Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 814 wyników:

Pomnik Wdzięczności Chrystusa Króla. kartka pocztowa  »
1938 - 08 --- 1939 - 10

Lata 60. Kładka nad rzeką Sępolną w Sępólnie. fotografia  »
lata 60.

1931- 1939. Fragment winiety reklamowej Drukarni i Księgarni Polskiej oraz Wydawnictwa "Gazety Sępoleńskiej". AB A/1.3.6. informator  »
1931 - 10 - 14 --- 1939 - 08 - 31

1927. Ulotka Administracji Gazety Sępoleńskiej informująca, że Orędownik Urzędowy powiatu Sępoleńskiego od dnia 15 czerwca 1927 roku będzie wydawany jako Gazeta Sępoleńska z Orędownikiem Urzędowym powiatu Sępoleńskiego. AB A/1.3.3. ogłoszenie  »
1927

1933. Podanie Stanisława Banasiaka o pracę w drukarni. AB A/1.2.64. fotografia  »
1933 - 04 - 01

1931. Świadectwo pracy wystawione przez Maksymiliana Kasprowicza dla Bernarda Karowskiego. AB A/1.2.63. świadectwo pracy  »
1931 - 11 - 28

1923-31. Wizytówka Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.3.1. informator  »
1924 - 03 - 01 --- 1931 - 10 - 13

1931. Odpis poświadczenia upoważnienia do likwidacji spółki Drukarni i Księgarni Polskiej Sp. z o. poręką. AB A/1.2.62. zaświadczenie  »
1931 - 10 - 23

1924. Wypis z rejestru handlowego - Drukarnia i Księgarnia Polska - Kiełbratowski i Ska Spółka komandytowa. - str. 1/2. AB A/1.2.3. lista  »
1924 - 05 - 26

1926. Wypis z rejestru handlowego - Drukarnia i Księgarnia Polska - Kiełbratowski i Ska Spółka komandytowa - str. 2/2. AB A/1.2.3. zaświadczenie  »
1924 - 05 - 26

1931. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Drukarni i Księgarni Polskiej, Spółki z o. poręką. AB A/1.2.55. zawiadomienie  »
1931 - 10 - 09

1931. Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Drukarni i Księgarni Polskiej, Spółki z o. poręką. Sępólno Krajeńskie- str. 1/2 AB A/1.2.61. rękopis  »
1931 - 10 - 13

1931. Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Drukarni i Księgarni Polskiej, Spółki z o. poręką. Sępólno Krajeńskie- str. 2/2. AB A/1.2.61. rękopis  »
1931 - 10 - 13

1931. Podanie do Sądu Grodzkiego o wykreślenie z rejestru handlowego firmy Drukarnia i Księgarnia Polska, Spółka z o. poręką w Sępólnie i o zapisanie firmy Drukarnia i Księgarnia Polska, właściciel Maksymilian Kasprowicz w Sępólnie. AB A/1.2.52. podanie  »
1931 - 09 - 12

1922. Maksymilian Kasprowicz- legitymacja Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce. AB A/1.1.1 . legitymacja  »
1922 - 01 - 22

1947. Potwierdzenie rejestracji Składu papierów i książek Agnieszki Kasprowicz. AB A/1.2.74. zaświadczenie  »
1947 - 04 - 28

1948. Pismo od Komornika Sądu Grodzkiego w Chojnicach w sprawie odebrania sprzętu drukarskiego. AB A/1.2.81. postanowienie  »
1948 - 10 - 22

1948. Wypis zawiadomienia z Sądu Grodzkiego w Sępólnie o terminie rozprawy w sprawie o przywrócenie posiadania maszyn drukarskich. AB A/1.2.75. zawiadomienie  »
1948 - 01 - 15

1948. Wezwanie do Sądu Grodzkiego w Sępólnie na rozprawę w sprawie przywrócenia posiadania urządzeń drukarskich. AB A/1.2.78. wezwanie  »
1948 - 06 - 07

1945. Wypis zawiadomienia o wyznaczeniu terminu rozprawy sądowej o przywrócenie i wprowadzenie w posiadanie Agnieszki Kasprowicz ruchomości do urządzenia drukarni. AB A/1.2.68. fotografia  »
1945 - 08 - 27

1946. Wypis zawiadomienia z Sądu Grodzkiego w Sępólnie o terminie rozprawy w sprawie o przywrócenie posiadania maszyn drukarskich. AB A/1.2.72. zawiadomienie  »
1946 - 07 - 09

1948. Pismo procesowe wystosowane przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy w sprawie z wniosku Agnieszki Kasprowicz o przywrócenie posiadania maszyn drukarskich. AB A/1.2.76. korespondencja  »
1948 - 01 - 28

1948. Odpis wniosku Agnieszki Kasprowicz do Sądu Grodzkiego w Sępólnie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie przywrócenia wnioskodawczyni posiadania wyposażenia drukarni. AB A/1.2.77. wniosek  »
1948 - 01 - 26

1946. Pismo do Ministra Skarbu w sprawie rozpatrzenia zawieszonej przez Sąd Grodzki w Sępólnie sprawy o przywrócenia posiadania drukarni. AB A/1.2.71. fotografia  »
1946 - 02 - 08

1952. Pismo Agnieszki Kasprowicz do Państwowych Toruńskich Zakładów Graficznych w sprawie odszkodowania za urządzenia drukarskie przejęte przez Skarb Państwa. AB A/1.2.84. korespondencja  »
1952 - 04 - 20

Pomnik Wdzięczności Chrystusa Króla. fotografia  »
1938 - 08 --- 1939 - 10

Uczeń Henryk Sobota . fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Synagoga przy Wilhelmstrasse. kartka pocztowa  »
1899 --- 1920

1936. Strona tytułowa "Gazety Sępoleńskiej" nr 27 z 2 IV 1936 r. AB A/1.3.9. gazetka  »
1936 - 04 - 02

ul. Jeziorna. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Budynek Poczty. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Grupa Polaków bezpośrednio przed wywózką do Generalnej Guberni. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Wierni przed kościołem parafialnym w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1945 - 04 - 01 --- 1989 - 10 - 01

Panorama Sępólna Krajeńskiego- widok na rynek z kościołem ewangelickim. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1938. Fotografia grupowa aktorów- amatorów z Sępólna . fotografia  »
1938

Widok na ul. Jeziorną. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

ul. Sądowa. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Zrzeszenie Sportowe "Ogniwo"- młodzi sportowcy podczas pochodu 1-majowego. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1923-26. Wizytówka Agnieszki Herrmannówny. AB A/1.3.2. informator  »
1923 - 11 - 08 --- 1926 - 04 - 20

1946. Korespondencja z Drukarni św. Wojciecha w Poznaniu. AB A/1.2.73. fotografia  »
1946 - 08 - 01

1948. Pismo z Państwowych Toruńskich Zakładów Graficznych w sprawie wydania Agnieszce Kasprowicz przedmiotów przyznanych orzeczeniem Sądu Grodzkiego w Sępólnie. AB A/1.2.79. zawiadomienie  »
1948 - 08 - 17

Pismo w sprawie zatrudnienia na okres próbny w Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Sępólnie. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pismo z Gehaime Staatpolizei in Bromberg w sprawie Pawła Kalinowskiego. korespondencja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Odpowiedź na pismo z Gehaime Staatpolizei in Bromberg. korespondencja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Stanisław Twarogowski- opinia dotycząca Pawła Kalinowskiego, str. 2/2. opinia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Stanisław Twarogowski- opinia dotycząca Pawła Kalinowskiego, str. 1/2. opinia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Familienstammbuch der familie. źródło historyczne  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Początek 20 w. Orkiestra sępoleńskiej straży pożarnej. kartka pocztowa  »
początek 20 w.

1977. Wicewojewoda Bydgoski Eugeniusz Jóźwiak podczas otwarcia przedszkola w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1978 - 10 - 25

II poł. 20 w. Centrum Kultury w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
II poł. 20 w.

Lata 70. lub 80. Plaża w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1970 --- 1989

Medal Pamiątkowy z okazji 70-lecia Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy 1/2. medal  »
lata 90.

Medal Pamiątkowy z okazji 70-lecia Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy 2/22. medal  »
lata 90.

Plaża miejska. fotografia  »
lata 70.

Pole biwakowe. fotografia  »
lata 70.

Pole kempingowe. fotografia  »
lata 70.

Skocznia . fotografia  »
lata 60.

Fotografia sępoleńskiej plaży. fotografia  »
lata 60.

Sępoleński ratusz. kartka pocztowa  »
początek 20 w.

Witryny wystawowe sklepu E. Głazika. fotografia  »
lata 30.

Wielkopolski Skład Kawy. fotografia  »
II poł. 20 w.

Bazar D. Boasa. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Altanka nad Jeziorem Sępoleńskim. fotografia  »
lata 30.

ul. 22 lipca w Sępólnie. fotografia  »
II poł. 20 w. 1947 --- 1990

Pochód pierwszomajowy. fotografia  »
1948 - 05 --- 1953 - 05

Widok na plażę. fotografia  »
lata 30.

Lata 30. Agnieszka i Maksymilian Kasprowiczowie. kartka pocztowa  »
lata 30.

Bożnica żydowska. fotografia  »
1920 --- 1939

1907, Wilhelmstrasse. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Foto - Drogeria. fotografia  »
I poł. 20 w.

Plac Wolności w okresie Polski Ludowej. fotografia  »
II poł. 20 w.

Kościół ewangelicki - pocztówka. kartka pocztowa  »
1903

Wnętrze kościoła ewangelickiego. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fabryka octu. fotografia  »
I poł. 20 w.

Zachodnia strona Starego Rynku. kartka pocztowa  »
początek 20 w.

Dom parafialny pastora. fotografia  »
I poł. 20 w.

Sępoleński browar. fotografia  »
I poł. 20 w.

1912, Sempelburg. kartka pocztowa  »
1912

"Żywot i męka św. Andrzeja Boboli" 1/2. fotografia  »
1938 - 08 - 28

"Żywot i męka św. Andrzeja Boboli" 2/2. fotografia  »
1938 - 08 - 28

Hotel Kowalewski. fotografia  »
I poł. 20 w.

ul. Piłsudskiego. fotografia  »
lata 30.

1929, "Zorza" . fotografia  »
1929

Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej Żeńskiej ZORZA. fotografia  »
lata 20.

Wystawa prac konkursu robótek ręcznych. fotografia  »
lata 20.

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Wdzięczności Chrystusa Króla podzczas uroczystości.. fotografia  »
1938 - 08 - 28

Zespól mandolinistek przy K. S. M.. fotografia  »
1936 - 05 - 24

1927, Zorza. fotografia  »
1927 - 09

Bractwo Strzeleckie w okresie zaborów 1/2. fotografia  »
1896

Bractwo Strzeleckie w okresie zaborów 2/2. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Przedwojenna młodzież. fotografia  »
1920 --- 1939

Pocztówka z 1920 roku. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Ul. Sądowa. fotografia  »
1920 --- 1939

1934. Aleksander Sieg w mundurze "Sokoła". fotografia  »
1934

1936. Życzenia od pracowników Drukarni i Księgarni Polskiej dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia pracy zawodowej. AB A/1.1.35. korespondencja  »
1936 - 04 - 01

1936. Życzenia od członków Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia jego pracy zawodowej. AB A/1.1.34. korespondencja  »
1936 - 04 - 01

1936. Życzenia od Powiatowego Koła Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Sępólnie dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia pracy zawodowej. AB A/1.1.32. korespondencja  »
1936 - 04 - 01

1936. Życzenia od W. Jaworskiego dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia pracy zawodowej. AB A/1.1.37. korespondencja  »
1936 - 04 - 01

1936. Życzenia od Welterów (Walterów?) dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia pracy zawodowej. AB A/1.1.42. korespondencja  »
1936 - 04 - 01

1927- 1929. Blankiet dla chcących umieścić ogłoszenie w Gazecie Sępoleńskiej. AB A/1.3.4. formularz  »
1927 - 06 - 15 --- 1929 - 12 - 31

1931- 1939. Koperta z Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.3.5. koperta  »
1931 - 10 - 14 --- 1939 - 08 - 31

1934. Kartka pocztowa z zawiadomieniem o walnym zebraniu Powiatowego Koła Związku Inwalidów Wojennych R.P. w Sępólnie. AB A/1.3.7. kartka pocztowa  »
1934 - 03 - 24

1936. Przedstawienie "Sen kwiatów" . fotografia  »
1936 - 02 - 22

1936. Życzenia od Ottona Blecka dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia jego pracy zawodowej. AB A/1.1.41. kartka z życzeniami  »
1936 - 04 - 01

1936. Życzenia dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia pracy zawodowej (prawdopodobnie od Stanisława Twarogowskiego). AB A/1.1.30. kartka z życzeniami  »
1936 - 04 - 01

1936. Życzenia od Bolesława Gierszewskiego dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia jego pracy zawodowej. AB A/1.1.33. kartka z życzeniami  »
1936 - 04 - 01

1936. Życzenia dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia jego pracy zawodowej (prawdopodobnie od Mówińskich). AB A/1.1.39. kartka z życzeniami  »
1936 - 04 - 01

1936. Życzenia dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia pracy zawodowej. AB A/1.1.40. kartka z życzeniami  »
1936 - 04 - 01

1936. Życzenia od Towarzystwa Pożyczkowego w Sępólnie dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia pracy zawodowej. AB A/1.1.38. kartka z życzeniami  »
1936 - 04 - 01

1931. Pełnomocnictwo udzielone Maksymilianowi Kasprowiczowi do zastępowania Magdaleny Mikickiej i Romana Mikickiego na walnym zebraniu akcjonariuszy Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.60. pełnomocnictwo  »
1931 - 10 - 13

1931. Pełnomocnictwo udzielone Maksymilianowi Kasprowiczowi do zastępowania Stanisława Sobierajczyka na walnym zebraniu akcjonariuszy Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.59. pełnomocnictwo  »
1931 - 10 - 13

1931. Pismo od Alfonsa Gracza, informujące Maksymiliana Kasprowicza o przesłaniu mu w załączniku pierwszego wypisu aktu notarialnego. AB A/1.2.50. korespondencja  »
1931 - 09 - 04

1931. Pismo od Alfonsa Gracza, informujące Maksymiliana Kasprowicza o przesłaniu mu w załączniku pierwszego wypisu aktu notarialnego. AB A/1.2.48. fotografia  »
1931 - 07 - 13

1931. Pokwitowanie otrzymania 180 zł za zbycie udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.46. fotografia  »
1931 - 06 - 27

1923. Orzeczenie w sprawie zasiłku dla rodziny rezerwisty Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.1.2 . orzeczenie  »
1923 - 06 - 07

1926. Zawiadomienie o ślubie Agnieszki Herrmann z Maksymilianem Kasprowiczem. AB A/1.1.5. fotografia  »
1926 - 04 - 01 --- 1926 - 04 - 19

1928. Pismo z Pomorskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń w sprawie uiszczenia należności za polisę. AB A/1.1.9. korespondencja  »
1928 - 02 - 14

1929. Kwit prolongacyjny poświadczający opłacenie przez Maksymiliana Kasprowicza należności ubezpieczeniowej za 1929 rok. AB A/1.1.11. pokwitowanie  »
1929 - 01 - 01 --- 1929 - 12 - 31

1932. Życzenia imieninowe od urzędników Komunalnej Kasy Oszczędmości w Sępólnie dla Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.1.16 . kartka z życzeniami  »
1932 - 10 - 12

1930. Kwit prolongacyjny poświadczający opłacenie przez Maksymiliana Kasprowicza należności ubezpieczeniowej za 1930 rok- str. 1/2. AB A/1.1.12. pokwitowanie  »
1930 - 01 - 31 --- 1930 - 12 - 31

1936. Wizytówka Władysława Gołębiewskiego z życzeniami dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia jego pracy zawodowej- str. 1/2. AB A/1.1.36. kartka z życzeniami  »
1936 - 04 - 01

1931. Kwit prolongacyjny poświadczający opłacenie przez Maksymiliana Kasprowicza należności ubezpieczeniowej za 1931 rok- str. 1/2. AB A/1.1.14. pokwitowanie  »
1931 - 01 - 24

1931. Odpowiedź Referatu Spraw Inwalidów Wojennych Starostwa Powiatowego w Starogardzie na pismo Maksymiliana Kasprowicza w sprawie przyznania praw inwalidzkich. AB A/1.1.15 . korespondencja  »
1931 - 09 - 19

1933. Odpowiedź ze Starostwa Powiatowego Starogardzkiego na pismo Maksymiliana Kasprowicza w sprawie badania lekarskiego. AB A/1.1.17 . korespondencja  »
1933 - 08 - 21

1933. Zaświadczenie o przejeździe inwalidy wojennego Maksymiliana Kasprowicza- str. 1/2. AB A/1.1.18 . zaświadczenie  »
1933 - 08 - 23

1933. Odpis zawiadomienia ze Starostwa Powiatowego Starogardzkiego o wydaniu orzeczenia lekarskiego po przebadaniu Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.1.20 . zawiadomienie  »
1933 - 10 - 03

1933. Pismo z Izby Skarbowej w Poznaniu do Maksymiliana Kasprowicza w sprawie zwrotu kosztów podróży i diety. AB A/1.1.21 . korespondencja  »
1933 - 10 - 28

1934. Pismo Maksymiliana Kasprowicza do Starostwa Powiatowego Starogardzkiego w sprawie nadesłania wyniku badania lekarskiego. AB A/1.1.24 . korespondencja  »
1934 - 06 - 05

1934. Odpowiedź Starostwa Powiatowego Starogardzkiego na pismo Maksymiliana Kasprowicza w sprawie przesłania mu wyniku badania lekarskiego. AB A/1.1.25 . korespondencja  »
1934 - 06 - 07

1934. Pismo z Zarządu Wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej na Pomorze do Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.1.26 . korespondencja  »
1934 - 07 - 10

1936. Życzenia od członków Okręgu Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży w Sępólnie dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia pracy zawodowej. AB A/1.1.31. kartka z życzeniami  »
1936 - 04 - 01

1924. Pokwitowanie wpłaty od Bolesława Kiełbratowskiego na rachunek Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.2. pokwitowanie  »
1924 - 03 - 05

1928. Pismo do Maksymiliana Kasprowicza z Przeglądu Graficznego i Papierniczego w sprawie drukarni przeznaczonych na sprzedaż. AB A/1.2.5. korespondencja  »
1928 - 02 - 14

1929. Pokwitowanie uiszczenia przez Mariana Kasprowicza opłaty za polisę w Pomorskim Stowarzyszeniu Ubezpieczeń. AB A/1.1.10. pokwitowanie  »
1929 - 01 - 24

1930. Pismo od Alfonsa Gracza, informujące Maksymiliana Kasprowicza o przesłaniu mu w załączniku wypisu wyroku z dnia 26 czerwca w sprawie Drukarnia Polska c/a Korda. AB A/1.2.7. korespondencja  »
1930 - 10 - 17

1931. Akcydens- prośba o przybycie 25 czerwca 1931 roku do notariusza Alfonsa Gracza w Sępólnie w celu załatwienia formalności związanych z przepisaniem udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.8. korespondencja  »
1931 - 06 - 01 --- 1931 - 06 - 24

1931. Pokwitowanie uiszczenia opłaty za polisę w Pomorskim Stowarzyszeniu Ubezpieczeń. AB A/1.1.13. pokwitowanie  »
1931 - 01 - 24

1931. Pismo Antoniego Biernage do Maksymiliana Kasprowicza w sprawie adresu teściowej Antoniego Biernage. AB A/1.2.10. korespondencja  »
1931 - 04 - 07

1931. Pismo Lucjana Prądzyńskiego do Maksymiliana Kasprowicza w sprawie sprzedaży udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.11. korespondencja  »
1931 - 04 - 07

1931. Potwierdzenie odebrania 1000 zł za odstąpienie Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.12. korespondencja  »
1931 - 04 - 15

1931. Umowa odstąpienia udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie, zawarta pomiędzy Teodorem Szukalskim a Maksymilianem Kasprowiczem. AB A/1.2.13. umowa  »
1931 - 04 - 15

1931. Potwierdzenie odebrania 250 zł za odstąpienie Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.14. pokwitowanie  »
1931 - 04 - 16

1931. Prośba Teodora Szukalskiego o wypłatę należnych mu pieniędzy za zbycie udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.15. korespondencja  »
1931 - 04 - 16

1931. Oświadczenie Jana Kabata o odstąpieniu udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej na rzecz Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.2.17. oświadczenie  »
1931 - 04 - 24

1934. Budżet Powiatowego Związku Samorządowego w Sępólnie na rok 1934/35. AB A/1.3.8. budżet  »
1934 1934 - 01 - 01 --- 1934 - 04 - 01

1931. Potwierdzenie odebrania 550 zł za odstąpienie Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.18. pokwitowanie  »
1931 - 04 - 24

1931. Zgoda Jana Kabata, prezesa rady nadzorczej Drukarni i Księgarni Polskiej, na odstąpienie udziałów w Drukarni przez Antoniego Biernage. AB A/1.2.19. zezwolenie  »
1931 - 04 - 28

1931. Pismo z Komunalnej Kasy Oszczędności w Sępólnie do Maksymiliana Kasprowicza w sprawie wniosku Kasprowicza o pożyczkę wekslową. AB A/1.2.21. korespondencja  »
1931 - 05 - 05

1931. Pismo od Alfonsa Gracza, informujące Maksymiliana Kasprowicza o przesłaniu mu w załączniku pierwszego wypisu umowy o przelewie udziałów Spółki. AB A/1.2.22. fotografia  »
1931 - 05 - 09

1931. Oświadczenie Józefa Naatza o odstąpieniu Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.23. oświadczenie  »
1931 - 05 - 11

1931. Pokwitowanie otrzymania 250 zł tytułem II raty za zbycie udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.24. pokwitowanie  »
1931 - 05 - 13

1931. Oświadczenie Magdaleny Mikickiej o odstąpieniu Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.25. oświadczenie  »
1931 - 05 - 16

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Bothego z Trzcian jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.26. zezwolenie  »
1931 - 05

1931. Potwierdzenie odebrania 200 zł za odstąpienie Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.27. pokwitowanie  »
1931 - 05

1931. Zawiadomienie o odstąpieniu przez Wydział Powiatowy 20 udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej na rzecz Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.2.28. zawiadomienie  »
1931 - 05 - 22

1931. Pismo od Alfonsa Gracza, informujące Maksymiliana Kasprowicza o przesłaniu mu w załączniku pierwszego wypisu aktu notarialnego. AB A/1.2.30. korespondencja  »
1931 - 06 - 01

1931. Pokwitowanie wpłaty od Maksymiliana Kasprowicza za 21 udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.31. pokwitowanie  »
1931 - 05 - 28

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Tomasza Komierowskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.32. zezwolenie  »
1931 - 06 - 11

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Kazimierza Przybylskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.34. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1926. Wezwanie Maksymiliana Kasprowicza do zapłacenia zaległej opłaty sądowej- str. 2/2. AB A/1.2.4. wezwanie  »
1926 - 05 - 07

1926. Wezwanie Maksymiliana Kasprowicza do zapłacenia zaległej opłaty sądowej- str. 1/2. AB A/1.2.4. wezwanie  »
1926 - 05 - 07

1931. Zawiadomienie o wpisie w rejestrze handlowym dla firmy Drukarnia i Księgarnia Polska sp. z o.p. w Sępólnie- str. 2/2. AB A/1.2.9. zawiadomienie  »
1931 - 01 - 20

1931. Zawiadomienie o wpisie w rejestrze handlowym dla firmy Drukarnia i Księgarnia Polska sp. z o.p. w Sępólnie- str. 1/2. AB A/1.2.9. zawiadomienie  »
1931 - 01 - 20

1931. Kartka pocztowa od Otona Sabiniarza do Maksymiliana Kasprowicza z informacją o możliwości wydzierżawienia drukarni Sabiniarza- str. 1/2. AB A/1.2.16. kartka pocztowa  »
1931 - 04 - 18

1931. Kartka pocztowa od Otona Sabiniarza do Maksymiliana Kasprowicza z informacją o możliwości wydzierżawienia drukarni Sabiniarza- str. 2/2. AB A/1.2.16. kartka pocztowa  »
1931 - 04 - 18

1937. List od Michała Mogilnickiego w sprawie wartości jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.66. korespondencja  »
1937 - 09 - 20

1930. Kwit prolongacyjny poświadczający opłacenie przez Maksymiliana Kasprowicza należności ubezpieczeniowej za 1930 rok- str. 2/2. AB A/1.1.12. pokwitowanie  »
1930

1933. Zaświadczenie o przejeździe inwalidy wojennego Maksymiliana Kasprowicza- str. 2/2. AB A/1.1.18. zaświadczenie  »
1933 - 08 - 23

1936. Wizytówka Władysława Gołębiewskiego z życzeniami dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia jego pracy zawodowej- str. 2/2. AB A/1.1.36. kartka z życzeniami  »
1936 - 04 - 01

1945. Pismo z Sądu Grodzkiego w Sępólnie w sprawie przywrócenia posiadania ruchomości- str. 1/2. AB A/1.2.69. korespondencja  »
1945 - 09 - 08

1945. Pismo z Sądu Grodzkiego w Sępólnie w sprawie przywrócenia posiadania ruchomości- str. 2/2. AB A/1.2.69. korespondencja  »
1945 - 09 - 08

1931. Aneks do polisy w Poznańsko- Warszawskim Towarzystwie Ubezpieczeń, dotyczący przeniesienia własności przedmiotów objętych ubezpieczeniem- str. 1/2. AB A/1.2.54. polisa  »
1931 - 09 - 26

1931. Aneks do polisy w Poznańsko- Warszawskim Towarzystwie Ubezpieczeń, dotyczący przeniesienia własności przedmiotów objętych ubezpieczeniem- str. 2/2. AB A/1.2.54. polisa  »
1931 - 09 - 26

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Aleksandra Retmańskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.35. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Stanisława Sobierajczyka jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.36. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Magdalenę Mikicką jej udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.37. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Jana Kabata jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.38. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Wacława Łuczyńskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.39. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Lucjana Prądzyńskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.40. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Wydział Powiatowy udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.41. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Mariana Przybylskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.42. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Józefa Naatza jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.43. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Teodora Szukalskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.44. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Pokwitowanie otrzymania 322 zł za zbycie udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.45. pokwitowanie  »
1931 - 06 - 25

1931. Pismo od Alfonsa Gracza, informujące Maksymiliana Kasprowicza o przesłaniu mu w załączniku pierwszego wypisu aktu notarialnego. AB A/1.2.47. korespondencja  »
1931 - 07 - 02

1945. Pismo do Ministra Skarbu- sprzeciw Agnieszki Kasprowicz wobec wniosku Tymczasowego Zarządu Państwowego w sprawie przywrócenia posiadania ruchomości- str. 1/2. AB A/1.2.70. korespondencja  »
1945 - 09 - 19

1945. Pismo do Ministra Skarbu- sprzeciw Agnieszki Kasprowicz wobec wniosku Tymczasowego Zarządu Państwowego w sprawie przywrócenia posiadania ruchomości- str. 2/2. AB A/1.2.70. korespondencja  »
1945 - 09 - 19

1931. Umowa dzierżawy lokalu, zawarta pomiędzy Komunalną Kasą Oszczędności a Maksymilianem Kasprowiczem- str. 1/2. AB A/1.2.53. umowa  »
1931 - 09 - 18

1931. Umowa dzierżawy lokalu, zawarta pomiędzy Komunalną Kasą Oszczędności a Maksymilianem Kasprowiczem- str. 2/2. AB A/1.2.53. umowa  »
1931 - 09 - 18

1948. Skarga apelacyjna Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy w sprawie z pozwu Skarbu Państwa przeciw Agnieszce Kasprowicz- str. 1/2. AB A/1.2.82 . skarga apelacyjna  »
1948 - 12 - 16

1948. Skarga apelacyjna Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy w sprawie z pozwu Skarbu Państwa przeciw Agnieszce Kasprowicz- str. 2/2. AB A/1.2.82 . skarga apelacyjna  »
1948 - 12 - 16

1948. Pozew z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia wystosowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy przeciw Agnieszce Kasprowicz- str. 1/3. AB A/1.2.80 . pozew  »
1948 - 09 - 29

1948. Pozew z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia wystosowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy przeciw Agnieszce Kasprowicz- str. 2/3 . pozew  »
1948 - 09 - 29

1948. Pozew z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia wystosowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy przeciw Agnieszce Kasprowicz- str. 3/3. AB A/1.2.80 . pozew  »
1948 - 09 - 29

1939. Inwentura Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie na dzień 31 grudnia 1938 roku. AB A/1.2.67. spis  »
1939 - 01 - 13

1923- 1931. Księga protokularna Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie Krajeńskim. AB A/1.2.1. protokół  »
1923 - 11 - 08 --- 1931 - 10 - 13

1931. Kartka pocztowa od Antoniego Biernage do Maksymiliana Kasprowicza- str. 1/2. AB A/1.2.20. kartka pocztowa  »
1931 - 05 - 02

1931. Kartka pocztowa od Antoniego Biernage do Maksymiliana Kasprowicza- str. 2/2. AB A/1.2.20. kartka pocztowa  »
1931 - 05 - 02

1931. Oświadczenie o odstąpieniu przez Kazimierza Przybylskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej na rzecz Maksymiliana Kasprowicza- str. 1/2. AB A/1.2.29. oświadczenie  »
1931 - 05 - 29

1931. Oświadczenie o odstąpieniu przez Kazimierza Przybylskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej na rzecz Maksymiliana Kasprowicza- str. 2/2. AB A/1.2.29. oświadczenie  »
1931 - 05 - 29

1931. Odpowiedź Aleksandra Kozłowskiego na list Maksymiliana Kasprowicza w sprawie odkupienia od Kozłowskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej-str. 1/2. AB A/1.2.33. korespondencja  »
1931 - 06 - 18

1931. Odpowiedź Aleksandra Kozłowskiego na list Maksymiliana Kasprowicza w sprawie odkupienia od Kozłowskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej-str. 2/2. AB A/1.2.33. korespondencja  »
1931 - 06 - 18

1931. Umowa odstąpienia udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.51. umowa  »
1931 - 09 - 07

1937. Kwit składkowy poświadczający opłatę składki za ubezpieczenie od szkód pożarowych- str. 1/2. AB A/1.2.65. pokwitowanie  »
1937 - 04 - 01

1937. Kwit składkowy poświadczający opłatę składki za ubezpieczenie od szkód pożarowych- str. 2/2. pokwitowanie  »
1937 - 04 - 01

1928. Polisa w Poznańsko- Warszawskim Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. na ubezpieczenie od szkód pożarowych Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.6. polisa  »
1928 - 04 - 26

1933. Pismo z Zarządu Wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej na Pomorze do Komisji Administracyjnej Związku Inwalidów Wojennych R. P. w Sępólnie- str. 1/2. AB A/1.1.19 . korespondencja  »
1933 - 09 - 15

1933. Pismo z Zarządu Wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej na Pomorze do Komisji Administracyjnej Związku Inwalidów Wojennych R. P. w Sępólnie- str. 2/2. AB A/1.1.19 . korespondencja  »
1933 - 09 - 15

1945. Podanie Agnieszki Kasprowicz o uwolnienie jej braci Aleksego i Stanisława Hermannów- str. 1/2. AB A/1.1.47. podanie  »
1945 - 03 - 17

1945. Podanie Agnieszki Kasprowicz o uwolnienie jej braci Aleksego i Stanisława Hermannów- str. 2/2. AB A/1.1.47. podanie  »
1945 - 03 - 17

1945. Kwestionariusz dotyczący rejestracji szkód wojennych wypełniony przez Agnieszkę Kasprowicz- str. 1/4. AB A/1.1.48. formularz  »
1945 - 07 - 13

1945. Kwestionariusz dotyczący rejestracji szkód wojennych wypełniony przez Agnieszkę Kasprowicz- str. 2/4. AB A/1.1.48. formularz  »
1945 - 07 - 17

1945. Kwestionariusz dotyczący rejestracji szkód wojennych wypełniony przez Agnieszkę Kasprowicz- str. 3/4. AB A/1.1.48. formularz  »
1945 - 07 - 13

1945. Kwestionariusz dotyczący rejestracji szkód wojennych wypełniony przez Agnieszkę Kasprowicz- str. 4/4. AB A/1.1.48. formularz  »
1945 - 07 - 13

1928. Polisa w Pomorskim Stowarzyszeniu Ubezpieczeń w Toruniu na ubezpieczenie od ognia ruchomości domowych Maksymiliana Kasprowicza- str. 1/3. AB A/1.1.8. polisa  »
1928 - 02 - 13

1928. Polisa w Pomorskim Stowarzyszeniu Ubezpieczeń w Toruniu na ubezpieczenie od ognia ruchomości domowych Maksymiliana Kasprowicza- str. 2/3. AB A/1.1.8. polisa  »
1928 - 02 - 13

1928. Polisa w Pomorskim Stowarzyszeniu Ubezpieczeń w Toruniu na ubezpieczenie od ognia ruchomości domowych Maksymiliana Kasprowicza- str. 3/3. AB A/1.1.8. polisa  »
1928 - 02 - 13

1948. Skarga kasacyjna Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy w sprawie z pozwu Skarbu Państwa przeciw Agnieszce Kasprowicz. AB A/1.2.83. skarga kasacyjna  »
1949 - 08 - 17

1969. Pomnik Walki i Męczeństwa w Sępólnie w dniu jego uroczystego odsłonięcia. fotografia  »
1969 - 09 - 28

1969. Brunon Borlik zapalający znicz podczas odsłonięcia Pomnika Walki i Męczeństwa w Sępólnie. fotografia  »
1969 - 09 - 28

1969. Apel poległych podczas odsłonięcia Pomnika Walki i Męczeństwa w Sępólnie. fotografia  »
1969 - 09 - 28

1969. Komitet budowy Pomnika Walki i Męczeństwa w Sępólnie podczas uroczystości odsłonięcia pomnika. fotografia  »
1969 - 09 - 28

1969. Warta honorowa strażaków i uczniów przy Pomniku Walki i Męczeństwa w Sępólnie w dniu jego uroczystego odsłonięcia. fotografia  »
1969 - 09 - 28

1948- 1950. Marsze Jesienne- uczestnicy marszu na Placu Wolności w Sępólnie. fotografia  »
1948 --- 1950

Lata 60. Siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej w Sępólnie . fotografia  »
lata 60.

1969/70. Zabudowa przy ulicy Wojska Polskiego w Sępólnie. fotografia  »
1969 - 01 - 01 --- 1970 - 12 - 31

1969/70. Budynki na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy Wojska Polskiego. fotografia  »
1969 - 01 - 01 --- 1970 - 12 - 31

Lata 70. Panorama Sępólna od strony jeziora. fotografia  »
lata 70.

Lata 60. Deptak przy Jeziorze Sępoleńskim. kartka pocztowa  »
lata 60.

1969. Złożenie kwiatów przy Pomniku Walki i Męczeństwa w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1969 - 09 - 28

Lata 50. Mieszkańcy Sępólna i kolarze podczas jednego z etapów wyścigu "Dookoła Pomorza". fotografia  »
lata 50.

1952. Pracownicy Sępoleńskich Zakładów Przemysłu Drzewnego. fotografia  »
1952

Lata 70. Oficjele podczas dożynek powiatowych w Sępólnie. fotografia  »
lata 70.

1969. Młodzież przed Pomnikiem Walki i Męczeństwa w Sępólnie w dniu jego uroczystego odsłonięcia. fotografia  »
1969 - 09 - 28

1969. Prace przy porządkowaniu terenu wokół Pomnika Walki i Męczeństwa w Sępólnie. fotografia  »
1969

1969. Sępoleńska młodzież podczas porządkowania terenu wokół Pomnika Walki i Męczeństwa w Sępólnie . fotografia  »
1969

Lata 50. lub 60. Zespół gimnastyczny sępoleńskiego "Gryfa". fotografia  »
II poł. 20 w.

1967. Kolarze przejeżdżający przez Sępólno podczas XX Wyścigu Pokoju. fotografia  »
1967 - 05 - 01 --- 1967 - 05 - 31

Lata 20 lub 30. Wieża kościoła katolickiego w Sępólnie Krajeńskim. odbitka  »
1927 - 01 - 01 --- 1939 - 09 - 01

Lata 30. Budynek Starostwa Powiatowego w Sępólnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego.. odbitka  »
1929 --- 1939

Lata 20. lub 30. Wschodnia pierzeja rynku w Sępólnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. fotografia  »
I poł. 20 w.

I poł 20 w. Obecnie ulica Wojska Polskiego w Sępólnie prawdopodobnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. fotografia  »
I poł. 20 w.

I poł. 20 w. Most na rzece Sępolnie w Sępólnie. odbitka  »
I poł. 20 w.

1933. Członkowie "Sokoła" przed halą gimnastyczną przy ul. Jeziornej w Sępólnie. odbitka  »
1933 początek 20 w.

1935. Uczestniczki konkursu robót ręcznych w Domu Katolickim. odbitka  »
1935 - 12 - 16

1939. "Sobotka Róż"- zabawa karnawałowa z członkami Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". odbitka  »
1939

1937. Mazur podczas "Sobótki Róż" z członkami Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". odbitka  »
1937

1938. "Sobótka Róż" w hotelu "Centralnym". odbitka  »
1938

1973. Mieszkańcy w trakcie wyborów do Sejmu PRL i Rad Narodowych. fotografia  »
1973 - 11 - 09

Lata 70. lub 80. Warsztaty Państwowego Ośrodka Maszynowego w Sępólnie. fotografia  »
1970 --- 1989

Lata 70. lub 80. Biurowiec Państwowego Ośrodka Maszynowego w Sępólnie. fotografia  »
1970 --- 1989

1933. Zakończenie roku szkolnego w szkole elementarnej. fotografia  »
1933

1933. Stowarzyszenia młodzieży katolickiej z ks. Piątkowskim i Pawłem Kalinowskim w Domu Katolickim w Sępólnie. fotografia  »
1933

1936. Członkinie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej w Sępólnie. fotografia  »
1936

Lata 60. Siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sępólnie. fotografia  »
lata 60.

1970. Dróżnicy zatrudnieni przez Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sępólnie. fotografia  »
1970

1969. Członkowie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sępólnie. fotografia  »
1969

1936. Zespół mandolinistek przy Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży w Sępólnie. fotografia  »
1936 I poł. 20 w.

Lata 20 lub 30. Zarząd sekcji żeńskiej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Sępólnie. fotografia  »
I poł. 20 w.

Lata 20. lub 30. Prawdopodobnie członkowie Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" z Sępólna. fotografia  »
I poł. 20 w.

Lata 20 lub 30. Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Sępólnie. fotografia  »
I poł. 20 w.

1933. Druhny i druhowie Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" na podwórzu szkoły wydziałowej w Sępólnie. fotografia  »
1933

1967. Ul. 22 Lipca w Sępólnie podczas XX Wyścigu Pokoju. fotografia  »
1967 - 05 - 01 --- 1967 - 05 - 31

1967. Kolarze przejeżdżający przez Sępólno podczas XX Wyścigu Pokoju. fotografia  »
1967 - 05 - 01 --- 1967 - 05 - 31

1967. Ul. 22 Lipca w Sępólnie podczas XX Wyścigu Pokoju. fotografia  »
1967 - 05 - 01 --- 1967 - 05 - 31

1967. Kolarze i kibice na Placu Wolności w Sępólnie podczas XX Wyścigu Pokoju. fotografia  »
1967 - 05 - 01 --- 1967 - 05 - 31

Lata 20 lub 30. Członkinie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Sępólnie. fotografia  »
I poł. 20 w.

Lata 20. lub 30. Członkinie Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży w Sępólnie. fotografia  »
I poł. 20 w.

Lata 60. Wschodnia pierzeja rynku w Sępólnie. fotografia  »
lata 60.

1969. Członkowie SKKT przy Liceum w Sępólnie podczas uroczystości odsłonięcia Pomnika Walki i Męczeństwa. fotografia  »
1969 - 09 - 28

1969. Delegacja uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w trakcie odsłonięcia Pomnika Walki i Męczeństwa. fotografia  »
1969 - 09 - 28

Lata 60. Władze miasta przyjmujące defiladę na Placu Wolności w Sępólnie. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Obchody Święta Pracy w Sępólnie . fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Pochód z okazji Święta Pracy na Placu Wolności w Sępólnie. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Mieszkańcy Sępólna na Placu Wolności podczas obchodów Święta Pracy. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie w trakcie obchodów Święta Pracy. fotografia  »
lata 60.

Lata 50. Siedziba władz powiatu sępoleńskiego. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Występy członków Powiatowego Domu Kultury w Sępólnie podczas obchodów Święta Pracy. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Obchody Święta Pracy na sali kinowej Domu Kultury w Sępólnie. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Dom Kultury w Sępólnie. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Wieża do skoków na plaży w Sępólnie. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Widok na Jezioro Sępoleńskie. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Panorama Sępólna z wieży kościoła katolickiego- zabudowa przy ulicy 22 Lipca. fotografia  »
lata 60.

1960. Panorama Sępólna z wieży kościoła katolickiego- zabudowa centrum miasta. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Panorama Sępólna z wieży kościoła katolickiego- zabudowa przy ulicy 22 Lipca. fotografia  »
lata 60. 1929 --- 1970

Lata 60. lub 70. Pracownicy biura gromadzkiego w Sępólnie. fotografia  »
1955 --- 1965

1971. Pracownicy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sępólnie. fotografia  »
1971

1969. Członkowie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sępólnie. fotografia  »
1969

1937. Chór męski Lutnia z Sępólna. fotografia  »
1937

Lata 60. Harcerze, prawdopodobnie w okolicach stadionu w Sępólnie. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Jezioro Sępoleńskie- panorama z okolic kładki nad rzeką Sępolną. fotografia  »
lata 60.

1950. Marsze Jesienne- uczestnicy marszu przygotowujący się do startu na Placu Wolności w Sępólnie. fotografia  »
1950

1948- 1950. Marsze Jesienne- drużyna Szkoły Powszechnej rozpoczynająca marsz na Placu Wolności w Sępólnie. fotografia  »
1950 1948 --- 1950

1948- 1950. Marsze Jesienne- uczestnicy marszu na tle gmachu Starostwa Powiatowego w Sępólnie. fotografia  »
1950 1948 --- 1950

1927. Bronisław Buda, mieszkaniec Sępólna Krajeńskiego. kartka pocztowa  »
1927 - 08 - 10

1950. Uczestnicy Marszów Jesiennych na tle budynku Szkoły Powszechnej. fotografia  »
1950

1948- 1950. Marsze Jesienne- punkt startowy na Placu Wolności w Sępólnie. fotografia  »
1948 --- 1950

1950. Uczestnicy Marszów Jesiennych na ulicy 22 Lipca (obecnie Hallera) w Sępólnie. fotografia  »
1950

I poł. 20 w. Nabożeństwo przed kościołem w Sępólnie. fotografia  »
I poł. 20 w.

Lata 20. lub 30. Sępólno- pochód przez miasto, prawdopodobnie w Święto Konstytucji 3 Maja. fotografia  »
I poł. 20 w. 1920 --- 1939

Lata 50. Uczniowie z SKS Wałdowo na stadionie w Sępólnie podczas zawodów z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Zawodnik mijający linię mety podczas zawodów z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Zawodnicy mijający linię mety podczas zawodów z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Zawodnik przy stanowisku sędziów podczas zawodów z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Zawodnik podczas skoku wzwyż w trakcie zawodów z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Zawodnik podczas skoku wzwyż (styl flop) w trakcie zawodów z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski. fotografia  »
lata 50.

1948- 1950. Uczestnicy Marszów Jesiennych na trasie z Sępólna do Więcborka. fotografia  »
1948 --- 1950

Lata 50. Uczennice na stadionie w Sępólnie podczas zawodów z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Kolarze podczas startu na Placu Wolności w Sępólnie. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Przygotowania do startu kolarzy na Placu Wolności w Sępólnie. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Kolarz Bonk wśród kibiców na Placu Wolności w Sępólnie. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Start do IV etapu wyścigu "Dookoła Pomorza" na Placu Wolności w Sępólnie. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Dziewczęta w strojach ludowych przy płocie Starostwa Powiatowego w Sępólnie. fotografia  »
lata 50.

1949. Pamiątkowe zdjęcie uczestników kursu wychowania fizycznego dla potrzeb kolonii letnich w Sępólnie. fotografia  »
1949 - 06 - 02

Lata 50. Uczennice szykujące się do biegu na stadionie w Sępólnie podczas zawodów z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski. fotografia  »
lata 50.

1950. Przemarsz uczestników zawodów z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski na stadionie w Sępólnie. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Sportowiec podczas skoku w dal w trakcie zawodów na stadionie w Sępólnie z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Sportowcy podczas biegu na zawodach z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Drużyny piłkarskie biorące udział w zawodach z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Występ artystyczny na stadionie w Sępólnie podczas zawodów z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Drużyna piłki nożnej na stadionie w Sępólnie na zawodach z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Piłkarze wbiegający na boisko w Sępólnie podczas zawodów z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Zawody z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski- stolik z nagrodami dla sportowców. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Piłkarze na boisku w Sępólnie podczas zawodów z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Zawodnicy podczas biegu na stadionie w Sępólnie w trakcie zawodów z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Dziewczęta biorące udział w zawodach z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski podczas defilady na stadionie w Sępólnie. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Zawodnicy biorący udział w zawodach z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski podczas defilady na stadionie w Sępólnie. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Chłopcy na stadionie w Sępólnie podczas biegu w trakcie zawodów z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Uczestnicy zawodów sportowych z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski na stadionie w Sępólnie. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Zawodnicy na starcie przed biegiem na zawodach z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Zawodnik wbiegający na linię mety podczas zawodów z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Uczestnicy zawodów sportowych z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski przy stoliku sędziowskim na stadionie w Sępólnie. fotografia  »
lata 50.

1948- 1950. Marsze Jesienne- przemówienie na Placu Wolności w Sępólnie. fotografia  »
1948 --- 1950

1952. Atleci ze Zrzeszenia Sportowego "Ogniwo" prezentujący swoje umiejętności gimnastyczne. fotografia  »
1952 - 05 - 01

1952. Obchody Święta Pracy w Sępólnie. fotografia  »
1952 - 05 - 01

1952. Młodzież ze sztandarami na Placu Wolności w Sępólnie podczas obchodów Święta Pracy. fotografia  »
1952 - 05 - 01

1952. Przystrojony traktor na sępoleńskiej ulicy w trakcie obchodów Święta Pracy. fotografia  »
1952 - 05 - 01

1952. Pochód przez Sępólno z okazji Święta Pracy. fotografia  »
1952 - 05 - 01

1949- 52. Bolesław Dziarnowski na wozie z zaprzęgiem . fotografia  »
1949 --- 1952

1952. Obchody Święta Pracy- pochód mieszkańców Sępólna na Placu Wolności . fotografia  »
1952 - 05 - 01

1952. Młodzi sportowcy na Placu Wolności w Sępólnie podczas obchodów Święta Pracy. fotografia  »
1952 - 05 - 01

1952. Młodzież z transparentami na Placu Wolności w Sępólnie podczas obchodów Święta Pracy. fotografia  »
1952 - 05 - 01

1952. Obchody Święta Pracy w Sępólnie- przemarsz mieszkańców ze sztandarami na Placu Wolności. fotografia  »
1952 - 05 - 01

1952. Młodzież na rowerach przejeżdżająca przez Plac Wolności w Sępólnie podczas obchodów Święta Pracy. fotografia  »
1952 - 05 - 01

1952. Przemarsz przez Sępólno z okazji Święta Pracy. fotografia  »
1952 - 05 - 01

1952. Mieszkańcy miasta podczas pochodu przez Sępólno z okazji Święta Pracy. fotografia  »
1952 - 05 - 01

1952. Atleci ze Zrzeszenia Sportowego "Ogniwo" prezentujący swoje umiejętności gimnastyczne. fotografia  »
1952 - 05 - 01

1952. Platforma z atletami ze Zrzeszenia Sportowego "Ogniwo" podczas przejazdu przez Sępólno w dniu Święta Pracy. fotografia  »
1952 - 05 - 01

1952. Mieszkańcy Sępólna maszerujący z transparentami przez Plac Wolności z okazji Święta Pracy. fotografia  »
1952 - 05 - 01

1952. Traktor z PGR Komierowo przejeżdżający przez Sępólno w trakcie obchodów Święta Pracy. fotografia  »
1952 - 05 - 01

1952. Pokaz gimnastyczny atletów ze Zrzeszenia Sportowego "Ogniwo" w Sępólnie. fotografia  »
1952 - 05 - 01

1952. Prawdopodobnie działacze sportowi podczas przemarszu przez Sępólno z okazji Święta Pracy. fotografia  »
1952 - 05 - 01

1952. Młodzi sportowcy podczas przemarszu przez Plac Wolności w Sępólnie w dzień Święta Pracy. fotografia  »
1952 - 05 - 01

1953. Mieszkańcy Sępólna podczas przemarszu przez miasto w dniu Święta Pracy. fotografia  »
1953 - 05 - 01

1953. Młodzież podczas przemarszu ul. Kościuszki w Sępólnie w dniu Święta Pracy. fotografia  »
1953 - 05 - 01

1953. Młodzież z flagami i transparentami podczas przemarszu ul. Kościuszki w Sępólnie w dniu Święta Pracy. fotografia  »
1953 - 05 - 01

1953. Piłkarze "Unii" Inowrocław i drużyny z Sępólna na boisku w Sępólnie. fotografia  »
1953 - 05 - 01

1953. Mecz piłki nożnej pomiędzy drużyną z Sępólna a "Unią" Inowrocław. fotografia  »
1953 - 05 - 01

1953. Uczennice podczas przemarszu ul. Kościuszki w Sępólnie w dniu Święta Pracy. odbitka  »
1953 - 05 - 01

1953. Młodzież przed wejściem do siedziby władz powiatowych w Sępólnie w dniu Święta Pracy. odbitka  »
1953 - 05 - 01

1953. Mieszkańcy Sępólna podczas przemarszu ul. Kościuszki w dniu Święta Pracy. fotografia  »
1953 - 05 - 01

1953. Młodzież przed siedzibą władz powiatowych w Sępólnie w dniu Święta Pracy. odbitka  »
1953 - 05 - 01

1953. Dziewczęta na platformie podczas obchodów Święta Pracy. odbitka  »
1953 - 05 - 01

1953. Sportowcy podczas przemarszu ul. Kościuszki w Sępólnie w dniu Święta Pracy. odbitka  »
1953 - 05 - 01

1953. Sportowcy na stadionie w Sępólnie w dniu obchodów Święta Pracy. fotografia  »
1953 - 05 - 01

Lata 50. Kolarz Bonk na mecie jednego z etapów wyścigu "Dookoła Pomorza". fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Finisz prawdopodobnie III etapu wyścigu kolarskiego "Dookoła Pomorza". fotografia  »
lata 50.

1956. Dziewczęta na linii startu podczas zawodów sportowych na stadionie w Sępólnie. fotografia  »
1956

1956. Dziewczęta szykujące się do biegu podczas zawodów sportowych na stadionie w Sępólnie. fotografia  »
1956

1956. Dziewczyna mijająca linię mety podczas zawodów sportowych na stadionie w Sępólnie. fotografia  »
1956

1956. Dziewczęta podczas biegu na zawodach sportowych na stadionie w Sępólnie. fotografia  »
1956

1956. Chłopcy podczas biegu na stadionie w Sępólnie. fotografia  »
1956

1956. Chłopcy szykujący się do biegu podczas zawodów na stadionie w Sępólnie. fotografia  »
1956

Lata 50. Wyścig "Dookoła Pomorza"- kolarze wjeżdżający na stadion w Sępólnie. fotografia  »
lata 50.

Lata 50. Wyścig "Dookoła Pomorza"- kolarze za bramą stadionu w Sępólnie. fotografia  »
lata 50.

1967. Kolarze przejeżdżający ul. 22 Lipca w Sępólnie podczas XX Wyścigu Pokoju. fotografia  »
1967 - 05 - 01 --- 1967 - 05 - 31

1956. Bieg podczas zawodów sportowych na stadionie w Sępólnie. fotografia  »
1956

1956. Zawodnik mijający linię mety podczas zawodów sportowych na stadionie w Sępólnie. fotografia  »
1956

1956. Zawodnik mijający linię mety podczas biegu na zawodach sportowych na stadionie w Sępólnie. fotografia  »
1956

1956. Chłopcy podczas biegu na zawodach sportowych na stadionie w Sępólnie. fotografia  »
1956

1956. Chłopcy na linii startu przed biegiem na zawodach sportowych na stadionie w Sępólnie. fotografia  »
1956

1960. Spartakiada Powiatowa 1000- lecia w Sępólnie- przygotowanie do raportu. fotografia  »
1960 - 06 - 19

1960. Spartakiada Powiatowa 1000- lecia w Sępólnie- powitanie uczestników. fotografia  »
1960 - 06 - 19

1960. Spartakiada Powiatowa 1000- lecia w Sępólnie- powitanie uczestników na stadionie. fotografia  »
1960 - 06 - 19

1960. Spartakiada Powiatowa 1000- lecia w Sępólnie- zawodnicy przekraczający metę wyścigu na 3000 metrów. fotografia  »
1960 - 06 - 19

1960. Spartakiada Powiatowa 1000- lecia w Sępólnie- mecz siatkówki dziewcząt. fotografia  »
1960 - 06 - 19

1960. Spartakiada Powiatowa 1000- lecia w Sępólnie- komisja sędziowska na stadionie. fotografia  »
1960 - 06 - 19

1960. Spartakiada Powiatowa 1000- lecia w Sępólnie- grupa zawodniczek na stadionie. fotografia  »
1960 - 06 - 19

1960. Spartakiada Powiatowa 1000- lecia w Sępólnie- zawodnicy na stadionie. fotografia  »
1960 - 06 - 19

1960. Spartakiada Powiatowa 1000- lecia w Sępólnie- grupa zawodników na stadionie. fotografia  »
1960 - 06 - 19

1960. Spartakiada Powiatowa 1000- lecia w Sępólnie- defilada na stadionie. fotografia  »
1960 - 06 - 19

1961. II Spartakiada Powiatowa 1000- lecia w Sępólnie- przemarsz komisji sędziowskiej podczas ceremonii otwarcia . fotografia  »
1961 - 09 - 17

1961. II Spartakiada Powiatowa 1000- lecia w Sępólnie- ceremonia otwarcia. fotografia  »
1961 - 09 - 17

1961. II Spartakiada Powiatowa 1000- lecia w Sępólnie- kolarze LZS Sępólno podczas zawodów. fotografia  »
1961 - 09 - 17

1961. II Spartakiada Powiatowa 1000- lecia w Sępólnie- sportowcy podczas uroczystości otwarcia. fotografia  »
1961 - 09 - 17

1961. II Spartakiada Powiatowa 1000- lecia w Sępólnie- przyjęcie raportu podczas ceremonii otwarcia. fotografia  »
1961 - 09 - 17

1961. II Spartakiada Powiatowa 1000- lecia w Sępólnie- przemarsz sportowców z Więcborka podczas ceremonii otwarcia. fotografia  »
1961 - 09 - 17

1961. II Spartakiada Powiatowa 1000- lecia w Sępólnie- Przewodniczący Powiatowego Komitetu Spartakiady otwierający zawody. fotografia  »
1961 - 09 - 17

1961. Zawody w skoku w dal podczas II Spartakiady Powiatowej 1000- lecia w Sępólnie. fotografia  »
1961 - 09 - 17

1961. Sportowiec podczas zawodów na II Spartakiadzie Powiatowej 1000- lecia w Sępólnie. fotografia  »
1961 - 09 - 17

1961. Zawody w rzucie oszczepem podczas II Spartakiady Powiatowej 1000- lecia w Sępólnie. fotografia  »
1961 - 09 - 17

1961. Prawdopodobnie zawody w rzucie dyskiem podczas II Spartakiady Powiatowej 1000- lecia w Sępólnie. fotografia  »
1961 - 09 - 17

1961. Zawodniczki na linii mety podczas biegu na II Spartakiadzie Powiatowej 100- lecia w Sępólnie. fotografia  »
1961 - 09 - 17

1961. Zawodnicy podczas biegu na II Spartakiadzie Powiatowej 1000-lecia w Sępólnie. fotografia  »
1961 - 09 - 17

1961. Jerzy Piekut, wicemistrz powiatu w tenisie stołowym. fotografia  »
1961 - 02 - 05 lata 60.

1961. Roman Dobrzański, mistrz powiatu w tenisie stołowym. fotografia  »
lata 60.

1960. Kajakarze w drodze na start wyścigu. fotografia  »
1960 - 07 - 22 1960 - 05 - 01 --- 1960 - 09 - 31

1960. Żaglówki na Jeziorze Sępoleńskim podczas regat. fotografia  »
1960 - 07 - 22

1960. Żaglówki na linii startu podczas regat na Jeziorze Sępoleńskim. fotografia  »
1960 - 07 - 22

1960. Żaglówki na linii mety podczas regat na Jeziorze Sępoleńskim. fotografia  »
1960 - 07 - 22

1960. Kajakarze na pomoście podczas otwarcia zawodów. fotografia  »
1960 - 07 - 22

1960. Spartakiada Powiatowa 1000- lecia w Sępólnie- komisja sędziowska przy pracy. fotografia  »
1960 - 06 - 19

1960. Spartakiada Powiatowa 1000- lecia w Sępólnie- wyścig na 200 metrów dziewcząt. fotografia  »
1960 - 06 - 19

1960. Dekoracja sportowców na Spartakiadzie Powiatowej 1000-lecia w Sępólnie. fotografia  »
1960 - 06 - 19

1960. Spartakiada Powiatowa 1000-lecia w Sępólnie- sportowcy na podium. fotografia  »
1960 - 06 - 19

1960. Dekoracja zwyciężczyń jednej z konkurencji sportowych na Spartakiadzie Powiatowej 1000-lecia w Sępólnie. fotografia  »
1960 - 06 - 19

1960. Kajakarze na pomoście podczas otwarcia zawodów z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski. fotografia  »
1960 - 06 - 19

Lata 70. Budowa bloku mieszkalnego nr 1 na Osiedlu Słowackiego w Sępólnie. fotografia  »
lata 70.

Lata 70. Budowa bloku mieszkalnego nr 3 na Osiedlu Słowackiego w Sępólnie. fotografia  »
lata 70.

Lata 60. lub 70. Mieszkańcy Sępólna na Placu Wolności podczas obchodów uroczystości. fotografia  »
II poł. 20 w.

1979. Obchody 35-lecia Ligi Obrony Kraju w Sępólnie. fotografia  »
1979

Lata 60. lub 70. Uczestnicy dożynek powiatowych w Sępólnie. fotografia  »
II poł. 20 w.

1967. Kawalkada samochodów w Sępólnie podczas XX Wyścigu Pokoju. fotografia  »
1967 - 05 - 01 --- 1967 - 05 - 31

1967. Samochody obsługi przejeżdżające przez Sępólno podczas XX Wyścigu Pokoju. fotografia  »
1967 - 05 - 01 --- 1967 - 05 - 31

Lata 20 lub 30. Paweł Kalinowski wśród młodzieży szkolnej i gości. odbitka  »
I poł. 20 w.

Lata 20 lub 30. Przedwojenni harcerze z Sępólna. odbitka  »
1920 --- 1939

1972. Obchody Dnia Młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie. fotografia  »
1972

1969. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie podczas przemarszu pierwszomajowego. fotografia  »
1969 - 05 - 01

1971. Obchody Dnia Młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie. fotografia  »
1971 - 11

1961-1984. Rozdanie świadectw uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie. fotografia  »
1961 --- 1984

II poł. 20 w. Uczniowie przy grobach żołnierzy wojska polskiego przy kościele w Sępólnie. fotografia  »
II poł. 20 w.

1964. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie przed siedzibą szkoły w dniu Święta Pracy. fotografia  »
1964 - 05 - 01

Lata 60. lub 70. Złożenie kwiatów przed Pomnikiem Walki i Męczeństwa w Sępólnie . fotografia  »
II poł. 20 w.

Lata 60. lub 70. Obchody dożynek powiatowych w Sępólnie. fotografia  »
II poł. 20 w.

1969-73. Radni Gromadzkiej Rady Narodowej Sępólno. fotografia  »
1969 --- 1973

1970. Sołtysi wsi z Gromady Sępólno. fotografia  »
1970

1969. Radni Miejskiej Rady Narodowej w Sępólnie. fotografia  »
1969

II poł. 20 w. Groby polskich żołnierzy na cmentarzu przy kościele w Sępólnie. fotografia  »
II poł. 20 w.

1921. Maria Tarlach z Piotrem Wiegand i gośćmi na ich weselu. fotografia  »
1921 - 09 - 20

1945-50. Nauczyciele i uczniowie Państwowego Gimnazjum w Sępólnie przed budynkiem szkoły na ulicy Jeziornej. fotografia  »
1945 --- 1950

1945-49. Chłopcy- uczniowie Państwowego Gimnazjum w Sępólnie- przed wejściem do szkoły. fotografia  »
1945 --- 1949

1949. Uczniowie klasy Ia Państwowego Gimnazjum w Sępólnie w dniu małej matury . fotografia  »
1949

1945-49. Uczniowie Państwowego Gimnazjum w Sępólnie na ulicy Jeziornej. fotografia  »
1945 --- 1949

1945-49. Uczniowie Państwowego Gimnazjum w Sępólnie nad Jeziorem Sępoleńskim. fotografia  »
1945 --- 1949

1946. Legitymacja szkolna Eugeniusza Adamczyka, ucznia Państwowego Gimnazjum w Sępólnie. fotografia  »
1946

1948. Klasa Ia z nauczycielem D. Budzyńskim przed siedzibą Państwowego Gimnazjum w Sępólnie. fotografia  »
1948

Amforka. źródło historyczne  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1925/1926. Wiktoria Frydrychowicz w otoczeniu szwaczek.. fotografia  »
1925 --- 1926

Lata 50. Monika Milachowska z przyjaciółmi.. fotografia  »
lata 50.

1915. "Na grobach ojców". broszura  »
1915

1962. Czytelnia biblioteczna. fotografia  »
1962

1975. Wystawa z okazji 120 rocznicy śmierci Adama Mickiewicza.. fotografia  »
II poł. 20 w.

1984. Spotkanie autorskie z Ewą Nowacką. fotografia  »
1984 - 10 - 26

1986. Spotkanie z kolekcjonerem książek Jackiem Konopką. fotografia  »
1986

1954. Teresa Pilarska i (-) Bukowska. 1/3. fotografia  »
1954 - 05

1954. Teresa Pilarska i (-) Bukowska. 2/3. fotografia  »
1954 - 05

1984. Wystawa z okzji Dekady Książki Społeczno-Politycznej "Człowiek-Świat-Polityka" 2/2. fotografia  »
1984 - 11 - 21

1984. Czytelni dla dzieci 1/2. fotografia  »
1984

1984. Czytelnia dla dzieci 1/1. fotografia  »
1984

1984. Wypożyczalnia dla dorosłych. 1/1. fotografia  »
1984

1984. Wypożyczalnia dla dorosłych. 1/2. fotografia  »
1984

1984. Czytelnia dla dorosłych. fotografia  »
1984

lata 60. Wystawa z okazji 1000 lecia Państwa Polskiego i XX lecia PRL. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Wystawa z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy. fotografia  »
lata 60.

Lata 60. Wystawa książek z okazji Dni Oświaty Książki i Prasy. fotografia  »
lata 60.

1954. Teresa Pilarska i (-) Bukowska. 3/3. fotografia  »
1954

Lekcja biblioteczna " Jak korzystać z encyklopedii i słowników" 1/2. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

1994. Wystawa "Sępólno Krajeńskie w starych dokumentach - wędrówka po stuleciach".. fotografia  »
1994 - 05 - 03

2001. Wystawa "Krajeński Park Krajobrazowy" 1/2. fotografia  »
2001 - 05

1994. Otwarcie wystawy "Sępólno Krajeńskie w starych dokumentach - wędrówka po stuleciach".. fotografia  »
1994 - 05 - 03

1994. Wystawa "Sępólno Krajeńskie w starych dokumentach - wędrówka po stuleciach"1/6. fotografia  »
1994 - 05 - 03

1984. Wystawa z okzji dekady Książki Społeczno-Politycznej "Człowiek-Świat-Polityka" 1/2. fotografia  »
1984 - 11 - 21

1994. Wystawa "Sępólno Krajeńskie w starych dokumentach - wędrówka po stuleciach" 2/6. fotografia  »
1994 - 05 - 03

1994. Wystawa "Sępólno Krajeńskie w starych dokumentach - wędrówka po stuleciach" 3/6. fotografia  »
1994 - 05 - 03

1994. Wystawa "Sępólno Krajeńskie w starych dokumentach - wędrówka po stuleciach" 5/6. fotografia  »
1994 - 05 - 03

1984. Spotkanie autorskie z Ewą Nowacką 1/2. fotografia  »
1984 - 10 - 26

1997. Spotkanie autorskie z Martą Fox . fotografia  »
1997 - 03 - 06

1984. Akt przecięcia wstęgi w nowej siedzibie Rejonowej Biblioteki Publicznej prz ul. Wojska Polskiego 22. fotografia  »
1984 - 05 - 03

1933. Ks. Grudziński i ks. Jarzębowski wśród dziewcząt na tle plebanii w Sępólnie.. fotografia  »
1933

1934. Ks. Grudziński i ks. Jarzębowski w otoczeniu dziewcząt. fotografia  »
1934

1936. Strona tytułowa "Gazety Sępoleńskiej" z 1 kwietnia 1936 . gazeta codzienna  »
1936 - 04 - 01

1929. Strona tytułowa "Przewodnika Katolickiego" z 26 maja 1929 roku.. czasopismo  »
1929 - 05 - 26

1884. List z dominium Wałdowo do Jacoba Brückmanna. list  »
1884 - 02 - 04

1883. Kartka pocztowa do Jacoba Brückmanna. kartka pocztowa  »
1883

Lata 30. Statut i książeczka kwitowa Bractwa Strzeleckiego w Sępólnie Krajeńskim. statut  »
lata 30.

1893 - 1912. Kronika chóru kościelnego "Cecylia". kronika  »
1893 --- 1912

Lata 50. lub 60. Fotografia Feliksa Mówińskiego. fotografia  »
1950 --- 1965

II poł. 20 w. Ołtarz przygotowany na uroczystość Bożego Ciała. fotografia  »
II poł. 20 w.

1945. Członkowie chóru "Cecylia" podczas mszy św. na stadionie w Sępólnie. fotografia  »
1945

1952. Boże Ciało - występ chóru "Cecylia". fotografia  »
1952

1949. Ks. Franciszek Lange w otoczeniu współpracowników oraz ministrantów. fotografia  »
1949

1957. Procesja podczas święta Bożego Ciała w Sępólnie. fotografia  »
1957

1955 lub 1956. Członkowie chóru "Cecylia" występujący podczas procesji Bożego Ciała. fotografia  »
1955 --- 1956

1959. Chór "Cecylia" podczas występu w trakcie procesji Bożego Ciała w Sępólnie. fotografia  »
1959

1960. Chórzyści chóru "Cecylia" występujący podczas procesji Bożego Ciała w Sępólnie. fotografia  »
1960

Przełom 19 i 20 w. Fotografia ślubna Feliksa Mówińskiego. fotografia  »
lata 90. 19 w. początek 20 w.

1962. Członkowie chóru "Cecylia" podczas obchodów święta Bożego Ciała. fotografia  »
1962

II poł. 20 w. Wieża do skoków na plaży w Sępólnie . fotografia  »
II poł. 20 w.

1945. Sępólno Krajeńskie na zdjęciu lotniczym wykonanym z niemieckiego samolotu wojskowego. fotografia  »
1945 - 02 - 20

1945. Południowe rogatki Sępólna Krajeńskiego na zdjęciu lotniczym wykonanym z niemieckiego samolotu wojskowego. fotografia  »
1945 - 02 - 20

1902. Karta dokumentu poświęconego zabawie letniej klubu kolarskiego z Sępólna. korespondencja  »
1902 - 06 - 17

Kronika szkolna, lata 1843- 83. kronika szkolna  »
1843-01-01 - 1883-12-01

List intencyjny dotyczący budowy synagogi str. 1/2. list  »
1881-12-19

List intencyjny dotyczący budowy synagogi str. 2/2. list  »
1881-12-19

Koperta listu intencyjnego dotyczącego budowy synagogi 1/2. koperta  »
1881-12-19

Koperta listu intencyjnego dotyczącego budowy synagogi 2/2. koperta  »
1881-12-19

Kronika szkolna, lata 1883- 1915. kronika szkolna  »
1883-01-01 - 1915-08-31

Pierwsi chórzyści "Cecylii". fotografia  »
1896-03-01 - 1908-09-30

Mieszkanki Sępólna albo jego okolic. fotografia  »
1900-01-01 - 1939-12-31

Stowarzyszenie Weteranów Wojennych. fotografia  »
1902-01-01 - 1902-12-31

Miejska Wyższa Szkoła Prywatna, lata 1906 - 1920. fotografia  »
1906-01-01 - 1920-12-31

Siedziba Miejskiej Wyższej Szkoły Prywatnej w Sępólnie Krajeńskim. kartka pocztowa  »
1906-01-01 - 1920-12-31

Znaczek pocztowy - Zempelburg. znaczek, plakietka  »
1910-01-01 - 1910-12-31

Statut chóru kościelnego "Cecylia". broszura  »
1912-02-28

Kościół parafialny Św. Bartłomieja. fotografia  »
1914-01-01 - 1914-12-31

Kronika szkolna, lata 1915- 35. kronika szkolna  »
1915-09-01 - 1935-01-15

Pocztówka z 1916 roku. kartka pocztowa  »
1916-04-25

Pocztówka - ul. Hallera, Sępólno. kartka pocztowa  »
1918-01-01 - 1939-08-31

Przedwojenna parada. fotografia  »
1918-03-01 - 1939-10-31

Genowefa Idzikowska z babcią Ewą i bratem Feliksem. fotografia  »
1919-05-01 - 1919-09-30

Wschodnia pierzeja rynku z hotelem "Fischer". kartka pocztowa  »
1920-01-01 - 1920-12-31

Ryszard Borowicz z kolegami. fotografia  »
1920-03-31 - 1939-08-31

Chór na majówce. fotografia  »
1922-01-01 - 1922-12-31

Franciszka Kucharska-Milachowska z przyjaciółmi. fotografia  »
1923-04-01 - 1924-09-30

Mianowanie na nauczyciela i tymczasowego kierownika Szkoły Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim. mianowanie  »
1924-10-16

Wnętrze sklepu Edmunda Głazika. fotografia  »
1925-01-02 - 1939-08-31

Sklep Edmunda Głazika. fotografia  »
1925-03-01 - 1925-09-30

Uczniowie Szkoły Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim podczas jednego ze świąt szkolnych. fotografia  »
1925-04-01 - 1928-07-01

Mianowanie na kierownika Szkoły Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim. mianowanie  »
1925-06-13

Kościół p.w. św. Bartłomieja - 1926 r.. kartka pocztowa  »
1926-01-01 - 1926-12-31

Pracownicy Starostwa Powiatowego . fotografia  »
1926-01-01 - 1929-12-31

Rozbudowa kościoła katolickiego - 1. fotografia  »
1926-03-31 - 1927-10-31

Rozbudowa kościoła katolickiego - 2. fotografia  »
1926-03-31 - 1927-10-31

Maksymilian Kasprowicz przy maszynie drukarskiej. fotografia  »
1927-04-15 - 1939-08-30

Maksymilian Kasprowicz w otoczeniu pracowników. fotografia  »
1927-06-01 - 1939-08-30

Drukarnia i Księgarnia Polska Maksymiliana Kasprowicza. fotografia  »
1927-06-01 - 1939-08-30

Prezydent Ignacy Mościcki - wizyta w Sępólnie. fotografia  »
1928-07-21

Zaświadczenie o ukończeniu kursu. zaświadczenie  »
1928-08-29

Przedwojenna panorama Sępólna. fotografia  »
1929-03-01 - 1930-09-30

Nakaz płatniczy. zawiadomienie  »
1929-04-15

Gmach Starostwa w okresie międzywojennym. fotografia  »
1929-09-01 - 1939-08-31

Kościół katolicki - 1930 r.. kartka pocztowa  »
1930-01-01 - 1930-12-31

Gmach Starostwa - 1930 r.. kartka pocztowa  »
1930-01-01 - 1930-12-31

Członkowie Strzeleckiego Bractwa Kurkowego. fotografia  »
1930-01-01 - 1939-12-31

Wnętrze kościoła parafialnego w latach 30-tych. fotografia  »
1930-01-01 - 1939-12-31

Jan Węsierski, nauczyciel Szkoły Powszechnej w Lutówku. fotografia  »
1930-01-01 - 1930-12-31

Brat Genowefy Idzikowskiej, Feliks Idzikowski, nad Jeziorem Sępoleńskim. fotografia  »
1930-03-01 - 1939-09-30

Przemarsz młodzieży w Sępólnie podczas święta państwowego. fotografia  »
1930-03-01 - 1939-08-31

Szkoła Wydziałowa w Sępólnie. kartka pocztowa  »
1930-03-01 - 1930-11-30

Sępólno Krajeńskie - ul. Dworcowa w latach 30 XX wieku. fotografia  »
1930-05-01 - 1939-08-31

Na majówce. fotografia  »
1930-05-01 - 1935-06-30

Dekret ustalenia na stałego nauczyciela publicznych szkół powszechnych. mianowanie  »
1930-05-26

Fotografia urodzinowa Genowefy Idzikowskiej. fotografia  »
1931-03-01 - 1931-03-31

Rodzina Idzikowskich. fotografia  »
1931-03-01 - 1931-09-30

Uczniowie szykujący się do rozpoczęcia biegu w workach. fotografia  »
1931-06-26

Rozdanie nagród uczniom. fotografia  »
1931-06-26

Uczniowie z udekorowanymi rowerami. Wśród nich Franciszek Przybisz, nauczyciel Szkoły Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim.. fotografia  »
1931-06-26

Uczniowie podczas ćwiczeń gimnastycznych na stadionie w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1931-06-26

Nauczyciel Franciszek Przybisz prowadzący pokaz gimnastyczny na stadionie. fotografia  »
1931-06-26

Nauczyciel Franciszek Przybisz i jego podopieczni podczas ćwiczeń gimnastycznych. fotografia  »
1931-06-26

Mianowanie Pawła Kalinowskiego na kierownika 7-klasowej szkoły powszechnej w Sępólnie. mianowanie  »
1931-07-13

Legitymacja Naczelnego Komisarza Spisowego. legitymacja  »
1931-12-09

Mianowanie na członka Powiatowego Komitetu W.F. i P.W. w Sępólnie Krajeńskim. mianowanie  »
1932-04-09

Pracownicy Urzędu Pocztowego w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1932-05-28

Jezioro Sępoleńskie- pływacy. fotografia  »
1932-06-01 - 1932-06-30

Zaświadczenie o przyznaniu odznaki za ofiarną pracę. zaświadczenie  »
1932-06-10

Życzenia od ks. Franciszka Żura. korespondencja  »
1932-09-29

Życzenia od Diecezjanego Instytutu Akcji Katolickiej. korespondencja  »
1932-09-30

Państwo Graczowie- życzenia dla Pawła Kalinowskiego. korespondencja  »
1932-10-01

Życzenia od Państwa Retmańskich. korespondencja  »
1932-10-01

Życzenia od Państwa Przybiszów. korespondencja  »
1932-10-01

Życzenia od Państwa Mulcanów. korespondencja  »
1932-10-01

Życzenia od Alojzego Kleina. korespondencja  »
1932-10-01

Życzenia od dr. Andrzeja Fucicia i jego małżonki. korespondencja  »
1932-10-01

Życzenia od biskupa chełmińskiego Stanisława Okoniewskiego. korespondencja  »
1932-10-01

Życzenia od Katolickiego Związku Młodzieży Polskiej. korespondencja  »
1932-10-05

"Święto lasu i sadzenia drzew" w Sępólnie Krajeńskim- z trybuny na stadionie przemawia nadleśniczy, inż. Konstanty Skwarc. fotografia  »
1933-04-27 - 1933-04-29

"Święto lasu i sadzenia drzew". Występ chóru szkolnego ze Szkoły Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim.. fotografia  »
1933-04-27 - 1933-04-29

Uczniowie Szkoły Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim podczas sadzenia drzew na stadionie. fotografia  »
1933-04-27 - 1933-04-29

Uczniowie Szkoły Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim podczas obchodów 10-lecia LOPP. fotografia  »
1933-05-14

Pismo w sprawie zaszeregowania. korespondencja  »
1934-01-15

Pismo w sprawie terminu i trybu powołania członków Powiatowego Komitetu Wych. Fiz. i Przysp. Wojsk. w Sępólnie. korespondencja  »
1934-03-23

Mianowanie na członka Powiatowego Komitetu W.F. i P.W. w Sępólnie Krajeńskim- druga kadencja. mianowanie  »
1934-03-30

Otwarcie ogródka szkolnego przy Szkole Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1934-04-09

Zawiadomienie o przyjęciu do Stowarzyszenia Rodziny Urzędniczej . korespondencja  »
1934-04-27

Uczniowie Szkoły Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim podczas "Święta lasu" w Lutowie. fotografia  »
1934-04-28

Zjazd Eucharystyczny w Sępólnie Krajeńskim- przemówienie ks. prof. Kolczyka.. fotografia  »
1934-06-03

Uczniowie Szkoły Powszechnej przed pawilonem z niedźwiedziami w poznańskim zoo. fotografia  »
1934-06-05

Uczniowie Szkoły Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim podczas pochodu przez miasto. Zdjęcie wykonano na ulicy Jeziornej. fotografia  »
1934-10-07

"Tydzień Szkoły Powszechnej"- pracownicy szkoły oraz uczniowie w trakcie pochodu przez miasto. fotografia  »
1934-10-07

"Tydzień szkoły Powszechnej"- pochód przez miasto. fotografia  »
1934-10-07

Przed Starostwem Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim- przemarsz z okazji "Tygodnia Szkoły Powszechnej".. fotografia  »
1934-10-07

"Tydzień Szkoły Powszechnej"- uczniowie na moście w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1934-10-07

Odwołanie Pawła Kalinowskiego przeciw orzeczeniu Izby Skarbowej w Poznaniu. korespondencja  »
1934-11-01

Kronika szkolna, lata 1935- 39. kronika szkolna  »
1935-01-15 - 1939-07-31

Pismo w sprawie zwolnienia z obowiązków członka Rady Miejskiej. decyzja  »
1935-04-26

Wezwanie na zebranie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. zawiadomienie  »
1935-07-22

Mianowanie Pawła Kalinowskiego na stanowisko Prezesa Akcji Katolickiej dekanatu kamieńskiego- 1935 rok. mianowanie  »
1935-07-30

Przedłużenie nominacji na prezesa Dekanalnej Akcji Katolickiej. mianowanie  »
1935-08-05

Pismo informujące o wygaśnięciu mandatu radnego. zawiadomienie  »
1935-10-30

Chórzyści "Cecylii" w Ludowym Domu Katolickim. fotografia  »
1936-01-01 - 1936-12-31

Powołanie na stanowisko członka Powiatowego Komitetu WF. i PW. w Sępólnie - 1936 rok. mianowanie  »
1936-03-26

Podopieczni Ochronki podczas obchodów 25-lecia kapłaństwa proboszcza, ks. Grudzińskiego. . fotografia  »
1936-04-14

Zaświadczenie o ukończeniu korespondencyjnego kursu z higieny. zaświadczenie  »
1936-05-24

Pismo w sprawie przesunięcia do VII grupy uposażenia. korespondencja  »
1936-11-07

Należność za przyznany Srebrny Krzyż Zasługi. korespondencja  »
1936-12-04

Pismo w sprawie wręczenia odznak i dyplomów. zawiadomienie  »
1936-12-21

Pocztowcy z Sępólna Krajeńskiego z wizytą w leśnictwie Gaj. fotografia  »
1937-01-01 - 1937-12-31

Przedłużenie nominacji na prezesa Akcji Katolickiej w parafii Sępólno. mianowanie  »
1937-02-19

Odpowiedź na pismo w sprawie 10 i 15 % dodatku do dodatku dyrektorów, inspektorów i kierowników publicznych szkół powszechnych. decyzja  »
1937-04-26

Odpowiedź na odwołanie w sprawie przyznania 10 i 15% dodatku do pensji. decyzja  »
1937-07-27

Zespół taneczny "Sokoła". fotografia  »
1937-07-29

Mapa Powiatu Sępoleńskiego. mapa/mapka  »
1938-01-01 - 1938-12-31

Obchody 10-lecia Straży Granicznej. fotografia  »
1938-01-01 - 1938-12-31

Mianowanie na Prezesa Akcji Katolickiej w dekanacie kamieńskim- 1938 rok. mianowanie  »
1938-04-08

1938, Pomnik Wdzięczności Chrystusa Króla . fotografia  »
1938-08-28

Uroczystość odsłonięcia Pomnika Wdzięczności Chrystusa Króla. fotografia  »
1938-08-28

Przemówienie płk dypl. Zdzisława W. Przyjałkowskiego. fotografia  »
1938-08-28

Uroczystość poświęcenie Pomnika Wdzięczności Chrystusa Króla. fotografia  »
1938-08-28

Dokument przyznający Pawłowi Kalinowskiemu uposażenie zasadnicze grupy VI. korespondencja  »
1938-08-31

Podziękowanie za pracę. podziękowanie  »
1938-10-15

Wybory do Senatu w województwie pomorskim- protokół zebrania obwodowego. protokół  »
1938-10-23

Przemianowanie na kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej stopnia III im. Chrystusa Króla w Sępólnie Krajeńskim. mianowanie  »
1938-11-02

Mianowanie na Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczycieli Szkół Powszechnych- 1938 rok. mianowanie  »
1938-11-14

Legitymacja członkowska Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" . legitymacja  »
1939-01-01 - 1939-12-31

Zaproszenie na Sobótkę. fotografia  »
1939-02-01 - 1939-02-18

Panorama Sępólna z wieżą kościoła ewangelickiego. fotografia  »
1939-03-01 - 1942-09-30

Anita Heidermann. fotografia  »
1939-04-01 - 1939-08-31

Strzeleckie Bractwo Kurkowe. fotografia  »
1939-05-01 - 1939-05-31

Starostwo Powiatowe w czasie II wojny światowej . fotografia  »
1939-09-01 - 1945-05-08

Na podwórzu. fotografia  »
1939-09-01 - 1945-05-06

Grupa Polaków podczas przymusowych prac niedzielnych. fotografia  »
1939-09-01 - 1944-11-01

Burzenie Pomnika Wdzięczności Chrystusa Króla w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1939-09-29 - 1939-10-27

Widok na miasto . fotografia  »
1940-01-01 - 1950-12-31

Hipolit Adamczyk i Franciszek Merchel w tartaku Helmanna w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1940-01-01 - 1945-02-01

Cecylia Florczak. fotografia  »
1940-06-01 - 1945-05-05

Dzieci bawiące się na placu zabaw w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1942-01-01 - 1942-12-31

Szkoła przy ul. Jeziornej w Sępólnie. kartka pocztowa  »
1942-05-01 - 1943-09-30

Nowożeńcy. fotografia  »
1943-03-01 - 1945-09-30

Budynek Starostwa w okresie okupacji hitlerowskiej. fotografia  »
1943-03-01 - 1943-10-31

Jedna z kamienic na sępoleńskim rynku. fotografia  »
1943-03-01 - 1943-10-31

Rodzinna fotografia z uroczystości I Komunii Św.. fotografia  »
1944-04-01 - 1944-09-30

Pamiątkowa fotografia Teresy Idzikowskiej z dnia I Komunii Świętej. fotografia  »
1944-04-01 - 1944-09-30

Ołtarz główny w kościele p.w. Św. Bartłomieja . fotografia  »
1945-01-01 - 1977-12-31

Ślubna fotografia. fotografia  »
1945-05-06

Życzenia od byłych uczennic i uczniów Pawła Kalinowskiego. korespondencja  »
1945-06-01 - 1945-06-30

Życzenia imieninowe od rodziny Pajzderskich. korespondencja  »
1945-06-29

Życzenia imieninowe od kursantów Kursu Szkoły Dokształcającej. korespondencja  »
1945-06-29

Życzenia imieninowe od Frankowskich. korespondencja  »
1945-06-29

Życzenia imieninowe od Hanny Sobierajczyk i jej córki. korespondencja  »
1945-06-29

Życzenia imieninowe od rodziny Daroniów. fotografia  »
1945-06-29

Liceum Ogólnokształcące w Sępólnie Krajeńskim- budynek szkoły. fotografia  »
1945-09-01 - 1963-04-01

Orzeczenie Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej przy Inspektoracie w Sępólnie Krajeńskim . orzeczenie  »
1946-01-16

Prośba o uzupełnienie akt osobowych. korespondencja  »
1946-01-29

Ołtarz boczny w kościele parafialnym w Sępólnie podczas jednego ze świąt. fotografia  »
1946-04-01 - 1989-06-01

Teresa Idzikowska z koleżankami na moście w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1946-05-01 - 1946-09-30

Członkowie koła P.C.K. przy Szkole Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1946-05-01 - 1946-06-30

Dziewczęta sypiące kwiaty podczas procesji Bożego Ciała- zdjęcie pamiątkowe.. fotografia  »
1946-05-01 - 1976-06-30

Jedna z uroczystości kościelnych w Sępólnie Krajeńskim- prawdopodobnie Boże Ciało.. fotografia  »
1946-05-01 - 1976-06-30

Grupowe zdjęcie pamiątkowe z Pierwszej Komunii Świętej.. fotografia  »
1946-05-01 - 1976-06-30

Msza polowa podczas Dożynek Powiatowych w Sępólnie. fotografia  »
1946-09-20

Pismo w sprawie wyboru do Komisji weryfikacyjnej przy Polskim Związku b. Więźniów Politycznych. korespondencja  »
1946-11-03

Orzeczenie Okręgowej Komisji Weryfikacyjnej przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu. orzeczenie  »
1946-12-28

Dostawa darów z Amerykańskiego Czerwonego Krzyża- zdj. 1/2. fotografia  »
1947-03-01 - 1947-03-31

Dostawa darów z Amerykańskiego Czerwonego Krzyża- zdj. 2/2. fotografia  »
1947-03-01 - 1947-03-31

Zaświadczenie o ukończeniu kursu harcerskiego. zaświadczenie  »
1947-04-19

Nagroda ministra leśnictwa za najlepsze wypracowanie szkolne z okazji "Dnia lasu". dyplom  »
1947-04-27

Program obchodów Święta Młodzieży. program  »
1947-05-10 - 1947-05-11

Święto Młodzieży w Sępólnie Krajeńskim- występ jednego z chórów szkolnych. fotografia  »
1947-05-11

Występ jednego z chórów szkolnych. fotografia  »
1947-05-11

Święto Młodzieży- występ taneczny. Na scenie uczniowie którejś ze szkół biorących udział w obchodach. fotografia  »
1947-05-11

Pismo w sprawie napisania życiorysu ks. Emanuela Grudzińskiego. korespondencja  »
1947-06-03

Koncert Jankiela- artystyczny akcent na zakończenie roku szkolnego 1946/47 w Szkole Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1947-06-15 - 1947-06-30

Wspólny obiad junaków. fotografia  »
1947-07-01 - 1947-07-31

Msza polowa dla junaków z Przysposobienia Wojskowo-Rolniczego. fotografia  »
1947-07-01 - 1947-07-31

Odpowiedź na pytanie w sprawie kwalifikacji do nauczania w publicznych szkołach zawodowych. korespondencja  »
1947-08-30

Władysław Gołębiewski- opinia o Pawle Kalinowskim, str. 2/2. opinia  »
1947-09-03

Władysław Gołębiewski- opinia o Pawle Kalinowskim, str. 1/2. opinia  »
1947-09-06

Orzeczenie Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej przy Inspektoracie w Sępólnie Krajeńskim- 1947 rok . orzeczenie  »
1947-09-20

Mianowanie na kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej w Sępólnie- 1945 rok. mianowanie  »
1947-11-18

Pismo z Inspektoratu Szkolnego w Sępólnie w sprawie organizacji szkolnictwa na terenie powiatu sępoleńskiego. fotografia  »
1947-12-05

Powołanie na stanowisko dyrektora kontraktowego Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Sępólnie. mianowanie  »
1947-12-12

Powierzenie czynności związanych z organizacją szkolnictwa w powiecie sępoleńskim. mianowanie  »
1947-12-24

Pamiątkowa fotografia junaków "Służby Polsce". fotografia  »
1948-01-01 - 1948-12-31

Defilada junaków "Służby Polsce". fotografia  »
1948-01-01 - 1948-12-31

Kompania junaków "Służby Polsce". fotografia  »
1948-01-01 - 1948-12-31

Udzielenie urlopu w celu wzięcia udziału w kursie ideologiczno-społecznym. zezwolenie  »
1948-01-31

Młoda para. fotografia  »
1948-03-31 - 1948-09-30

Junacy z Powszechnej Organizacji "Służba Polsce". fotografia  »
1948-04-01 - 1948-04-14

Genowefa Idzikowska z synem Marianem i jego znajomymi. fotografia  »
1948-04-01 - 1948-04-30

Pismo w sprawie przeniesienia Pawła Kalinowskiego w stan spoczynku. korespondencja  »
1948-07-02

Pismo w sprawie opuszczenia mieszkania służbowego. korespondencja  »
1948-09-01

Pismo z Kuratorium Oświaty, dotyczące przyznania dyplomu uprawniającego do nauczania w szkołach zawodowych. korespondencja  »
1948-10-04

Sępoleńscy harcerze. fotografia  »
1949-01-01 - 1949-12-31

Pracownicy tartaku w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1949-01-01 - 1969-12-31

Dziewczęta na stadionie w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1949-04-01 - 1949-10-31

Pismo w sprawie przyznania wynagrodzenia według grupy VIII tabeli płac obowiązującej w Spółdzielczości. decyzja  »
1949-12-13

Wystawa książek w latach 50. XX wieku. fotografia  »
1950-01-01 - 1959-12-31

Grupa młodych ludzi na spacerze w pobliżu Piaseczna. fotografia  »
1950-01-01 - 1969-12-31

Widok na Jezioro Sępoleńskie. fotografia  »
1950-01-01 - 1969-12-31

Na rynku w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1950-01-01 - 1969-12-31

Pismo w sprawie przyznania wynagrodzenia według grupy VII tabeli płac obowiązującej w Spółdzielczości. decyzja  »
1950-02-20

Plaża miejska z pawilonem restauracyjnym. fotografia  »
1950-03-01 - 1950-03-30

Teresa Idzikowska z przyjaciółmi- w drodze na plażę miejską. fotografia  »
1950-03-01 - 1955-09-30

Pamiątkowe zdjęcie nad rzeką Sępolenką. fotografia  »
1950-03-01 - 1955-09-30

Widok na Jezioro Sępoleńskie, lata 50. XX wieku. fotografia  »
1950-03-01 - 1959-10-31

Teresa Idzikowska- skwer przy ul. Hallera. fotografia  »
1950-03-01 - 1955-11-01

Na nadjeziornej promenadzie. fotografia  »
1950-03-31 - 1959-09-30

Obchody Bożego Ciała w Sępólnie Krajeńskim- przy jednym z ołtarzy.. fotografia  »
1950-04-01 - 1960-07-01

Nad Jeziorem Sępoleńskim. fotografia  »
1950-05-01 - 1969-09-30

Na plaży miejskiej. fotografia  »
1950-06-01 - 1959-09-01

Teresa Idzikowska z przyjaciółkami na składowisko drewna przy ul. Chojnickiej. fotografia  »
1950-09-30 - 1955-10-31

Teresa Idzikowska z przyjaciółkami- spacer wzdłuż torów kolejowych. fotografia  »
1950-10-01 - 1955-10-31

Teresa Idzikowska- pamiątkowa fotografia z 1950 roku. fotografia  »
1950-10-22

Teresa Idzikowska ze znajomymi na stadionie miejskim w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1951-01-01 - 1951-12-31

Fotografia upamiętniająca 21 urodziny Stefanii Zielińskiej. fotografia  »
1951-08-04

Pogrzeb w Sępólnie Krajeńskim, lata 50.. fotografia  »
1952-01-01 - 1952-12-31

Towarzyskie spotkanie chórzystów. fotografia  »
1952-03-01 - 1952-09-30

Reprodukcja obrazu "Czarnego Chrystusa" z kościoła w Sępólnie Krajeńskim.. fotografia  »
1953-01-01 - 1990-01-01

Pismo w sprawie przyznania wynagrodzenia według grupy VI tabeli płac obowiązującej w Spółdzielczości. decyzja  »
1953-04-23

Uczniowie pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 2. fotografia  »
1953-05-01 - 1953-05-31

"Walka starego z nowym... " - wystawa książek 1/4. fotografia  »
1954-01-01 - 1954-12-31

"Walka starego z nowym... " - wystawa książek 2/4. fotografia  »
1954-01-01 - 1954-12-31

"Walka starego z nowym... " - wystawa książek 3/4. fotografia  »
1954-01-01 - 1954-12-31

"Walka starego z nowym... " - wystawa książek 4/4 . fotografia  »
1954-01-01 - 1954-12-31

Siedziba Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sępólnie Krajeńskim w trakcie rozbudowy. kartka pocztowa  »
1954-01-01 - 1954-12-31

Powołanie w skład Powiatowej Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na członków P.Z.Ł.. mianowanie  »
1954-08-19

Brygada stawiająca słupy elektryfikacyjne. fotografia  »
1955-01-01 - 1963-12-31

Teresa Idzikowska z przyjaciółmi. fotografia  »
1955-01-01 - 1957-12-31

Widok na Sępólno Krajeńskie od strony jeziora. fotografia  »
1955-01-01 - 1969-12-31

Grupa ludzi u zbiegu ulic Farnej i Hallera. fotografia  »
1955-04-01 - 1969-10-31

Kurs dla bibliotekarzy w Jarocinie . fotografia  »
1956-01-01 - 1956-12-31

Zawiadomienie o Święceniach Kapłańskich i Mszy Świętej Prymicyjnej. zawiadomienie  »
1956-04-01 - 1956-04-30

Obchody Bożego Ciała w Sępólnie Krajeńskim- księża wikariusze przy jednym z ołtarzy.. fotografia  »
1956-05-31 - 1956-06-01

Pierwsza Krajowa Kurso - Konferencja Cukierników Z.S.S. w Stalinogrodzie. fotografia  »
1956-10-08 - 1956-10-12

Pracownicy PSS "Społem". fotografia  »
1957-04-01 - 1957-09-30

Pochód pierwszomajowy w Sępólnie Krajeńskim, 1957 rok. fotografia  »
1957-05-01

Fotografia z procesji Bożego Ciała. fotografia  »
1957-05-01 - 1957-06-30

Jarosław Tulula w wózku. fotografia  »
1958-03-01 - 1958-10-31

Genowefa Idzikowska z wnukiem Jarosławem. fotografia  »
1958-03-01 - 1958-10-31

Pracownicy pogotowia ratunkowego w Sępólnie Krajeńskim- 1958 rok. fotografia  »
1958-04-16

PSS "Społem" na żniwach - 2. fotografia  »
1958-07-01 - 1959-08-31

PSS "Społem" na żniwach - 4. fotografia  »
1958-07-01 - 1959-08-31

PSS "Społem" na żniwach - 6. fotografia  »
1958-07-01 - 1959-08-31

PSS "Społem" na żniwach - 3. fotografia  »
1958-07-01 - 1959-08-31

PSS "Społem" na żniwach - 5. fotografia  »
1958-07-01 - 1959-08-31

Plac Wolności w Sępólnie Krajeńskim - pocztówka. kartka pocztowa  »
1960-01-01 - 1969-09-28

Ślub Marii Heldt- zdjęcie 1/3. fotografia  »
1960-01-01 - 1965-02-01

Ślub Marii Heldt- zdjęcie 2/3. fotografia  »
1960-01-01 - 1965-02-01

Ślub Marii Heldt- zdj. 3/3. fotografia  »
1960-01-01 - 1965-02-01

Na moście w Sępólnie Krajeńskim- widok na cmentarz katolicki. fotografia  »
1960-01-01 - 1969-12-31

Grupa ludzi na moście w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1960-01-01 - 1969-12-31

Widok na kajakarnię w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1960-01-01 - 1979-12-31

Plaża w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1960-01-01 - 1969-12-31

Przodownicy nauki podczas wycieczki do Bydgoszczy z okazji Dnia Dziecka. fotografia  »
1960-06-01 - 1960-06-30

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sępólnie podczas wycieczki szkolnej nad morze. fotografia  »
1960-06-01 - 1960-06-30

Członkowie i opiekunowie SKKT podczas obozu wędrownego. fotografia  »
1960-06-01 - 1960-06-30

Powołanie Mariana Przewoskiego do komisji konkursowej w zgaduj-zgaduli "Las skarbem całego narodu". zawiadomienie  »
1961-04-05

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1961-06-22

Pierwsze Nawiedzenie kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej- przyjazd Obrazu.. fotografia  »
1961-10-14

Prawdopodobnie pierwsze Nawiedzenie kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej- przygotowania do procesji.. fotografia  »
1961-10-14

Zespół świetlicowy Szkoły Podstawowej w Sępólnie podczas inscenizacji "Krzesiwa", bajki H.Ch. Andersena. fotografia  »
1962-05-15

Scena z prologu "Krzesiwa"- przedstawienia na podstawie bajki H. Ch. Andersena, zagranego przez uczniów z zespołu świetlicowego Szkoły Podstawowej w Sępólnie. fotografia  »
1962-05-15

Wesołe miasteczko. fotografia  »
1964-01-01 - 1964-12-31

Organista Feliks Mówiński. fotografia  »
1964-01-01 - 1964-12-31

Matura 1965 roku . fotografia  »
1965-05-01 - 1965-05-31

Pralnia i farbiarnia Zygmunta Patyny. fotografia  »
1966-01-01 - 1966-12-31

Przy wiadukcie kolejowym. fotografia  »
1966-04-01 - 1969-09-30

Uroczystość 50-lecia ślubów zakonnych siostry Julii. fotografia  »
1966-05-01 - 1966-09-30

Pogrzeb Pawła Heldta- kondukt pogrzebowy na rynku w Sępólnie Krajeńskim.. fotografia  »
1966-10-15 - 1966-10-20

Pogrzeb Pawła Heldta- kondukt pogrzebowy na moście.. fotografia  »
1966-10-15 - 1966-10-20

Pracownicy Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim w trakcie obchodów Święta Pracy. fotografia  »
1967-05-01

Sportowcy "Gryfa" podczas pochodu pierwszomajowego, 1967 rok. fotografia  »
1967-05-01

Koncert w Sępoleńskim Domu Kultury. fotografia  »
1968-01-01

Przed lekcją śpiewu. fotografia  »
1968-01-01 - 1968-12-31

Zespół w plenerze . fotografia  »
1968-03-01 - 1968-09-30

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1968-04-01 - 1988-04-22

Pracownicy Biblioteki w Sępólnie Krajeńskim w trakcie pochodu pierwszomajowego - 1968 r.. fotografia  »
1968-05-01

Sępoleńska plaża. fotografia  »
1968-06-01 - 1969-09-01

Pismo w sprawie wręczenia Marian Przewoskiemu odznaki 1000-lecia Państwa Polskiego. korespondencja  »
1968-08-15

W plenerze - pamiątkowa fotografia . fotografia  »
1969-03-01 - 1969-09-30

Występ na plaży miejskiej. fotografia  »
1969-05-01 - 1969-09-30

Dziecko przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1969-05-01 - 1969-09-30

Teresa Sieg z córką. fotografia  »
1969-05-01 - 1969-09-30

Studniówka. fotografia  »
1970-01-01 - 1979-03-01

Chłopcy z zespołu muzycznego. fotografia  »
1970-01-01 - 1979-12-31

Przejazdem w Jugosławii . fotografia  »
1970-05-01 - 1979-09-30

Barbara Sieg . fotografia  »
1970-05-01 - 1979-09-30

Grupa chłopców podczas uroczystości komunijnych w Sępólnie Krajeńskim.. fotografia  »
1970-05-01 - 1989-08-31

Zespół muzyczny podczas dożynek w Myślęcinku 1. fotografia  »
1970-07-01 - 1979-09-30

Zespół muzyczny podczas dożynek w Myślęcinku 3. fotografia  »
1970-07-01 - 1979-09-30

Dożynki w Myślęcinku . fotografia  »
1970-07-01 - 1979-09-30

"Sebastianie". fotografia  »
1972-01-01 - 1972-12-31

Plac Wolności w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1973-06-01 - 1973-08-31

Teresa Sieg z dziećmi. fotografia  »
1974-05-01 - 1974-09-30

Siedziba Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1976-03-01 - 1976-11-30

Żaglówki na Jeziorze Sępoleńskim. fotografia  »
1977-05-01 - 1977-09-30

Na spotkaniu rencistów. fotografia  »
1978-03-03

Wnętrze kościoła parafialnego podczas remontu. fotografia  »
1979-11-27 - 1979-12-05

W oczekiwaniu na występ . fotografia  »
1980-01-01 - 1989-12-31

Uroczysta akademia w SDK. fotografia  »
1980-01-31 - 1989-12-31

Pamiątka z nawiedzenia kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. fotografia  »
1983-06-30

Gmach Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1984-05-03

Odznaczenie Bronisława Nikla. fotografia  »
1984-07-22 - 1985-07-22

Bronisław Nikel wśród oznaczonych. fotografia  »
1984-07-22 - 1985-07-22

Jubileusz 40 - lecia PSS "Społem" - zdj. 4. fotografia  »
1985-01-01 - 1985-12-31

Jubileusz 40 - lecia PSS "Społem" - zdj. 5. fotografia  »
1985-01-01 - 1985-12-31

Jubileusz 40 - lecia PSS "Społem" - zdj. 1 . fotografia  »
1985-01-01 - 1985-12-31

Jubileusz 40 - lecia PSS "Społem" - zdj. 2. fotografia  »
1985-01-01 - 1985-12-31

Pracownicy Nadleśnictwa Lutówko w trakcie pochodu 1-majowego. fotografia  »
1985-05-01

Uroczystość Bożego Ciała w Sępólnie Krajeńskim.. fotografia  »
1988-06-02

Boże Ciało w Sępólnie Krajeńskim- procesja na obecnej ulicy Hallera.. fotografia  »
1988-06-02

Kartka żywnościowa "O". norma  »
1989-01-01 - 1989-12-31

Trzecie Nawiedzenie kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej- ozdobione wnętrze kościoła.. fotografia  »
1989-04-03

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.