Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 93 wyników:

1927. Ulotka Administracji Gazety Sępoleńskiej informująca, że Orędownik Urzędowy powiatu Sępoleńskiego od dnia 15 czerwca 1927 roku będzie wydawany jako Gazeta Sępoleńska z Orędownikiem Urzędowym powiatu Sępoleńskiego. AB A/1.3.3. ogłoszenie  »
1927

1924. Wypis z rejestru handlowego - Drukarnia i Księgarnia Polska - Kiełbratowski i Ska Spółka komandytowa. - str. 1/2. AB A/1.2.3. lista  »
1924 - 05 - 26

1926. Wypis z rejestru handlowego - Drukarnia i Księgarnia Polska - Kiełbratowski i Ska Spółka komandytowa - str. 2/2. AB A/1.2.3. zaświadczenie  »
1924 - 05 - 26

1931- 1939. Fragment winiety reklamowej Drukarni i Księgarni Polskiej oraz Wydawnictwa "Gazety Sępoleńskiej". AB A/1.3.6. informator  »
1931 - 10 - 14 --- 1939 - 08 - 31

1923-31. Wizytówka Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.3.1. informator  »
1924 - 03 - 01 --- 1931 - 10 - 13

1923-26. Wizytówka Agnieszki Herrmannówny. AB A/1.3.2. informator  »
1923 - 11 - 08 --- 1926 - 04 - 20

Witryny wystawowe sklepu E. Głazika. fotografia  »
lata 30.

Ul. Sienkiewicza. kartka pocztowa  »
początek 20 w. 1920 --- 1939

Zachodnia strona Starego Rynku. kartka pocztowa  »
początek 20 w.

Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej Żeńskiej ZORZA. fotografia  »
lata 20.

Wystawa prac konkursu robótek ręcznych. fotografia  »
lata 20.

Przedwojenna młodzież. fotografia  »
1920 --- 1939

Na pikniku. fotografia  »
1920 --- 1939

Pocztówka z 1920 roku. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Ul. Sądowa. fotografia  »
1920 --- 1939

Lata 20 lub 30. Zarząd sekcji żeńskiej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Sępólnie. fotografia  »
I poł. 20 w.

1927- 1929. Blankiet dla chcących umieścić ogłoszenie w Gazecie Sępoleńskiej. AB A/1.3.4. formularz  »
1927 - 06 - 15 --- 1929 - 12 - 31

1931- 1939. Koperta z Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.3.5. koperta  »
1931 - 10 - 14 --- 1939 - 08 - 31

1934. Kartka pocztowa z zawiadomieniem o walnym zebraniu Powiatowego Koła Związku Inwalidów Wojennych R.P. w Sępólnie. AB A/1.3.7. kartka pocztowa  »
1934 - 03 - 24

1923. Orzeczenie w sprawie zasiłku dla rodziny rezerwisty Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.1.2 . orzeczenie  »
1923 - 06 - 07

1926. Zawiadomienie o ślubie Agnieszki Herrmann z Maksymilianem Kasprowiczem. AB A/1.1.5. fotografia  »
1926 - 04 - 01 --- 1926 - 04 - 19

1928. Pismo z Pomorskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń w sprawie uiszczenia należności za polisę. AB A/1.1.9. korespondencja  »
1928 - 02 - 14

1929. Kwit prolongacyjny poświadczający opłacenie przez Maksymiliana Kasprowicza należności ubezpieczeniowej za 1929 rok. AB A/1.1.11. pokwitowanie  »
1929 - 01 - 01 --- 1929 - 12 - 31

1924. Pokwitowanie wpłaty od Bolesława Kiełbratowskiego na rachunek Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.2. pokwitowanie  »
1924 - 03 - 05

1928. Pismo do Maksymiliana Kasprowicza z Przeglądu Graficznego i Papierniczego w sprawie drukarni przeznaczonych na sprzedaż. AB A/1.2.5. korespondencja  »
1928 - 02 - 14

1929. Pokwitowanie uiszczenia przez Mariana Kasprowicza opłaty za polisę w Pomorskim Stowarzyszeniu Ubezpieczeń. AB A/1.1.10. pokwitowanie  »
1929 - 01 - 24

1934. Budżet Powiatowego Związku Samorządowego w Sępólnie na rok 1934/35. AB A/1.3.8. budżet  »
1934 1934 - 01 - 01 --- 1934 - 04 - 01

1923. List do Maksymiliana Kasprowicza ze Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce Okręgu Grudziądzkiego- str. 1/2. AB A/1.1.3 . korespondencja  »
1923 - 08 - 10

1923. List do Maksymiliana Kasprowicza ze Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce Okręgu Grudziądzkiego- str. 2/2. AB A/1.1.3 . korespondencja  »
1923 - 08 - 10

1923. List do Maksymiliana Kasprowicza ze Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce Okręgu Grudziądzkiego- str. 1/2. AB A/1.1.4 . korespondencja  »
1923 - 10 - 14

1923. List do Maksymiliana Kasprowicza ze Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce Okręgu Grudziądzkiego- str. 2/2. AB A/1.1.4 . korespondencja  »
1923 - 10 - 14

1926. Wezwanie Maksymiliana Kasprowicza do zapłacenia zaległej opłaty sądowej- str. 2/2. AB A/1.2.4. wezwanie  »
1926 - 05 - 07

1926. Wezwanie Maksymiliana Kasprowicza do zapłacenia zaległej opłaty sądowej- str. 1/2. AB A/1.2.4. wezwanie  »
1926 - 05 - 07

1923- 1931. Księga protokularna Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie Krajeńskim. AB A/1.2.1. protokół  »
1923 - 11 - 08 --- 1931 - 10 - 13

1928. Polisa w Poznańsko- Warszawskim Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. na ubezpieczenie od szkód pożarowych Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.6. polisa  »
1928 - 04 - 26

1928. Polisa w Pomorskim Stowarzyszeniu Ubezpieczeń w Toruniu na ubezpieczenie od ognia ruchomości domowych Maksymiliana Kasprowicza- str. 1/3. AB A/1.1.8. polisa  »
1928 - 02 - 13

1928. Polisa w Pomorskim Stowarzyszeniu Ubezpieczeń w Toruniu na ubezpieczenie od ognia ruchomości domowych Maksymiliana Kasprowicza- str. 2/3. AB A/1.1.8. polisa  »
1928 - 02 - 13

1928. Polisa w Pomorskim Stowarzyszeniu Ubezpieczeń w Toruniu na ubezpieczenie od ognia ruchomości domowych Maksymiliana Kasprowicza- str. 3/3. AB A/1.1.8. polisa  »
1928 - 02 - 13

Lata 20 lub 30. Wieża kościoła katolickiego w Sępólnie Krajeńskim. odbitka  »
1927 - 01 - 01 --- 1939 - 09 - 01

Lata 20. lub 30. Wschodnia pierzeja rynku w Sępólnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. fotografia  »
I poł. 20 w.

Lata 20. lub 30. Prawdopodobnie członkowie Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" z Sępólna. fotografia  »
I poł. 20 w.

Lata 20 lub 30. Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Sępólnie. fotografia  »
I poł. 20 w.

Lata 20 lub 30. Członkinie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Sępólnie. fotografia  »
I poł. 20 w.

Lata 20. lub 30. Członkinie Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży w Sępólnie. fotografia  »
I poł. 20 w.

1927. Bronisław Buda, mieszkaniec Sępólna Krajeńskiego. kartka pocztowa  »
1927 - 08 - 10

Lata 20. lub 30. Sępólno- pochód przez miasto, prawdopodobnie w Święto Konstytucji 3 Maja. fotografia  »
I poł. 20 w. 1920 --- 1939

Lata 20 lub 30. Paweł Kalinowski wśród młodzieży szkolnej i gości. odbitka  »
I poł. 20 w.

Lata 20 lub 30. Przedwojenni harcerze z Sępólna. odbitka  »
1920 --- 1939

1929. Kartka z pamiętnika z wpisem Felicji Kalinowskiej. Karta 1/43. pamiętnik  »
1929 - 04 - 04

1929. Kartka z pamiętnika z wpisem Maryli Kalinowskiej. Karta 2/43. pamiętnik  »
1929 - 04 - 04

1929. Kartka z pamiętnika z wpisem Heleny Bingerówny. Karta 3/43. pamiętnik  »
1929 - 05 - 31

1929. Kartka z pamiętnika z wpisem Ireny (-). Karta 9/43. pamiętnik  »
1929 - 08 - 28

1920. Członkowie chóru "Cecylia" na majówce. fotografia  »
1920

Pocztówka - ul. Hallera, Sępólno. kartka pocztowa  »
1918-01-01 - 1939-08-31

Przedwojenna parada. fotografia  »
1918-03-01 - 1939-10-31

Wschodnia pierzeja rynku z hotelem "Fischer". kartka pocztowa  »
1920-01-01 - 1920-12-31

Klemens Nowicki na koniu. fotografia  »
1920-01-01 - 1939-09-01

Ryszard Borowicz z kolegami. fotografia  »
1920-03-31 - 1939-08-31

Jan Merchel, Mieczysław Kucharski i Paweł Merchel w lesie lutowskim. fotografia  »
1921-01-01 - 1939-09-01

Uchwała komisji weryfikacyjnej ws. Pawła Kalinowskiego. korespondencja  »
1921-05-23

Chór na majówce. fotografia  »
1922-01-01 - 1922-12-31

Pismo w sprawie zarobków z Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego. korespondencja  »
1922-09-09

Franciszka Kucharska-Milachowska z przyjaciółmi. fotografia  »
1923-04-01 - 1924-09-30

Pracownicy i uczniowie Szkoły Rolniczej w Chojnicach. fotografia  »
1923-09-01 - 1924-09-01

Powierzenie posady nauczycielskiej i tymczasowego kierownictwa w Szkole Powszechnej w Gołańczy. korespondencja  »
1923-12-21

Korespondencja z Powiatowym Inspektoratem Szkolnym w Czarnkowie. korespondencja  »
1924-01-14

Przyjęcie rezygnacji Pawła Kalinowskiego z posady w Gołańczy. korespondencja  »
1924-01-19

Notatka od księdza dziekana z Lubasza. notatka  »
1924-05-25 - 1924-09-25

Udzielenie misji kanonicznej do udzielania nauki religii. zezwolenie  »
1924-05-28

Pismo od wizytatora Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego. korespondencja  »
1924-08-20

Zwolnienie z obowiązków szkolnych w Okręgu Szkolnym Poznańskim. zawiadomienie  »
1924-09-19

Mianowanie na nauczyciela i tymczasowego kierownika Szkoły Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim. mianowanie  »
1924-10-16

I Komunia Św. Marty Drobiewskiej. fotografia  »
1925-01-01 - 1935-02-01

Wnętrze sklepu Edmunda Głazika. fotografia  »
1925-01-02 - 1939-08-31

Sklep Edmunda Głazika. fotografia  »
1925-03-01 - 1925-09-30

Uczniowie Szkoły Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim podczas jednego ze świąt szkolnych. fotografia  »
1925-04-01 - 1928-07-01

Płaskorzeźba- dyplom dla Pawła Kalinowskiego. dyplom  »
1925-04-04

Mianowanie na kierownika Szkoły Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim. mianowanie  »
1925-06-13

Kościół p.w. św. Bartłomieja - 1926 r.. kartka pocztowa  »
1926-01-01 - 1926-12-31

Pracownicy Starostwa Powiatowego . fotografia  »
1926-01-01 - 1929-12-31

Rozbudowa kościoła katolickiego - 2. fotografia  »
1926-03-31 - 1927-10-31

Rozbudowa kościoła katolickiego - 1. fotografia  »
1926-03-31 - 1927-10-31

Świadectwo ukończenia klasy drugiej Szkoły Powszechnej w Zbożu. świadectwo szkolne  »
1926-07-16

Maksymilian Kasprowicz przy maszynie drukarskiej. fotografia  »
1927-04-15 - 1939-08-30

Maksymilian Kasprowicz w otoczeniu pracowników. fotografia  »
1927-06-01 - 1939-08-30

Drukarnia i Księgarnia Polska Maksymiliana Kasprowicza. fotografia  »
1927-06-01 - 1939-08-30

Zdjęcie pamiątkowe na zakończenie kursu kroju, szycia i haftu. fotografia  »
1928-01-01 - 1928-12-31

Członkowie Koła Młodych Rolników w Lutowie. fotografia  »
1928-06-21 - 1928-06-24

Prezydent Ignacy Mościcki - wizyta w Sępólnie. fotografia  »
1928-07-21

Zaświadczenie o ukończeniu kursu. zaświadczenie  »
1928-08-29

Mianowanie na Członka Komisji Egzaminacyjnej przy seminarium nauczycielskim w Tucholi. mianowanie  »
1929-08-27

Gmach Starostwa w okresie międzywojennym. fotografia  »
1929-09-01 - 1939-08-31

Kościół parafialny w Lutowie na przedwojennej kartce pocztowej. kartka pocztowa  »
1929-11-01 - 1939-09-01

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.