Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 46 wyników:

1931- 1939. Fragment winiety reklamowej Drukarni i Księgarni Polskiej oraz Wydawnictwa "Gazety Sępoleńskiej". AB A/1.3.6. informator  »
1931 - 10 - 14 --- 1939 - 08 - 31

1927. Ulotka Administracji Gazety Sępoleńskiej informująca, że Orędownik Urzędowy powiatu Sępoleńskiego od dnia 15 czerwca 1927 roku będzie wydawany jako Gazeta Sępoleńska z Orędownikiem Urzędowym powiatu Sępoleńskiego. AB A/1.3.3. ogłoszenie  »
1927

1923-31. Wizytówka Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.3.1. informator  »
1924 - 03 - 01 --- 1931 - 10 - 13

1931. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Drukarni i Księgarni Polskiej, Spółki z o. poręką. AB A/1.2.55. zawiadomienie  »
1931 - 10 - 09

1923-26. Wizytówka Agnieszki Herrmannówny. AB A/1.3.2. informator  »
1923 - 11 - 08 --- 1926 - 04 - 20

1927- 1929. Blankiet dla chcących umieścić ogłoszenie w Gazecie Sępoleńskiej. AB A/1.3.4. formularz  »
1927 - 06 - 15 --- 1929 - 12 - 31

1936. Wizytówka Władysława Gołębiewskiego z życzeniami dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia jego pracy zawodowej- str. 1/2. AB A/1.1.36. kartka z życzeniami  »
1936 - 04 - 01

1931. Pokwitowanie wpłaty od Maksymiliana Kasprowicza za 21 udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.31. pokwitowanie  »
1931 - 05 - 28

1926. Wezwanie Maksymiliana Kasprowicza do zapłacenia zaległej opłaty sądowej- str. 2/2. AB A/1.2.4. wezwanie  »
1926 - 05 - 07

1926. Wezwanie Maksymiliana Kasprowicza do zapłacenia zaległej opłaty sądowej- str. 1/2. AB A/1.2.4. wezwanie  »
1926 - 05 - 07

1931. Kartka pocztowa od Otona Sabiniarza do Maksymiliana Kasprowicza z informacją o możliwości wydzierżawienia drukarni Sabiniarza- str. 1/2. AB A/1.2.16. kartka pocztowa  »
1931 - 04 - 18

1931. Kartka pocztowa od Otona Sabiniarza do Maksymiliana Kasprowicza z informacją o możliwości wydzierżawienia drukarni Sabiniarza- str. 2/2. AB A/1.2.16. kartka pocztowa  »
1931 - 04 - 18

1937. Zaproszenie na XII Ogólny Zjazd Delegatów Związku Inwal. Woj. R. P.- str. 1/3. AB A/1.1.44 . zaproszenie  »
1937 - 11

1937. Zaproszenie na XII Ogólny Zjazd Delegatów Związku Inwal. Woj. R. P.- str. 2/3. AB A/1.1.44 . zaproszenie  »
1937 - 11

1937. Zaproszenie na XII Ogólny Zjazd Delegatów Związku Inwal. Woj. R. P.- str. 3/3. AB A/1.1.44 . zaproszenie  »
1937 - 11

1930. Kwit prolongacyjny poświadczający opłacenie przez Maksymiliana Kasprowicza należności ubezpieczeniowej za 1930 rok- str. 2/2. AB A/1.1.12. pokwitowanie  »
1930

1936. Wizytówka Władysława Gołębiewskiego z życzeniami dla Maksymiliana Kasprowicza z okazji 25-lecia jego pracy zawodowej- str. 2/2. AB A/1.1.36. kartka z życzeniami  »
1936 - 04 - 01

1934. Zaproszenie na obchody 15-lecia Okręgowego Koła Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi- str. 1/4. AB A/1.1.23 . zaproszenie  »
1934 - 04 - 24

1934. Zaproszenie na obchody 15-lecia Okręgowego Koła Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi- str. 2/4. AB A/1.1.23. zaproszenie  »
1934 - 04 - 24

1934. Zaproszenie na obchody 15-lecia Okręgowego Koła Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi- str. 3/4. AB A/1.1.23 . zaproszenie  »
1934 - 04 - 24

1934. Zaproszenie na obchody 15-lecia Okręgowego Koła Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi- str. 4/4. AB A/1.1.23 . zaproszenie  »
1934 - 04 - 24

1931. Kartka pocztowa od Antoniego Biernage do Maksymiliana Kasprowicza- str. 1/2. AB A/1.2.20. kartka pocztowa  »
1931 - 05 - 02

1931. Kartka pocztowa od Antoniego Biernage do Maksymiliana Kasprowicza- str. 2/2. AB A/1.2.20. kartka pocztowa  »
1931 - 05 - 02

1937. Kwit składkowy poświadczający opłatę składki za ubezpieczenie od szkód pożarowych- str. 1/2. AB A/1.2.65. pokwitowanie  »
1937 - 04 - 01

1937. Kwit składkowy poświadczający opłatę składki za ubezpieczenie od szkód pożarowych- str. 2/2. pokwitowanie  »
1937 - 04 - 01

1928. Polisa w Poznańsko- Warszawskim Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. na ubezpieczenie od szkód pożarowych Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.6. polisa  »
1928 - 04 - 26

1928. Polisa w Pomorskim Stowarzyszeniu Ubezpieczeń w Toruniu na ubezpieczenie od ognia ruchomości domowych Maksymiliana Kasprowicza- str. 1/3. AB A/1.1.8. polisa  »
1928 - 02 - 13

1928. Polisa w Pomorskim Stowarzyszeniu Ubezpieczeń w Toruniu na ubezpieczenie od ognia ruchomości domowych Maksymiliana Kasprowicza- str. 2/3. AB A/1.1.8. polisa  »
1928 - 02 - 13

1928. Polisa w Pomorskim Stowarzyszeniu Ubezpieczeń w Toruniu na ubezpieczenie od ognia ruchomości domowych Maksymiliana Kasprowicza- str. 3/3. AB A/1.1.8. polisa  »
1928 - 02 - 13

1946. Legitymacja szkolna Eugeniusza Adamczyka, ucznia Państwowego Gimnazjum w Sępólnie. fotografia  »
1946

Lutówko- kartka pocztowa z przełomu XIX i XX wieku. kartka pocztowa  »
1880-01-01 - 1920-01-01

Świadectwo ukończenia Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego w Pile. świadectwo szkolne  »
1911-12-14

Koperta, w której znajdowało się pismo z Königlichen Regierung zu Bromberg. koperta  »
1912-03-30

Poświadczenie ukończenia wakacyjnego kursu dokształcającego. zaświadczenie  »
1919-08-09

Legitymacja Naczelnego Komisarza Spisowego. legitymacja  »
1931-12-09

Zaświadczenie o przyznaniu odznaki za ofiarną pracę. zaświadczenie  »
1932-06-10

Zaświadczenie o ukończeniu kursu. zaświadczenie  »
1933-07-15

Nadanie po raz pierwszy Srebrnego Krzyża Zasługi za zasługi na polu pracy społecznej, oświatowej i pedagogicznej . dyplom  »
1936-11-11

Patent Oficerski. postanowienie  »
1937-10-12

Dyplom nadania brązowego Medalu za Długoletnią Służbę. dyplom  »
1938-05-05

Nadanie po raz drugi Srebrnego Krzyża Zasługi za zasługi na polu pracy społecznej. dyplom  »
1938-09-05

Wyjaśnienia w sprawie nadania Srebrnego Krzyża Zasługi. korespondencja  »
1938-09-17

Dyplom nadania srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę . dyplom  »
1939-01-31

Dyplom odznaki pamiątkowej, nadanej za zasługi na rzecz daniny narodowej na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych. dyplom  »
1947-06-30

Legitymacja członkowska Polskiego Związku Łowieckiego. legitymacja  »
1948-04-01

Legitymacja członkowska- Polski Związek Wędkarski Oddział Okręgowy w Bydgoszczy. legitymacja  »
1954-01-01 - 1954-04-30

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.