Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 136 wyników:

1927. Ulotka Administracji Gazety Sępoleńskiej informująca, że Orędownik Urzędowy powiatu Sępoleńskiego od dnia 15 czerwca 1927 roku będzie wydawany jako Gazeta Sępoleńska z Orędownikiem Urzędowym powiatu Sępoleńskiego. AB A/1.3.3. ogłoszenie  »
1927

1931. Świadectwo pracy wystawione przez Maksymiliana Kasprowicza dla Bernarda Karowskiego. AB A/1.2.63. świadectwo pracy  »
1931 - 11 - 28

1923-26. Wizytówka Agnieszki Herrmannówny. AB A/1.3.2. informator  »
1923 - 11 - 08 --- 1926 - 04 - 20

1931. Odpis poświadczenia upoważnienia do likwidacji spółki Drukarni i Księgarni Polskiej Sp. z o. poręką. AB A/1.2.62. zaświadczenie  »
1931 - 10 - 23

1924. Wypis z rejestru handlowego - Drukarnia i Księgarnia Polska - Kiełbratowski i Ska Spółka komandytowa. - str. 1/2. AB A/1.2.3. lista  »
1924 - 05 - 26

1926. Wypis z rejestru handlowego - Drukarnia i Księgarnia Polska - Kiełbratowski i Ska Spółka komandytowa - str. 2/2. AB A/1.2.3. zaświadczenie  »
1924 - 05 - 26

1931. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Drukarni i Księgarni Polskiej, Spółki z o. poręką. AB A/1.2.55. zawiadomienie  »
1931 - 10 - 09

1931. Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Drukarni i Księgarni Polskiej, Spółki z o. poręką. Sępólno Krajeńskie- str. 1/2 AB A/1.2.61. rękopis  »
1931 - 10 - 13

1931. Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Drukarni i Księgarni Polskiej, Spółki z o. poręką. Sępólno Krajeńskie- str. 2/2. AB A/1.2.61. rękopis  »
1931 - 10 - 13

1931. Podanie do Sądu Grodzkiego o wykreślenie z rejestru handlowego firmy Drukarnia i Księgarnia Polska, Spółka z o. poręką w Sępólnie i o zapisanie firmy Drukarnia i Księgarnia Polska, właściciel Maksymilian Kasprowicz w Sępólnie. AB A/1.2.52. podanie  »
1931 - 09 - 12

1947. Potwierdzenie rejestracji Składu papierów i książek Agnieszki Kasprowicz. AB A/1.2.74. zaświadczenie  »
1947 - 04 - 28

1948. Wypis zawiadomienia z Sądu Grodzkiego w Sępólnie o terminie rozprawy w sprawie o przywrócenie posiadania maszyn drukarskich. AB A/1.2.75. zawiadomienie  »
1948 - 01 - 15

1946. Korespondencja z Drukarni św. Wojciecha w Poznaniu. AB A/1.2.73. fotografia  »
1946 - 08 - 01

1948. Pismo z Państwowych Toruńskich Zakładów Graficznych w sprawie wydania Agnieszce Kasprowicz przedmiotów przyznanych orzeczeniem Sądu Grodzkiego w Sępólnie. AB A/1.2.79. zawiadomienie  »
1948 - 08 - 17

1948. Pismo procesowe wystosowane przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy w sprawie z wniosku Agnieszki Kasprowicz o przywrócenie posiadania maszyn drukarskich. AB A/1.2.76. korespondencja  »
1948 - 01 - 28

1948. Odpis wniosku Agnieszki Kasprowicz do Sądu Grodzkiego w Sępólnie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie przywrócenia wnioskodawczyni posiadania wyposażenia drukarni. AB A/1.2.77. wniosek  »
1948 - 01 - 26

1946. Pismo do Ministra Skarbu w sprawie rozpatrzenia zawieszonej przez Sąd Grodzki w Sępólnie sprawy o przywrócenia posiadania drukarni. AB A/1.2.71. fotografia  »
1946 - 02 - 08

1952. Pismo Agnieszki Kasprowicz do Państwowych Toruńskich Zakładów Graficznych w sprawie odszkodowania za urządzenia drukarskie przejęte przez Skarb Państwa. AB A/1.2.84. korespondencja  »
1952 - 04 - 20

1936. Strona tytułowa "Gazety Sępoleńskiej" nr 27 z 2 IV 1936 r. AB A/1.3.9. gazetka  »
1936 - 04 - 02

1931- 1939. Fragment winiety reklamowej Drukarni i Księgarni Polskiej oraz Wydawnictwa "Gazety Sępoleńskiej". AB A/1.3.6. informator  »
1931 - 10 - 14 --- 1939 - 08 - 31

1923-31. Wizytówka Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.3.1. informator  »
1924 - 03 - 01 --- 1931 - 10 - 13

1948. Pismo od Komornika Sądu Grodzkiego w Chojnicach w sprawie odebrania sprzętu drukarskiego. AB A/1.2.81. postanowienie  »
1948 - 10 - 22

1948. Wezwanie do Sądu Grodzkiego w Sępólnie na rozprawę w sprawie przywrócenia posiadania urządzeń drukarskich. AB A/1.2.78. wezwanie  »
1948 - 06 - 07

1945. Wypis zawiadomienia o wyznaczeniu terminu rozprawy sądowej o przywrócenie i wprowadzenie w posiadanie Agnieszki Kasprowicz ruchomości do urządzenia drukarni. AB A/1.2.68. fotografia  »
1945 - 08 - 27

1946. Wypis zawiadomienia z Sądu Grodzkiego w Sępólnie o terminie rozprawy w sprawie o przywrócenie posiadania maszyn drukarskich. AB A/1.2.72. zawiadomienie  »
1946 - 07 - 09

Witryny wystawowe sklepu E. Głazika. fotografia  »
lata 30.

Wielkopolski Skład Kawy. fotografia  »
II poł. 20 w.

Foto - Drogeria. fotografia  »
I poł. 20 w.

Fabryka octu. fotografia  »
I poł. 20 w.

Sępoleński browar. fotografia  »
I poł. 20 w.

1914, Pocztówka z Sępólna. kartka pocztowa  »
1914 - 07 - 02

1927- 1929. Blankiet dla chcących umieścić ogłoszenie w Gazecie Sępoleńskiej. AB A/1.3.4. formularz  »
1927 - 06 - 15 --- 1929 - 12 - 31

1931- 1939. Koperta z Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.3.5. koperta  »
1931 - 10 - 14 --- 1939 - 08 - 31

1934. Kartka pocztowa z zawiadomieniem o walnym zebraniu Powiatowego Koła Związku Inwalidów Wojennych R.P. w Sępólnie. AB A/1.3.7. kartka pocztowa  »
1934 - 03 - 24

1931. Pełnomocnictwo udzielone Maksymilianowi Kasprowiczowi do zastępowania Magdaleny Mikickiej i Romana Mikickiego na walnym zebraniu akcjonariuszy Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.60. pełnomocnictwo  »
1931 - 10 - 13

1931. Pełnomocnictwo udzielone Maksymilianowi Kasprowiczowi do zastępowania Stanisława Sobierajczyka na walnym zebraniu akcjonariuszy Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.59. pełnomocnictwo  »
1931 - 10 - 13

1931. Pełnomocnictwo udzielone Maksymilianowi Kasprowiczowi do zastępowania Teodora Szukalskiego na walnym zebraniu akcjonariuszy Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.58. pełnomocnictwo  »
1931 - 10 - 13

1931. Pełnomocnictwo udzielone Maksymilianowi Kasprowiczowi do zastępowania Kazimierza Przybylskiego na walnym zebraniu akcjonariuszy Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.57. pełnomocnictwo  »
1931 - 10 - 13

1931. Pełnomocnictwo udzielone Maksymilianowi Kasprowiczowi do zastępowania Alojzego Bruskiego na walnym zebraniu akcjonariuszy Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.56. pełnomocnictwo  »
1931 - 10 - 13

1931. Pismo od Alfonsa Gracza, informujące Maksymiliana Kasprowicza o przesłaniu mu w załączniku pierwszego wypisu aktu notarialnego. AB A/1.2.50. korespondencja  »
1931 - 09 - 04

1931. Pełnomocnictwo od Ludwika Wagnera dla Antoniego Konopczyńskiego na sprzedaż Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.49. pełnomocnictwo  »
1931 - 09 - 03

1931. Pismo od Alfonsa Gracza, informujące Maksymiliana Kasprowicza o przesłaniu mu w załączniku pierwszego wypisu aktu notarialnego. AB A/1.2.48. fotografia  »
1931 - 07 - 13

1931. Pokwitowanie otrzymania 180 zł za zbycie udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.46. fotografia  »
1931 - 06 - 27

1928. Pismo z Pomorskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń w sprawie uiszczenia należności za polisę. AB A/1.1.9. korespondencja  »
1928 - 02 - 14

1929. Kwit prolongacyjny poświadczający opłacenie przez Maksymiliana Kasprowicza należności ubezpieczeniowej za 1929 rok. AB A/1.1.11. pokwitowanie  »
1929 - 01 - 01 --- 1929 - 12 - 31

1930. Kwit prolongacyjny poświadczający opłacenie przez Maksymiliana Kasprowicza należności ubezpieczeniowej za 1930 rok- str. 1/2. AB A/1.1.12. pokwitowanie  »
1930 - 01 - 31 --- 1930 - 12 - 31

1931. Kwit prolongacyjny poświadczający opłacenie przez Maksymiliana Kasprowicza należności ubezpieczeniowej za 1931 rok- str. 1/2. AB A/1.1.14. pokwitowanie  »
1931 - 01 - 24

1924. Pokwitowanie wpłaty od Bolesława Kiełbratowskiego na rachunek Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.2. pokwitowanie  »
1924 - 03 - 05

1928. Pismo do Maksymiliana Kasprowicza z Przeglądu Graficznego i Papierniczego w sprawie drukarni przeznaczonych na sprzedaż. AB A/1.2.5. korespondencja  »
1928 - 02 - 14

1929. Pokwitowanie uiszczenia przez Mariana Kasprowicza opłaty za polisę w Pomorskim Stowarzyszeniu Ubezpieczeń. AB A/1.1.10. pokwitowanie  »
1929 - 01 - 24

1930. Pismo od Alfonsa Gracza, informujące Maksymiliana Kasprowicza o przesłaniu mu w załączniku wypisu wyroku z dnia 26 czerwca w sprawie Drukarnia Polska c/a Korda. AB A/1.2.7. korespondencja  »
1930 - 10 - 17

1931. Akcydens- prośba o przybycie 25 czerwca 1931 roku do notariusza Alfonsa Gracza w Sępólnie w celu załatwienia formalności związanych z przepisaniem udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.8. korespondencja  »
1931 - 06 - 01 --- 1931 - 06 - 24

1931. Pokwitowanie uiszczenia opłaty za polisę w Pomorskim Stowarzyszeniu Ubezpieczeń. AB A/1.1.13. pokwitowanie  »
1931 - 01 - 24

1931. Pismo Antoniego Biernage do Maksymiliana Kasprowicza w sprawie adresu teściowej Antoniego Biernage. AB A/1.2.10. korespondencja  »
1931 - 04 - 07

1931. Pismo Lucjana Prądzyńskiego do Maksymiliana Kasprowicza w sprawie sprzedaży udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.11. korespondencja  »
1931 - 04 - 07

1931. Potwierdzenie odebrania 1000 zł za odstąpienie Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.12. korespondencja  »
1931 - 04 - 15

1931. Umowa odstąpienia udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie, zawarta pomiędzy Teodorem Szukalskim a Maksymilianem Kasprowiczem. AB A/1.2.13. umowa  »
1931 - 04 - 15

1931. Potwierdzenie odebrania 250 zł za odstąpienie Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.14. pokwitowanie  »
1931 - 04 - 16

1931. Prośba Teodora Szukalskiego o wypłatę należnych mu pieniędzy za zbycie udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.15. korespondencja  »
1931 - 04 - 16

1931. Oświadczenie Jana Kabata o odstąpieniu udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej na rzecz Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.2.17. oświadczenie  »
1931 - 04 - 24

1934. Budżet Powiatowego Związku Samorządowego w Sępólnie na rok 1934/35. AB A/1.3.8. budżet  »
1934 1934 - 01 - 01 --- 1934 - 04 - 01

1931. Potwierdzenie odebrania 550 zł za odstąpienie Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.18. pokwitowanie  »
1931 - 04 - 24

1931. Zgoda Jana Kabata, prezesa rady nadzorczej Drukarni i Księgarni Polskiej, na odstąpienie udziałów w Drukarni przez Antoniego Biernage. AB A/1.2.19. zezwolenie  »
1931 - 04 - 28

1931. Pismo z Komunalnej Kasy Oszczędności w Sępólnie do Maksymiliana Kasprowicza w sprawie wniosku Kasprowicza o pożyczkę wekslową. AB A/1.2.21. korespondencja  »
1931 - 05 - 05

1931. Pismo od Alfonsa Gracza, informujące Maksymiliana Kasprowicza o przesłaniu mu w załączniku pierwszego wypisu umowy o przelewie udziałów Spółki. AB A/1.2.22. fotografia  »
1931 - 05 - 09

1931. Oświadczenie Józefa Naatza o odstąpieniu Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.23. oświadczenie  »
1931 - 05 - 11

1923. List do Maksymiliana Kasprowicza ze Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce Okręgu Grudziądzkiego- str. 1/2. AB A/1.1.3 . korespondencja  »
1923 - 08 - 10

1923. List do Maksymiliana Kasprowicza ze Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce Okręgu Grudziądzkiego- str. 2/2. AB A/1.1.3 . korespondencja  »
1923 - 08 - 10

1923. List do Maksymiliana Kasprowicza ze Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce Okręgu Grudziądzkiego- str. 1/2. AB A/1.1.4 . korespondencja  »
1923 - 10 - 14

1923. List do Maksymiliana Kasprowicza ze Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce Okręgu Grudziądzkiego- str. 2/2. AB A/1.1.4 . korespondencja  »
1923 - 10 - 14

1931. Pokwitowanie otrzymania 250 zł tytułem II raty za zbycie udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.24. pokwitowanie  »
1931 - 05 - 13

1931. Oświadczenie Magdaleny Mikickiej o odstąpieniu Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.25. oświadczenie  »
1931 - 05 - 16

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Bothego z Trzcian jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.26. zezwolenie  »
1931 - 05

1931. Potwierdzenie odebrania 200 zł za odstąpienie Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.27. pokwitowanie  »
1931 - 05

1931. Zawiadomienie o odstąpieniu przez Wydział Powiatowy 20 udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej na rzecz Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.2.28. zawiadomienie  »
1931 - 05 - 22

1931. Pismo od Alfonsa Gracza, informujące Maksymiliana Kasprowicza o przesłaniu mu w załączniku pierwszego wypisu aktu notarialnego. AB A/1.2.30. korespondencja  »
1931 - 06 - 01

1931. Pokwitowanie wpłaty od Maksymiliana Kasprowicza za 21 udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.31. pokwitowanie  »
1931 - 05 - 28

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Tomasza Komierowskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.32. zezwolenie  »
1931 - 06 - 11

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Kazimierza Przybylskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.34. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1926. Wezwanie Maksymiliana Kasprowicza do zapłacenia zaległej opłaty sądowej- str. 2/2. AB A/1.2.4. wezwanie  »
1926 - 05 - 07

1926. Wezwanie Maksymiliana Kasprowicza do zapłacenia zaległej opłaty sądowej- str. 1/2. AB A/1.2.4. wezwanie  »
1926 - 05 - 07

1931. Zawiadomienie o wpisie w rejestrze handlowym dla firmy Drukarnia i Księgarnia Polska sp. z o.p. w Sępólnie- str. 2/2. AB A/1.2.9. zawiadomienie  »
1931 - 01 - 20

1931. Zawiadomienie o wpisie w rejestrze handlowym dla firmy Drukarnia i Księgarnia Polska sp. z o.p. w Sępólnie- str. 1/2. AB A/1.2.9. zawiadomienie  »
1931 - 01 - 20

1931. Kartka pocztowa od Otona Sabiniarza do Maksymiliana Kasprowicza z informacją o możliwości wydzierżawienia drukarni Sabiniarza- str. 1/2. AB A/1.2.16. kartka pocztowa  »
1931 - 04 - 18

1931. Kartka pocztowa od Otona Sabiniarza do Maksymiliana Kasprowicza z informacją o możliwości wydzierżawienia drukarni Sabiniarza- str. 2/2. AB A/1.2.16. kartka pocztowa  »
1931 - 04 - 18

1937. List od Michała Mogilnickiego w sprawie wartości jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.66. korespondencja  »
1937 - 09 - 20

1930. Kwit prolongacyjny poświadczający opłacenie przez Maksymiliana Kasprowicza należności ubezpieczeniowej za 1930 rok- str. 2/2. AB A/1.1.12. pokwitowanie  »
1930

1945. Pismo z Sądu Grodzkiego w Sępólnie w sprawie przywrócenia posiadania ruchomości- str. 1/2. AB A/1.2.69. korespondencja  »
1945 - 09 - 08

1945. Pismo z Sądu Grodzkiego w Sępólnie w sprawie przywrócenia posiadania ruchomości- str. 2/2. AB A/1.2.69. korespondencja  »
1945 - 09 - 08

1931. Aneks do polisy w Poznańsko- Warszawskim Towarzystwie Ubezpieczeń, dotyczący przeniesienia własności przedmiotów objętych ubezpieczeniem- str. 1/2. AB A/1.2.54. polisa  »
1931 - 09 - 26

1931. Aneks do polisy w Poznańsko- Warszawskim Towarzystwie Ubezpieczeń, dotyczący przeniesienia własności przedmiotów objętych ubezpieczeniem- str. 2/2. AB A/1.2.54. polisa  »
1931 - 09 - 26

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Aleksandra Retmańskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.35. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Stanisława Sobierajczyka jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.36. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Magdalenę Mikicką jej udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.37. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Jana Kabata jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.38. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Wacława Łuczyńskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.39. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Lucjana Prądzyńskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.40. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Wydział Powiatowy udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.41. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Mariana Przybylskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.42. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Józefa Naatza jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.43. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Teodora Szukalskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.44. zezwolenie  »
1931 - 06 - 19

1931. Pokwitowanie otrzymania 322 zł za zbycie udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.45. pokwitowanie  »
1931 - 06 - 25

1931. Pismo od Alfonsa Gracza, informujące Maksymiliana Kasprowicza o przesłaniu mu w załączniku pierwszego wypisu aktu notarialnego. AB A/1.2.47. korespondencja  »
1931 - 07 - 02

1945. Pismo do Ministra Skarbu- sprzeciw Agnieszki Kasprowicz wobec wniosku Tymczasowego Zarządu Państwowego w sprawie przywrócenia posiadania ruchomości- str. 1/2. AB A/1.2.70. korespondencja  »
1945 - 09 - 19

1945. Pismo do Ministra Skarbu- sprzeciw Agnieszki Kasprowicz wobec wniosku Tymczasowego Zarządu Państwowego w sprawie przywrócenia posiadania ruchomości- str. 2/2. AB A/1.2.70. korespondencja  »
1945 - 09 - 19

1931. Umowa dzierżawy lokalu, zawarta pomiędzy Komunalną Kasą Oszczędności a Maksymilianem Kasprowiczem- str. 1/2. AB A/1.2.53. umowa  »
1931 - 09 - 18

1931. Umowa dzierżawy lokalu, zawarta pomiędzy Komunalną Kasą Oszczędności a Maksymilianem Kasprowiczem- str. 2/2. AB A/1.2.53. umowa  »
1931 - 09 - 18

1948. Skarga apelacyjna Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy w sprawie z pozwu Skarbu Państwa przeciw Agnieszce Kasprowicz- str. 1/2. AB A/1.2.82 . skarga apelacyjna  »
1948 - 12 - 16

1948. Skarga apelacyjna Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy w sprawie z pozwu Skarbu Państwa przeciw Agnieszce Kasprowicz- str. 2/2. AB A/1.2.82 . skarga apelacyjna  »
1948 - 12 - 16

1948. Pozew z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia wystosowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy przeciw Agnieszce Kasprowicz- str. 1/3. AB A/1.2.80 . pozew  »
1948 - 09 - 29

1948. Pozew z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia wystosowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy przeciw Agnieszce Kasprowicz- str. 2/3 . pozew  »
1948 - 09 - 29

1948. Pozew z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia wystosowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy przeciw Agnieszce Kasprowicz- str. 3/3. AB A/1.2.80 . pozew  »
1948 - 09 - 29

1939. Inwentura Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie na dzień 31 grudnia 1938 roku. AB A/1.2.67. spis  »
1939 - 01 - 13

1923- 1931. Księga protokularna Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie Krajeńskim. AB A/1.2.1. protokół  »
1923 - 11 - 08 --- 1931 - 10 - 13

1931. Kartka pocztowa od Antoniego Biernage do Maksymiliana Kasprowicza- str. 1/2. AB A/1.2.20. kartka pocztowa  »
1931 - 05 - 02

1931. Kartka pocztowa od Antoniego Biernage do Maksymiliana Kasprowicza- str. 2/2. AB A/1.2.20. kartka pocztowa  »
1931 - 05 - 02

1931. Oświadczenie o odstąpieniu przez Kazimierza Przybylskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej na rzecz Maksymiliana Kasprowicza- str. 1/2. AB A/1.2.29. oświadczenie  »
1931 - 05 - 29

1931. Oświadczenie o odstąpieniu przez Kazimierza Przybylskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej na rzecz Maksymiliana Kasprowicza- str. 2/2. AB A/1.2.29. oświadczenie  »
1931 - 05 - 29

1931. Odpowiedź Aleksandra Kozłowskiego na list Maksymiliana Kasprowicza w sprawie odkupienia od Kozłowskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej-str. 1/2. AB A/1.2.33. korespondencja  »
1931 - 06 - 18

1931. Odpowiedź Aleksandra Kozłowskiego na list Maksymiliana Kasprowicza w sprawie odkupienia od Kozłowskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej-str. 2/2. AB A/1.2.33. korespondencja  »
1931 - 06 - 18

1931. Umowa odstąpienia udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.51. umowa  »
1931 - 09 - 07

1937. Kwit składkowy poświadczający opłatę składki za ubezpieczenie od szkód pożarowych- str. 1/2. AB A/1.2.65. pokwitowanie  »
1937 - 04 - 01

1937. Kwit składkowy poświadczający opłatę składki za ubezpieczenie od szkód pożarowych- str. 2/2. pokwitowanie  »
1937 - 04 - 01

1928. Polisa w Poznańsko- Warszawskim Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. na ubezpieczenie od szkód pożarowych Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.6. polisa  »
1928 - 04 - 26

1928. Polisa w Pomorskim Stowarzyszeniu Ubezpieczeń w Toruniu na ubezpieczenie od ognia ruchomości domowych Maksymiliana Kasprowicza- str. 1/3. AB A/1.1.8. polisa  »
1928 - 02 - 13

1928. Polisa w Pomorskim Stowarzyszeniu Ubezpieczeń w Toruniu na ubezpieczenie od ognia ruchomości domowych Maksymiliana Kasprowicza- str. 2/3. AB A/1.1.8. polisa  »
1928 - 02 - 13

1928. Polisa w Pomorskim Stowarzyszeniu Ubezpieczeń w Toruniu na ubezpieczenie od ognia ruchomości domowych Maksymiliana Kasprowicza- str. 3/3. AB A/1.1.8. polisa  »
1928 - 02 - 13

1948. Skarga kasacyjna Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy w sprawie z pozwu Skarbu Państwa przeciw Agnieszce Kasprowicz. AB A/1.2.83. skarga kasacyjna  »
1949 - 08 - 17

1927. Bronisław Buda, mieszkaniec Sępólna Krajeńskiego. kartka pocztowa  »
1927 - 08 - 10

Wnętrze sklepu Edmunda Głazika. fotografia  »
1925-01-02 - 1939-08-31

Sklep Edmunda Głazika. fotografia  »
1925-03-01 - 1925-09-30

Maksymilian Kasprowicz przy maszynie drukarskiej. fotografia  »
1927-04-15 - 1939-08-30

Maksymilian Kasprowicz w otoczeniu pracowników. fotografia  »
1927-06-01 - 1939-08-30

Drukarnia i Księgarnia Polska Maksymiliana Kasprowicza. fotografia  »
1927-06-01 - 1939-08-30

Genowefa Idzikowska z synem Marianem i jego znajomymi. fotografia  »
1948-04-01 - 1948-04-30

Pralnia i farbiarnia Zygmunta Patyny. fotografia  »
1966-01-01 - 1966-12-31

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.