Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Działy » Zbiór środowiskowy » Kolekcje (zbiory/zespoły) » Kolekcja (zbiór/zespół)„Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim” » Teczki (jednostki archiwalne)

Teczki (jednostki archiwalne)
W 1946 roku powstaje w Sępólnie Powiatowa Centrala Biblioteczna, zamieniona w 1948 roku w Powiatową Bibliotekę Publiczną. Jednocześnie tworzone są Biblioteki Gminne Sępólno- Wieś w Lutowie (1947/48) i Wałdowie (1949). W 1949 roku została otwarta Biblioteka Miejska w Sępólnie Krajeńskim. W 1955/56 roku Biblioteka Miejska i Biblioteka Powiatowa zostały połączone, a w ich miejsce utworzono Powiatową i Miejską Bibliotekę w Sępólnie. W wyniku reformy administracyjnej w 1975 roku zmieniła ona nazwę na Rejonową Bibliotekę Publiczną w Sępólnie, pełniącą funkcje instruktażowe wobec pozostałych bibliotek rejonu. W 1984 roku Bibliotece nadano imię Jarosława Iwaszkiewicza. Nadrzędna rola Biblioteki zostaje zniesiona w 1991 roku, natomiast w 1994 roku uchwałą Rady Miejskiej placówka uzyskała nowy statut i nazwę: Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim. O zasobie: W kolekcji znajdują się materiały związane z działalnością Biblioteki i jej filii oraz z ich pracownikami. Umieszczono je w odpowiednich teczkach tematycznych. Z kolekcji wyłączono materiały dotyczące udziału pracowników Biblioteki w uroczystościach 1-majowych. Materiały te znajdują się w teczce "Obchody Święta Pracy, lata 1945-89", w kolekcji „Sępólno Krajeńskie- ważne wydarzenia, uroczystości i obchody świąt państwowych” w zbiorze tematycznym.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.