia od Alojzego Bruskiego i małżonki. korespondencja  »
1932-10-01

Życzenia od urzędników Komunalnej Kasy Oszczędności. korespondencja  »
1932-10-01

Państwo Graczowie- życzenia dla Pawła Kalinowskiego. korespondencja  »
1932-10-01

Życzenia od Państwa Retmańskich. korespondencja  »
1932-10-01

Życzenia od (-) Gondka. korespondencja  »
1932-10-01

Życzenia od Państwa Przybiszów. korespondencja  »
1932-10-01

Życzenia od Państwa Mulcanów. korespondencja  »
1932-10-01

Życzenia od Alojzego Kleina. korespondencja  »
1932-10-01

Życzenia od dr. Andrzeja Fucicia i jego małżonki. korespondencja  »
1932-10-01

Życzenia od biskupa chełmińskiego Stanisława Okoniewskiego. korespondencja  »
1932-10-01

Życzenia od Katolickiego Związku Młodzieży Polskiej. korespondencja  »
1932-10-05

Zaświadczenie o ukończeniu kursu. zaświadczenie  »
1933-07-15

Zaświadczenie o uczestnictwie w Kursie Wychowawczym dla kierowników publicznych szkół dokształcających- str. 1/2. zaświadczenie  »
1933-07-29

Zaświadczenie o uczestnictwie w Kursie Wychowawczym dla kierowników publicznych szkół dokształcających- str. 2/2 . zaświadczenie  »
1933-07-29

Pismo w sprawie zaszeregowania. korespondencja  »
1934-01-15

Pismo w sprawie terminu i trybu powołania członków Powiatowego Komitetu Wych. Fiz. i Przysp. Wojsk. w Sępólnie. korespondencja  »
1934-03-23

Mianowanie na członka Powiatowego Komitetu W.F. i P.W. w Sępólnie Krajeńskim- druga kadencja. mianowanie  »
1934-03-30

Zawiadomienie o przyjęciu do Stowarzyszenia Rodziny Urzędniczej . korespondencja  »
1934-04-27

Pismo w sprawie zaliczenia do wysługi lat okresu służby nauczycielskiej i wojskowej w zaborczym państwie niemieckim. decyzja  »
1934-10-01

Odwołanie Pawła Kalinowskiego przeciw orzeczeniu Izby Skarbowej w Poznaniu. korespondencja  »
1934-11-01

Kronika szkolna, lata 1935- 39. kronika szkolna  »
1935-01-15 - 1939-07-31

Orzeczenie Izby Skarbowej w sprawie zaliczenia okresów służby wojskowej i nauczycielskiej w zaborczym państwie niemieckim- 1936 rok. orzeczenie  »
1935-04-07

Pismo w sprawie zwolnienia z obowiązków członka Rady Miejskiej. decyzja  »
1935-04-26

Karta Rowerowa. legitymacja  »
1935-07-11

Wezwanie na zebranie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. zawiadomienie  »
1935-07-22

Mianowanie Pawła Kalinowskiego na stanowisko Prezesa Akcji Katolickiej dekanatu kamieńskiego- 1935 rok. mianowanie  »
1935-07-30

Przedłużenie nominacji na prezesa Dekanalnej Akcji Katolickiej. mianowanie  »
1935-08-05

Pismo informujące o wygaśnięciu mandatu radnego. zawiadomienie  »
1935-10-30

Powołanie na stanowisko członka Powiatowego Komitetu WF. i PW. w Sępólnie - 1936 rok. mianowanie  »
1936-03-26

Zaświadczenie o ukończeniu korespondencyjnego kursu z higieny. zaświadczenie  »
1936-05-24

Pismo w sprawie przesunięcia do VII grupy uposażenia. korespondencja  »
1936-11-07

Pismo w sprawie odbioru odznak i dyplomów orderu Odrodzenia Polski i Krzyża Zasługi. korespondencja  »
1936-11-09

Nadanie po raz pierwszy Srebrnego Krzyża Zasługi za zasługi na polu pracy społecznej, oświatowej i pedagogicznej . dyplom  »
1936-11-11

Należność za przyznany Srebrny Krzyż Zasługi. korespondencja  »
1936-12-04

Pismo w sprawie wręczenia odznak i dyplomów. zawiadomienie  »
1936-12-21

Udzielenie urlopu na dzień pogrzebu śp. Zielaskowskiego. zezwolenie  »
1937-01-14

Przedłużenie nominacji na prezesa Akcji Katolickiej w parafii Sępólno. mianowanie  »
1937-02-19

Odpowiedź na pismo w sprawie 10 i 15 % dodatku do dodatku dyrektorów, inspektorów i kierowników publicznych szkół powszechnych. decyzja  »
1937-04-26

Odpowiedź na odwołanie w sprawie przyznania 10 i 15% dodatku do pensji. decyzja  »
1937-07-27

Dyplom od Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego. dyplom  »
1938-01-31

Mianowanie na Prezesa Akcji Katolickiej w dekanacie kamieńskim- 1938 rok. mianowanie  »
1938-04-08

Dyplom nadania brązowego Medalu za Długoletnią Służbę. dyplom  »
1938-05-05

List od wizytatora szkół Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego. list  »
1938-08-09

Podziękowanie za wygłoszony referat. podziękowanie  »
1938-08-16

Dokument przyznający Pawłowi Kalinowskiemu uposażenie zasadnicze grupy VI. korespondencja  »
1938-08-31

Nadanie po raz drugi Srebrnego Krzyża Zasługi za zasługi na polu pracy społecznej. dyplom  »
1938-09-05

Wyjaśnienia w sprawie nadania Srebrnego Krzyża Zasługi. korespondencja  »
1938-09-17

Podziękowanie za pracę. podziękowanie  »
1938-10-15

Wybory do Senatu w województwie pomorskim- protokół zebrania obwodowego. protokół  »
1938-10-23

Przemianowanie na kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej stopnia III im. Chrystusa Króla w Sępólnie Krajeńskim. mianowanie  »
1938-11-02

Mianowanie na Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczycieli Szkół Powszechnych- 1938 rok. mianowanie  »
1938-11-14

Dyplom nadania srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę . dyplom  »
1939-01-31

W Borzechowie. fotografia  »
1940-01-01 - 1950-12-31

Kronika szkolna, lata 1945- 63. kronika szkolna  »
1945-02-01 - 1963-02-01

Życzenia od byłych uczennic i uczniów Pawła Kalinowskiego. korespondencja  »
1945-06-01 - 1945-06-30

Życzenia imieninowe od rodziny Pajzderskich. korespondencja  »
1945-06-29

Życzenia imieninowe od kursantów Kursu Szkoły Dokształcającej. korespondencja  »
1945-06-29

Życzenia imieninowe od Frankowskich. korespondencja  »
1945-06-29

Życzenia imieninowe od Hanny Sobierajczyk i jej córki. korespondencja  »
1945-06-29

Życzenia imieninowe od rodziny Daroniów. fotografia  »
1945-06-29

List od kuzynki Heleny. fotografia  »
1945-06-29

Mianowanie na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. mianowanie  »
1945-07-06

Mianowanie na członka Komisji Egzaminacyjnej dla zawodów praktycznych w Bydgoszczy. mianowanie  »
1945-07-06

Dar na Odbudowę Warszawy. fotografia  »
1946-01-01 - 1946-12-31

Orzeczenie Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej przy Inspektoracie w Sępólnie Krajeńskim . orzeczenie  »
1946-01-16

Prośba o uzupełnienie akt osobowych. korespondencja  »
1946-01-29

Członkowie koła P.C.K. przy Szkole Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1946-05-01 - 1946-06-30

Legitymacja ubezpieczeniowa. legitymacja  »
1946-06-04

Legitymacja członkowska Stronnictwa Demokratycznego. legitymacja  »
1946-08-01

Legitymacja Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. legitymacja  »
1946-08-12

Pismo w sprawie wyboru do Komisji weryfikacyjnej przy Polskim Związku b. Więźniów Politycznych. korespondencja  »
1946-11-03

Orzeczenie Okręgowej Komisji Weryfikacyjnej przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu. orzeczenie  »
1946-12-28

Paweł Kalinowski na zjeździe opiekunów drużyn harcerskich w Tucholi. fotografia  »
1947-04-18 - 1947-04-19

Paweł Kalinowski wśród uczestników zjazdu opiekunów drużyn harcerskich w Tucholi.. fotografia  »
1947-04-18 - 1947-04-19

Zaświadczenie o ukończeniu kursu harcerskiego. zaświadczenie  »
1947-04-19

Pismo w sprawie napisania życiorysu ks. Emanuela Grudzińskiego. korespondencja  »
1947-06-03

Pismo z Izby Skarbowej, dotyczące wznowienia wypłaty zaopatrzenia inwalidzkiego. decyzja  »
1947-06-25

Dyplom odznaki pamiątkowej, nadanej za zasługi na rzecz daniny narodowej na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych. dyplom  »
1947-06-30

Odpowiedź na pytanie w sprawie kwalifikacji do nauczania w publicznych szkołach zawodowych. korespondencja  »
1947-08-30

Władysław Gołębiewski- opinia o Pawle Kalinowskim, str. 2/2. opinia  »
1947-09-03

Władysław Gołębiewski- opinia o Pawle Kalinowskim, str. 1/2. opinia  »
1947-09-06

Orzeczenie Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej przy Inspektoracie w Sępólnie Krajeńskim- 1947 rok . orzeczenie  »
1947-09-20

Mianowanie na kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej w Sępólnie- 1945 rok. mianowanie  »
1947-11-18

Pismo z Inspektoratu Szkolnego w Sępólnie w sprawie organizacji szkolnictwa na terenie powiatu sępoleńskiego. fotografia  »
1947-12-05

Powołanie na stanowisko dyrektora kontraktowego Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Sępólnie. mianowanie  »
1947-12-12

Powierzenie czynności związanych z organizacją szkolnictwa w powiecie sępoleńskim. mianowanie  »
1947-12-24

Udzielenie urlopu w celu wzięcia udziału w kursie ideologiczno-społecznym. zezwolenie  »
1948-01-31

Pismo w sprawie przeniesienia Pawła Kalinowskiego w stan spoczynku. korespondencja  »
1948-07-02

Pismo z Kuratorium w sprawie zaopatrzenia emerytalnego. korespondencja  »
1948-08-10

Życiorys Pawła Kalinowskiego. życiorys  »
1948-09-01 - 1948-12-31

Pismo w sprawie opuszczenia mieszkania służbowego. korespondencja  »
1948-09-01

Pismo z Państwowego Zakładu Emerytalnego w sprawie dodatku do emerytury. decyzja  »
1948-09-18

Pismo z Państwowego Zakładu Emerytalnego, informujące o przyznaniu emerytury. decyzja  »
1948-09-18

Pismo z Kuratorium Oświaty, dotyczące przyznania dyplomu uprawniającego do nauczania w szkołach zawodowych. korespondencja  »
1948-10-04

Pismo z Państwowego Zakładu Emerytalnego. korespondencja  »
1948-10-20

Książeczka oszczędnościowo-inwestycyjna Społecznego Funduszu Oszczędnościowego. legitymacja  »
1949-11-08

Pismo w sprawie przyznania wynagrodzenia według grupy VIII tabeli płac obowiązującej w Spółdzielczości. decyzja  »
1949-12-13

Pismo w sprawie przyznania wynagrodzenia według grupy VII tabeli płac obowiązującej w Spółdzielczości. decyzja  »
1950-02-20

Orzeczenie o wymiarze renty inwalidzkiej. orzeczenie  »
1950-03-24

Pismo w sprawie przyznania wynagrodzenia według grupy VI tabeli płac obowiązującej w Spółdzielczości. decyzja  »
1953-04-23

Wyciąg aktu małżeńskiego. zaświadczenie  »
1956-08-18

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.