Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 37 wyników:

1931- 1939. Fragment winiety reklamowej Drukarni i Księgarni Polskiej oraz Wydawnictwa "Gazety Sępoleńskiej". AB A/1.3.6. informator  »
1931 - 10 - 14 --- 1939 - 08 - 31

1922. Maksymilian Kasprowicz- legitymacja Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce. AB A/1.1.1 . legitymacja  »
1922 - 01 - 22

1933. Podanie Stanisława Banasiaka o pracę w drukarni. AB A/1.2.64. fotografia  »
1933 - 04 - 01

1931. Świadectwo pracy wystawione przez Maksymiliana Kasprowicza dla Bernarda Karowskiego. AB A/1.2.63. świadectwo pracy  »
1931 - 11 - 28

1923-31. Wizytówka Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.3.1. informator  »
1924 - 03 - 01 --- 1931 - 10 - 13

1931. Odpis poświadczenia upoważnienia do likwidacji spółki Drukarni i Księgarni Polskiej Sp. z o. poręką. AB A/1.2.62. zaświadczenie  »
1931 - 10 - 23

1936. Życzenia z okazji 25-lecia pracy zawodowej dla Maksymiliana Kasprowicza od Zarządu Centrali Zebelferajn w Sępólnie, oddział Więcbork. AB A/1.1.29. korespondencja  »
1936 - 03 - 01 --- 1936 - 04 - 01

1926. Zaproszenie na ślub Agnieszki Herrmann z Maksymilianem Kasprowiczem - str. 1/2. AB A/1.1.6. zaproszenie  »
1926 - 01 - 01 --- 1926 - 04 - 19

1926. Zaproszenie na ślub Agnieszki Herrmann z Maksymilianem Kasprowiczem - str. 2/2. AB A/1.1.6. zaproszenie  »
1926 - 01 - 01 --- 1926 - 04 - 19

1924. Wypis z rejestru handlowego - Drukarnia i Księgarnia Polska - Kiełbratowski i Ska Spółka komandytowa. - str. 1/2. AB A/1.2.3. lista  »
1924 - 05 - 26

1926. Wypis z rejestru handlowego - Drukarnia i Księgarnia Polska - Kiełbratowski i Ska Spółka komandytowa - str. 2/2. AB A/1.2.3. zaświadczenie  »
1924 - 05 - 26

1931. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Drukarni i Księgarni Polskiej, Spółki z o. poręką. AB A/1.2.55. zawiadomienie  »
1931 - 10 - 09

1931. Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Drukarni i Księgarni Polskiej, Spółki z o. poręką. Sępólno Krajeńskie- str. 1/2 AB A/1.2.61. rękopis  »
1931 - 10 - 13

1931. Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Drukarni i Księgarni Polskiej, Spółki z o. poręką. Sępólno Krajeńskie- str. 2/2. AB A/1.2.61. rękopis  »
1931 - 10 - 13

1936. Telegram z życzeniami z okazji 25-lecia pracy zawodowej od Zarządu Powiatowego Stronnictwa Narodowego na powiat sępoleński dla Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.1.27. korespondencja  »
1936 - 04 - 01

1931. Podanie do Sądu Grodzkiego o wykreślenie z rejestru handlowego firmy Drukarnia i Księgarnia Polska, Spółka z o. poręką w Sępólnie i o zapisanie firmy Drukarnia i Księgarnia Polska, właściciel Maksymilian Kasprowicz w Sępólnie. AB A/1.2.52. podanie  »
1931 - 09 - 12

1948. Pismo od Komornika Sądu Grodzkiego w Chojnicach w sprawie odebrania sprzętu drukarskiego. AB A/1.2.81. postanowienie  »
1948 - 10 - 22

1948. Wypis zawiadomienia z Sądu Grodzkiego w Sępólnie o terminie rozprawy w sprawie o przywrócenie posiadania maszyn drukarskich. AB A/1.2.75. zawiadomienie  »
1948 - 01 - 15

1948. Wezwanie do Sądu Grodzkiego w Sępólnie na rozprawę w sprawie przywrócenia posiadania urządzeń drukarskich. AB A/1.2.78. wezwanie  »
1948 - 06 - 07

1945. Wypis zawiadomienia o wyznaczeniu terminu rozprawy sądowej o przywrócenie i wprowadzenie w posiadanie Agnieszki Kasprowicz ruchomości do urządzenia drukarni. AB A/1.2.68. fotografia  »
1945 - 08 - 27

1948. Pismo z Państwowych Toruńskich Zakładów Graficznych w sprawie wydania Agnieszce Kasprowicz przedmiotów przyznanych orzeczeniem Sądu Grodzkiego w Sępólnie. AB A/1.2.79. zawiadomienie  »
1948 - 08 - 17

1946. Wypis zawiadomienia z Sądu Grodzkiego w Sępólnie o terminie rozprawy w sprawie o przywrócenie posiadania maszyn drukarskich. AB A/1.2.72. zawiadomienie  »
1946 - 07 - 09

1948. Pismo procesowe wystosowane przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy w sprawie z wniosku Agnieszki Kasprowicz o przywrócenie posiadania maszyn drukarskich. AB A/1.2.76. korespondencja  »
1948 - 01 - 28

1948. Odpis wniosku Agnieszki Kasprowicz do Sądu Grodzkiego w Sępólnie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie przywrócenia wnioskodawczyni posiadania wyposażenia drukarni. AB A/1.2.77. wniosek  »
1948 - 01 - 26

1946. Pismo do Ministra Skarbu w sprawie rozpatrzenia zawieszonej przez Sąd Grodzki w Sępólnie sprawy o przywrócenia posiadania drukarni. AB A/1.2.71. fotografia  »
1946 - 02 - 08

1952. Pismo Agnieszki Kasprowicz do Państwowych Toruńskich Zakładów Graficznych w sprawie odszkodowania za urządzenia drukarskie przejęte przez Skarb Państwa. AB A/1.2.84. korespondencja  »
1952 - 04 - 20

1936. Strona tytułowa "Gazety Sępoleńskiej" nr 27 z 2 IV 1936 r. AB A/1.3.9. gazetka  »
1936 - 04 - 02

1923-26. Wizytówka Agnieszki Herrmannówny. AB A/1.3.2. informator  »
1923 - 11 - 08 --- 1926 - 04 - 20

1946. Korespondencja z Drukarni św. Wojciecha w Poznaniu. AB A/1.2.73. fotografia  »
1946 - 08 - 01

1923. List do Maksymiliana Kasprowicza ze Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce Okręgu Grudziądzkiego- str. 1/2. AB A/1.1.3 . korespondencja  »
1923 - 08 - 10

1923. List do Maksymiliana Kasprowicza ze Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce Okręgu Grudziądzkiego- str. 2/2. AB A/1.1.3 . korespondencja  »
1923 - 08 - 10

1923. List do Maksymiliana Kasprowicza ze Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce Okręgu Grudziądzkiego- str. 1/2. AB A/1.1.4 . korespondencja  »
1923 - 10 - 14

1923. List do Maksymiliana Kasprowicza ze Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce Okręgu Grudziądzkiego- str. 2/2. AB A/1.1.4 . korespondencja  »
1923 - 10 - 14

Świadectwo ukończenia klasy drugiej Szkoły Powszechnej w Zbożu. świadectwo szkolne  »
1926-07-16

Maksymilian Kasprowicz przy maszynie drukarskiej. fotografia  »
1927-04-15 - 1939-08-30

Maksymilian Kasprowicz w otoczeniu pracowników. fotografia  »
1927-06-01 - 1939-08-30

Drukarnia i Księgarnia Polska Maksymiliana Kasprowicza. fotografia  »
1927-06-01 - 1939-08-30

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.