Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 264 wyników:

1947. Potwierdzenie rejestracji Składu papierów i książek Agnieszki Kasprowicz. AB A/1.2.74. zaświadczenie  »
1947 - 04 - 28

1948. Pismo od Komornika Sądu Grodzkiego w Chojnicach w sprawie odebrania sprzętu drukarskiego. AB A/1.2.81. postanowienie  »
1948 - 10 - 22

1948. Wypis zawiadomienia z Sądu Grodzkiego w Sępólnie o terminie rozprawy w sprawie o przywrócenie posiadania maszyn drukarskich. AB A/1.2.75. zawiadomienie  »
1948 - 01 - 15

1948. Wezwanie do Sądu Grodzkiego w Sępólnie na rozprawę w sprawie przywrócenia posiadania urządzeń drukarskich. AB A/1.2.78. wezwanie  »
1948 - 06 - 07

1945. Wypis zawiadomienia o wyznaczeniu terminu rozprawy sądowej o przywrócenie i wprowadzenie w posiadanie Agnieszki Kasprowicz ruchomości do urządzenia drukarni. AB A/1.2.68. fotografia  »
1945 - 08 - 27

1946. Korespondencja z Drukarni św. Wojciecha w Poznaniu. AB A/1.2.73. fotografia  »
1946 - 08 - 01

1948. Pismo z Państwowych Toruńskich Zakładów Graficznych w sprawie wydania Agnieszce Kasprowicz przedmiotów przyznanych orzeczeniem Sądu Grodzkiego w Sępólnie. AB A/1.2.79. zawiadomienie  »
1948 - 08 - 17

1946. Wypis zawiadomienia z Sądu Grodzkiego w Sępólnie o terminie rozprawy w sprawie o przywrócenie posiadania maszyn drukarskich. AB A/1.2.72. zawiadomienie  »
1946 - 07 - 09

1948. Pismo procesowe wystosowane przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy w sprawie z wniosku Agnieszki Kasprowicz o przywrócenie posiadania maszyn drukarskich. AB A/1.2.76. korespondencja  »
1948 - 01 - 28

1948. Odpis wniosku Agnieszki Kasprowicz do Sądu Grodzkiego w Sępólnie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie przywrócenia wnioskodawczyni posiadania wyposażenia drukarni. AB A/1.2.77. wniosek  »
1948 - 01 - 26

1946. Pismo do Ministra Skarbu w sprawie rozpatrzenia zawieszonej przez Sąd Grodzki w Sępólnie sprawy o przywrócenia posiadania drukarni. AB A/1.2.71. fotografia  »
1946 - 02 - 08

Młodzież polska i jeńcy wojenni pracujący razem w jednym z niemieckich gospodarstw. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Konstanty Borlik i Anna Froehlke na podwórzu gospodarstwa. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Gospodarstwo rodziny Froehlke. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Grób Łotyszy poległych w okolicy Lutówka w czasie II wojny światowej. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List napisany podczas pobytu w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pismo w sprawie zatrudnienia na okres próbny w Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Sępólnie. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Odpowiedź na pismo z Gehaime Staatpolizei in Bromberg. korespondencja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Deklaracja członkowska- Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych- str. 1/2. deklaracja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Deklaracja członkowska- Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych- str. 2/2. deklaracja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

List od Adama, Joanny i Ludmiły Hatczyńskich (Matczyńskich?). list  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Familienstammbuch der familie. źródło historyczne  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Gwiazdka 1945 roku w Amandoli. fotografia  »
1945 - 12 - 24

Uczniowie klasy III e Gimnazjum i Liceum 3 Dywizji Strzelców Karpackich. fotografia  »


Żołnierze- uczniowie Gimnazjum i Liceum 3 Dywizji Strzelców Karpackich na przerwie. fotografia  »
1946 - 01 - 12

Grupa kolegów z Gimnazjum i Liceum 3 Dywizji Strzelców Karpackich. fotografia  »
1946 - 01 - 15

Klasa IV e Gimnazjum i Liceum 3 Dywizji Strzelców Karpackich. fotografia  »
1947 - 05 - 01 --- 1947 - 05 - 31

Na lekcji języka włoskiego. fotografia  »
1946 - 05 - 01 --- 1946 - 05 - 31

Uczniowie klasy III e Gimnazjum i Liceum 3 Dywizji Strzelców Karpackich na tle Amandoli. fotografia  »
1946 - 05 - 01 --- 1946 - 05 - 31

Msza polowa przed kościołem Santuario Madonna dell Ambro. fotografia  »
1946 - 07 - 01

Przed kościołem Santuario Madonna dell Ambro. fotografia  »
1946 - 06 - 01 --- 1946 - 06 - 31

Pomoce dydaktyczne- geografia. fotografia  »
1946 - 01 - 01 --- 1946 - 12 - 31

Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum i Liceum 3 Dywizji Strzelców Karpackich na zbiórce. fotografia  »
1946 - 03 - 01 --- 1946 - 03 - 31

Prof. Bęben- nauczyciel łaciny. fotografia  »
1945 - 09 - 01 --- 1945 - 09 - 31

Żołnierze- uczniowie Gimnazjum i Liceum 3 Dywizji Strzelców Karpackich na tarasie zajmowanej przez nich willi. fotografia  »
1946 - 01 - 15

Widok z willi zajmowanej przez Polaków. fotografia  »
1946 - 01 - 15

Amandola- panorama na tle gór. fotografia  »
1946 - 03 - 01 --- 1946 - 03 - 31

Generał Duch w otoczeniu żołnierek z PCK. fotografia  »
1946 - 03 - 01 --- 1946 - 03 - 31

Droga do szkoły. fotografia  »
1945 - 09 - 15

Podczas wędrówki po górach Monti Sibilini. fotografia  »
1946 - 06 - 01 --- 1946 - 06 - 31

Na wycieczce podczas lekcji łaciny. fotografia  »
1946 - 02 - 01 --- 1946 - 02 - 31

Kościół w Amandoli. fotografia  »
1946 - 03 - 01 --- 1946 - 03 - 31

Na wycieczce w górach Monti Sibilini. fotografia  »
1946 - 05 - 01 --- 1946 - 05 - 31

Boże Ciało w Amandoli. fotografia  »
1946 - 06 - 01 --- 1946 - 06 - 31

Procesja w święto Bożego Ciała. fotografia  »
1946 - 06 - 01 --- 1946 - 06 - 31

Generał Stanisław Kopański podczas wizyty w Amandoli. fotografia  »
1945 - 10 - 15

Amandola- zimowa panorama miasta. fotografia  »
1946 - 01 - 01 --- 1946 - 01 - 31

Statek "Australia". fotografia  »
1946 - 08 - 01 --- 1946 - 08 - 31

Cmentarz polskich żołnierzy u podnóża wzgórza Monte Cassino. fotografia  »
1946 - 05 - 01 --- 1946 - 05 - 31

Grupa kolegów z Gimnazjum i Liceum 3 Dywizji Strzelców Karpackich odpoczywa w Monti Sibilini. fotografia  »
1946 - 06 - 01 --- 1946 - 06 - 31

Święto Wojska Polskiego w Amandoli. fotografia  »
1945 - 08 - 15

Polscy żołnierze w Villa Rosa w Amandoli. fotografia  »
1946 - 05 - 01 --- 1946 - 05 - 31

W ogrodzie Villa Rosa. fotografia  »
1945 - 10 - 15

Generał Duch w trakcie inspekcji w Gimnazjum i Liceum 3 Dywizji Strzelców Karpackich. fotografia  »
1946 - 02 - 01 --- 1946 - 02 - 31

Generał Duch rozdający świadectwa żołnierzom- uczniom Gimnazjum i Liceum 3 Dywizji Strzelców Karpackich. fotografia  »
1946 - 02 - 01 --- 1946 - 02 - 31

Uczniowie klasy IV e Gimnazjum i Liceum 3 Dywizji Strzelców Karpackich w Bodney. fotografia  »
1947 - 05 - 01 --- 1947 - 05 - 31

Klasa IV e Gimnazjum i Liceum 3 Dywizji Strzelców Karpackich w Bodney. fotografia  »
1947 - 05 - 01 --- 1947 - 05 - 31

Leonard Rzepiński w ogrodzie przy Villa Rosa. fotografia  »
1945 - 07 - 01 --- 1946 - 07 - 31

Koledzy w ogrodzie Villa Rosa. fotografia  »
1946 - 05 - 01 --- 1946 - 05 - 31

Chór szkolny Gimnazjum i Liceum 3 Dywizji Strzelców Karpackich. fotografia  »
1946 - 02 --- 1946 - 02

Klasa III e Gimnazjum i Liceum 3 Dywizji Strzelców Karpackich podczas przerwy w lekcji religii. fotografia  »
1946 - 02 --- 1946 - 02

W porcie w Neapolu- przed wyjazdem do Anglii. fotografia  »
1946 - 08 - 01 --- 1946 - 08 - 31

Generał Duch w trakcie inspekcji w Gimnazjum i Liceum 3 Dywizji Strzelców Karpackich w Amandoli. fotografia  »
1946 - 02 --- 1946 - 02

Kompania honorowa 3 Dywizji Strzelców Karpackich. fotografia  »
1946 - 02 --- 1946 - 02

Przemówienie generała Ducha. fotografia  »
1946 - 02

W drodze na defiladę. fotografia  »
1946 - 02

Na plaży w San Benedetto del Tronto. fotografia  »
1945 - 11

Chór szkolny przed szpitalem w Amandoli- zdj. 1/2. fotografia  »
1946 - 02

Chór szkolny przed szpitalem w Amandoli- zdj. 2/2. fotografia  »
1946 - 02

Bazylika św. Piotra na Watykanie. fotografia  »
1946 - 05

W trakcie nabożeństwa w kościele S. Francesco w Amandoli. fotografia  »
1946 - 04

Na lekcji języka angielskiego. fotografia  »
1945 - 11

1945. Pismo z Sądu Grodzkiego w Sępólnie w sprawie przywrócenia posiadania ruchomości- str. 1/2. AB A/1.2.69. korespondencja  »
1945 - 09 - 08

1945. Pismo z Sądu Grodzkiego w Sępólnie w sprawie przywrócenia posiadania ruchomości- str. 2/2. AB A/1.2.69. korespondencja  »
1945 - 09 - 08

1945. Pismo do Ministra Skarbu- sprzeciw Agnieszki Kasprowicz wobec wniosku Tymczasowego Zarządu Państwowego w sprawie przywrócenia posiadania ruchomości- str. 1/2. AB A/1.2.70. korespondencja  »
1945 - 09 - 19

1945. Pismo do Ministra Skarbu- sprzeciw Agnieszki Kasprowicz wobec wniosku Tymczasowego Zarządu Państwowego w sprawie przywrócenia posiadania ruchomości- str. 2/2. AB A/1.2.70. korespondencja  »
1945 - 09 - 19

1948. Skarga apelacyjna Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy w sprawie z pozwu Skarbu Państwa przeciw Agnieszce Kasprowicz- str. 1/2. AB A/1.2.82 . skarga apelacyjna  »
1948 - 12 - 16

1948. Skarga apelacyjna Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy w sprawie z pozwu Skarbu Państwa przeciw Agnieszce Kasprowicz- str. 2/2. AB A/1.2.82 . skarga apelacyjna  »
1948 - 12 - 16

1948. Pozew z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia wystosowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy przeciw Agnieszce Kasprowicz- str. 1/3. AB A/1.2.80 . pozew  »
1948 - 09 - 29

1948. Pozew z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia wystosowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy przeciw Agnieszce Kasprowicz- str. 2/3 . pozew  »
1948 - 09 - 29

1948. Pozew z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia wystosowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy przeciw Agnieszce Kasprowicz- str. 3/3. AB A/1.2.80 . pozew  »
1948 - 09 - 29

1945. Podanie Agnieszki Kasprowicz o uwolnienie jej braci Aleksego i Stanisława Hermannów- str. 1/2. AB A/1.1.47. podanie  »
1945 - 03 - 17

1945. Podanie Agnieszki Kasprowicz o uwolnienie jej braci Aleksego i Stanisława Hermannów- str. 2/2. AB A/1.1.47. podanie  »
1945 - 03 - 17

1945. Kwestionariusz dotyczący rejestracji szkód wojennych wypełniony przez Agnieszkę Kasprowicz- str. 1/4. AB A/1.1.48. formularz  »
1945 - 07 - 13

1945. Kwestionariusz dotyczący rejestracji szkód wojennych wypełniony przez Agnieszkę Kasprowicz- str. 2/4. AB A/1.1.48. formularz  »
1945 - 07 - 17

1945. Kwestionariusz dotyczący rejestracji szkód wojennych wypełniony przez Agnieszkę Kasprowicz- str. 3/4. AB A/1.1.48. formularz  »
1945 - 07 - 13

1945. Kwestionariusz dotyczący rejestracji szkód wojennych wypełniony przez Agnieszkę Kasprowicz- str. 4/4. AB A/1.1.48. formularz  »
1945 - 07 - 13

1948. Skarga kasacyjna Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy w sprawie z pozwu Skarbu Państwa przeciw Agnieszce Kasprowicz. AB A/1.2.83. skarga kasacyjna  »
1949 - 08 - 17

1948- 1950. Marsze Jesienne- punkt startowy na Placu Wolności w Sępólnie. fotografia  »
1948 --- 1950

1948- 1950. Marsze Jesienne- uczestnicy marszu na Placu Wolności w Sępólnie. fotografia  »
1948 --- 1950

1948- 1950. Uczestnicy Marszów Jesiennych na trasie z Sępólna do Więcborka. fotografia  »
1948 --- 1950

1949. Pamiątkowe zdjęcie uczestników kursu wychowania fizycznego dla potrzeb kolonii letnich w Sępólnie. fotografia  »
1949 - 06 - 02

1948- 1950. Marsze Jesienne- prawdopodobnie stanowisko sędziów na starcie lub trasie marszu. fotografia  »
1948 --- 1950

1948- 1950. Marsze Jesienne- przemówienie na Placu Wolności w Sępólnie. fotografia  »
1948 --- 1950

1949- 52. Bolesław Dziarnowski na wozie z zaprzęgiem . fotografia  »
1949 --- 1952

1949- 52. Wozy z zaprzęgiem konnym w Płoskowie. fotografia  »
1949 --- 1952

1945-50. Nauczyciele i uczniowie Państwowego Gimnazjum w Sępólnie przed budynkiem szkoły na ulicy Jeziornej. fotografia  »
1945 --- 1950

1945-49. Chłopcy- uczniowie Państwowego Gimnazjum w Sępólnie- przed wejściem do szkoły. fotografia  »
1945 --- 1949

1949. Uczniowie klasy Ia Państwowego Gimnazjum w Sępólnie w dniu małej matury . fotografia  »
1949

1945-49. Uczniowie Państwowego Gimnazjum w Sępólnie na ulicy Jeziornej. fotografia  »
1945 --- 1949

1941-43. Posąg znajdujący się w siedzibie Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej w Warszawie. fotografia  »
1941 --- 1943

1941-43. Klatka schodowa w siedzibie Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej w Warszawie. fotografia  »
1941 1941 --- 1943

1941-43. Malowidło sufitowe znajdujące się w jednej z klas w siedzibie Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej w Warszawie. fotografia  »
1941 --- 1943

1941-43. Wychowawczyni klasy Janiny Komierowskiej w Liceum Handlowym Heleny Grabowskiej w Warszawie. fotografia  »
1941 --- 1943

1941-43. Marian Mokrzycki, dyrektor Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej w Warszawie, siedzący przy biurku.. fotografia  »
1941 --- 1943

1941-43. Przełożona siedząca w jednym z pomieszczeń Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej w Warszawie.. fotografia  »
1941 --- 1943

1941-43. Dwaj nauczyciele Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej w Warszawie. fotografia  »
1941 --- 1943

1941-43. Dyrektor Marian Mokrzycki w towarzystwie dwóch nauczycielek Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej w Warszawie. fotografia  »
1941 --- 1943

1941-43. Nauczycielka Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej w Warszawie.. fotografia  »
1941 --- 1943

1941-43. Nauczycielka Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej w Warszawie.. fotografia  »
1941 --- 1943

1941-43. Nauczyciel Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej w Warszawie. . fotografia  »
1941 --- 1943

1941-43. Janina Klotzek (Komierowska) i Zofia Bielska wraz z koleżankami z Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej. fotografia  »
1941 --- 1943

1942. Uczennice Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej na najwyższej kondygnacji budynku mieszczącego szkołę. . fotografia  »
1942 - 04

1942. Uczennice Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej na najwyższej kondygnacji budynku mieszczącego szkołę. . fotografia  »
1942 - 04

1942. Uczennica Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej w kostiumie teatralnym.. fotografia  »
1942 - 03

1942. Uczniowie Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej w kostiumach teatralnych. fotografia  »
1942 - 03

1942. Uczennica Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej w kostiumie teatralnym.. fotografia  »
1942 - 03

1942. Uczniowie Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej w kostiumach teatralnych. fotografia  »
1942 - 03

1942. Zdjęcie grupowe aktorów- uczniów Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej w kostiumach teatralnych.. fotografia  »
1942 - 03

1942. Zdjęcie grupowe aktorów- uczniów Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej w kostiumach teatralnych.. fotografia  »
1942 - 03

1942. Kadra nauczycielska i uczniowie Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej podczas pożegnania uczennic II klasy Liceum. . fotografia  »
1942 - 06 - 30

1942. Beata Pasińska, uczennica Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej.. fotografia  »
1942 - 11 - 30

1941-43. Beata Pasińska i Zofia Bielska, uczennice Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej.. fotografia  »
1941 --- 1943

1941-43. Janina Klotzek (Komierowska) i Zofia Bielska, uczennice Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej. fotografia  »
1941 --- 1943

1942. Nauczyciele i uczennice Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej na spotkaniu wigilijnym. fotografia  »
1942 - 12

1942. Nauczyciele i uczennice Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej przy stole wigilijnym.. fotografia  »
1942 - 12

1942. Uczennice Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej przy stole wigilijnym.. fotografia  »
1942 - 12

1942. Nauczyciele i uczennice Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej przy stole wigilijnym.. fotografia  »
1942 - 12

1942. Nauczyciele i uczennice Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej przy stole wigilijnym.. fotografia  »
1942 - 12

1942. Nauczyciele i uczennice Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej przy stole wigilijnym.. fotografia  »
1942 - 12

1942. Nauczyciele i uczennice Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej przy stole wigilijnym.. fotografia  »
1942 - 12

1942. Nauczyciele i uczennice Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej przy stole wigilijnym.. fotografia  »
1942 - 12

1942. Uczennice Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej i dyrektor Marian Mokrzycki na wycieczce. fotografia  »
1942 - 04 --- 1942 - 10

1942. Uczennice i nauczycielki Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej na wycieczce. fotografia  »
1942 - 04 --- 1942 - 10

1942. Uczennice i nauczyciel Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej i ich nauczyciel na wycieczce. fotografia  »
1942 - 04 --- 1942 - 10

1942. Uczennice i nauczyciele Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej na wycieczce. fotografia  »
1942 - 04 --- 1942 - 10

1942. Uczennice i nauczyciele Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej na wycieczce. fotografia  »
1942 - 04 --- 1942 - 10

1942. Uczennice i nauczyciele Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej na wycieczce. fotografia  »
1942 - 04 --- 1942 - 10

1942. Uczennice i nauczyciele Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej na wycieczce. fotografia  »
1942 - 04 --- 1942 - 10

1943. Uczennice Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej podczas spaceru jedną z warszawskich ulic.. fotografia  »
1943 - 03

1943. Ludka (Ludwika?) Figurówna, uczennica Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej, podczas spaceru jedną z warszawskich ulic.. fotografia  »
1943 - 02

1943. Janina Klotzek (Komierowska), uczennica Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej, podczas spaceru jedną z warszawskich ulic.. fotografia  »
1943 - 02

1943. Zofia Bielska, uczennica Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej, podczas spaceru jedną z warszawskich ulic.. fotografia  »
1943 - 02

1943. Uczennice Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej podczas spaceru jedną z warszawskich ulic.. fotografia  »
1943 - 02

1943. Uczennice Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej podczas spaceru jedną z warszawskich ulic.. fotografia  »
1943 - 02

1943. Uczennice Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej podczas spaceru jedną z warszawskich ulic.. fotografia  »
1943 - 02

1943. Uczennice Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej podczas spaceru jedną z warszawskich ulic.. fotografia  »
1943 - 02

1943. Uczennice Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej podczas jednej z konspiracyjnych lekcji.. fotografia  »
1943 - 05

1943. Uczennice Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej podczas jednej z konspiracyjnych lekcji.. fotografia  »
1943 - 05

1943. Uczennice Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej w studiu fotograficznym.. fotografia  »
1943 - 05 - 29

1943. Uczennice Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej- ostatni dzień w szkole przed egzaminami maturalnymi.. fotografia  »
1943 - 05 - 27

1943. Uczennice Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej- ostatni dzień w szkole przed egzaminami maturalnymi.. fotografia  »
1943 - 05 - 27

1943. Uczniowie Liceum Handlowego (Zakładów Naukowych) Heleny Grabowskiej w trakcie egzaminu maturalnego.. fotografia  »
1943 - 06

1941-43. Janina Klotzek (Komierowska) trzymająca w dłoniach mysz. fotografia  »
1941 --- 1943

1957. Praga- widok na ulicę prowadzącą na Zamek. . fotografia  »
1957 - 08 - 08 --- 1957 - 08 - 09

1946. Legitymacja szkolna Eugeniusza Adamczyka, ucznia Państwowego Gimnazjum w Sępólnie. fotografia  »
1946

1945-49. Uczniowie Państwowego Gimnazjum w Sępólnie nad Jeziorem Sępoleńskim. fotografia  »
1945 --- 1949

1948. Klasa Ia z nauczycielem D. Budzyńskim przed siedzibą Państwowego Gimnazjum w Sępólnie. fotografia  »
1948

1942. Kleine Verkehrskarte des Grossdeutschen Reiches. mapa/mapka  »
1942

1945. Członkowie chóru "Cecylia" po pierwszym występie w 1945 roku. fotografia  »
1945

1949. Ks. Franciszek Lange w otoczeniu współpracowników oraz ministrantów. fotografia  »
1949

1939 - 45. Marian Przewoski na motocyklu Puch. fotografia  »
1939 --- 1945

1941. Świadectwo szkolne Marii Boczek (Przewoskiej). świadectwo szkolne  »
1941 - 12 - 31

1945. Piaseczno na zdjęciu lotniczym wykonanym z niemieckiego samolotu wojskowego. fotografia  »
1945 - 02 - 20

1945. Sępólno Krajeńskie na zdjęciu lotniczym wykonanym z niemieckiego samolotu wojskowego. fotografia  »
1945 - 02 - 20

1945. Południowe rogatki Sępólna Krajeńskiego na zdjęciu lotniczym wykonanym z niemieckiego samolotu wojskowego. fotografia  »
1945 - 02 - 20

1945. Niechorz na zdjęciu lotniczym wykonanym z niemieckiego samolotu wojskowego. fotografia  »
1945 - 02 - 20

1939 - 45. Karta z danymi personalnymi Agathy Dei.  »
1939 --- 1945

Uczniowie Szkoły Powszechnej w Lutówku przed szkołą- 1942 rok.. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Krewni Pawła Heldta we Włościborzu.. fotografia  »
1930-04-01 - 1950-09-30

Starostwo Powiatowe w czasie II wojny światowej . fotografia  »
1939-09-01 - 1945-05-08

Na podwórzu. fotografia  »
1939-09-01 - 1945-05-06

Grupa Polaków podczas przymusowych prac niedzielnych. fotografia  »
1939-09-01 - 1944-11-01

Wycieczka szkolna nad Jezioro Lutowskie. fotografia  »
1939-09-01 - 1944-10-31

Widok na miasto . fotografia  »
1940-01-01 - 1950-12-31

Pozwolenie na prowadzenie pojazdów mechanicznych. legitymacja  »
1940-01-01 - 1945-02-28

Hipolit Adamczyk i Franciszek Merchel w tartaku Helmanna w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1940-01-01 - 1945-02-01

Cecylia Florczak. fotografia  »
1940-06-01 - 1945-05-05

Dzieci bawiące się na placu zabaw w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1942-01-01 - 1942-12-31

Szkoła przy ul. Jeziornej w Sępólnie. kartka pocztowa  »
1942-05-01 - 1943-09-30

Kennkarta - Malewski Henryk. legitymacja  »
1942-10-17

Budynek Starostwa w okresie okupacji hitlerowskiej. fotografia  »
1943-03-01 - 1943-10-31

Jedna z kamienic na sępoleńskim rynku. fotografia  »
1943-03-01 - 1943-10-31

Nowożeńcy. fotografia  »
1943-03-01 - 1945-09-30

Kraftfahrzeugschein. zaświadczenie  »
1944-01-22

Pamiątkowa fotografia Teresy Idzikowskiej z dnia I Komunii Świętej. fotografia  »
1944-04-01 - 1944-09-30

Rodzinna fotografia z uroczystości I Komunii Św.. fotografia  »
1944-04-01 - 1944-09-30

Zaświadczenie wojskowe Nr 96 . zaświadczenie  »
1944-08-26

Zaświadczenie Wojskowe Nr 67. zaświadczenie  »
1944-12-05

Poufne pismo dotyczące wydania opinii o leśniczym Marianie Przewoskim. korespondencja  »
1944-12-13

Ołtarz główny w kościele p.w. Św. Bartłomieja . fotografia  »
1945-01-01 - 1977-12-31

Nad Jeziorem Lutowskim w Lutówku- Młynie. fotografia  »
1945-04-01 - 1950-09-30

Odpis pisma do Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. decyzja  »
1945-04-28

Ślubna fotografia. fotografia  »
1945-05-06

Życzenia od byłych uczennic i uczniów Pawła Kalinowskiego. korespondencja  »
1945-06-01 - 1945-06-30

Protokół z zebrania organizacyjnego Tymczasowego Komitetu Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Toruniu- str. 1/4. protokół  »
1945-06-16

Protokół z zebrania organizacyjnego Tymczasowego Komitetu Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Toruniu- str. 2/4 . protokół  »
1945-06-16

Protokół z zebrania organizacyjnego Tymczasowego Komitetu Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Toruniu- str. 3/4. protokół  »
1945-06-16

Protokół z zebrania organizacyjnego Tymczasowego Komitetu Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Toruniu- str. 4/4 . protokół  »
1945-06-16

Życzenia imieninowe od rodziny Pajzderskich. korespondencja  »
1945-06-29

Życzenia imieninowe od kursantów Kursu Szkoły Dokształcającej. korespondencja  »
1945-06-29

Życzenia imieninowe od Frankowskich. korespondencja  »
1945-06-29

Życzenia imieninowe od Hanny Sobierajczyk i jej córki. korespondencja  »
1945-06-29

Życzenia imieninowe od rodziny Daroniów. fotografia  »
1945-06-29

List od kuzynki Heleny. fotografia  »
1945-06-29

Mianowanie na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. mianowanie  »
1945-07-06

Mianowanie na członka Komisji Egzaminacyjnej dla zawodów praktycznych w Bydgoszczy. mianowanie  »
1945-07-06

Dar na Odbudowę Warszawy. fotografia  »
1946-01-01 - 1946-12-31

Pismo dotyczące organizacji spraw związanych z łowiectwem. źródło historyczne  »
1946-01-10

Orzeczenie Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej przy Inspektoracie w Sępólnie Krajeńskim . orzeczenie  »
1946-01-16

Prośba o uzupełnienie akt osobowych. korespondencja  »
1946-01-29

Grupa muzykantów w Piasecznie. fotografia  »
1946-04-01 - 1966-10-01

Uczniowie Szkoły Powszechnej w Lutowie- 1946 rok. fotografia  »
1946-04-01 - 1946-11-01

Zezwolenie na posiadanie broni . legitymacja  »
1946-04-10

Zaświadczenie o uposażeniu pieniężnym. zaświadczenie  »
1946-04-11

Teresa Idzikowska z koleżankami na moście w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1946-05-01 - 1946-09-30

Członkowie koła P.C.K. przy Szkole Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1946-05-01 - 1946-06-30

Kapliczka w Lutówku. fotografia  »
1946-08-01 - 1946-08-31

Msza polowa podczas Dożynek Powiatowych w Sępólnie. fotografia  »
1946-09-20

Legitymacja Nadleśniczego. legitymacja  »
1946-09-28

Pismo w sprawie wyboru do Komisji weryfikacyjnej przy Polskim Związku b. Więźniów Politycznych. korespondencja  »
1946-11-03

Orzeczenie Okręgowej Komisji Weryfikacyjnej przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu. orzeczenie  »
1946-12-28

Dostawa darów z Amerykańskiego Czerwonego Krzyża- zdj. 1/2. fotografia  »
1947-03-01 - 1947-03-31

Dostawa darów z Amerykańskiego Czerwonego Krzyża- zdj. 2/2. fotografia  »
1947-03-01 - 1947-03-31

Zespół taneczno- wokalny, działający przy Szkole Powszechnej w Lutowie. fotografia  »
1947-04-01 - 1947-10-31

Nagroda ministra leśnictwa za najlepsze wypracowanie szkolne z okazji "Dnia lasu". dyplom  »
1947-04-27

Program obchodów Święta Młodzieży. program  »
1947-05-10 - 1947-05-11

Święto Młodzieży w Sępólnie Krajeńskim- występ jednego z chórów szkolnych. fotografia  »
1947-05-11

Występ jednego z chórów szkolnych. fotografia  »
1947-05-11

Pismo w sprawie napisania życiorysu ks. Emanuela Grudzińskiego. korespondencja  »
1947-06-03

Koncert Jankiela- artystyczny akcent na zakończenie roku szkolnego 1946/47 w Szkole Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1947-06-15 - 1947-06-30

Dyplom odznaki pamiątkowej, nadanej za zasługi na rzecz daniny narodowej na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych. dyplom  »
1947-06-30

Wspólny obiad junaków. fotografia  »
1947-07-01 - 1947-07-31

Msza polowa dla junaków z Przysposobienia Wojskowo-Rolniczego. fotografia  »
1947-07-01 - 1947-07-31

Pismo w sprawie objęcia stanowiska Łowczego Powiatowego w powiecie miasteckim. korespondencja  »
1947-08-16

Odpowiedź na pytanie w sprawie kwalifikacji do nauczania w publicznych szkołach zawodowych. korespondencja  »
1947-08-30

Władysław Gołębiewski- opinia o Pawle Kalinowskim, str. 2/2. opinia  »
1947-09-03

Władysław Gołębiewski- opinia o Pawle Kalinowskim, str. 1/2. opinia  »
1947-09-06

Orzeczenie Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej przy Inspektoracie w Sępólnie Krajeńskim- 1947 rok . orzeczenie  »
1947-09-20

Mianowanie na kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej w Sępólnie- 1945 rok. mianowanie  »
1947-11-18

Pismo z Inspektoratu Szkolnego w Sępólnie w sprawie organizacji szkolnictwa na terenie powiatu sępoleńskiego. fotografia  »
1947-12-05

Powołanie na stanowisko dyrektora kontraktowego Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Sępólnie. mianowanie  »
1947-12-12

Powierzenie czynności związanych z organizacją szkolnictwa w powiecie sępoleńskim. mianowanie  »
1947-12-24

Pamiątkowa fotografia junaków "Służby Polsce". fotografia  »
1948-01-01 - 1948-12-31

Defilada junaków "Służby Polsce". fotografia  »
1948-01-01 - 1948-12-31

Kompania junaków "Służby Polsce". fotografia  »
1948-01-01 - 1948-12-31

Udzielenie urlopu w celu wzięcia udziału w kursie ideologiczno-społecznym. zezwolenie  »
1948-01-31

Młoda para. fotografia  »
1948-03-31 - 1948-09-30

Junacy z Powszechnej Organizacji "Służba Polsce". fotografia  »
1948-04-01 - 1948-04-14

Genowefa Idzikowska z synem Marianem i jego znajomymi. fotografia  »
1948-04-01 - 1948-04-30

Legitymacja członkowska Polskiego Związku Łowieckiego. legitymacja  »
1948-04-01

Pismo w sprawie przeniesienia Pawła Kalinowskiego w stan spoczynku. korespondencja  »
1948-07-02

Pismo z Kuratorium w sprawie zaopatrzenia emerytalnego. korespondencja  »
1948-08-10

Pismo w sprawie opuszczenia mieszkania służbowego. korespondencja  »
1948-09-01

Pismo z Państwowego Zakładu Emerytalnego w sprawie dodatku do emerytury. decyzja  »
1948-09-18

Pismo z Państwowego Zakładu Emerytalnego, informujące o przyznaniu emerytury. decyzja  »
1948-09-18

Pismo z Kuratorium Oświaty, dotyczące przyznania dyplomu uprawniającego do nauczania w szkołach zawodowych. korespondencja  »
1948-10-04

Pismo z Państwowego Zakładu Emerytalnego. korespondencja  »
1948-10-20

Sępoleńscy harcerze. fotografia  »
1949-01-01 - 1949-12-31

Odwołanie ze stanowiska Łowczego Powiatowego w powiecie miasteckim. korespondencja  »
1949-02-08

Dziewczęta na stadionie w Sępólnie Krajeńskim. fotografia  »
1949-04-01 - 1949-10-31

Oświadczenie Mariana Przewoskiego dotycząca Jana Sieradzona. opinia  »
1949-09-02 - 1990-12-31

Świadectwo ukończenia kursu strażackiego. świadectwo ukończenie kursu  »
1949-12-01

Pismo w sprawie przyznania wynagrodzenia według grupy VIII tabeli płac obowiązującej w Spółdzielczości. decyzja  »
1949-12-13

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.