Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Działy » Kolekcja osobista » Kolekcje (zbiory/zespoły) » Kolekcja (zbiór/zespół)„Agnieszka i Maksymilian Kasprowiczowie” » Teczki (jednostki archiwalne)

Teczki (jednostki archiwalne)
Maksymilian Kasprowicz urodził się w 1897 roku w Kościerzynie. Wyuczył się on na drukarza i 1 kwietnia 1911 r. rozpoczął praktykę zawodową w drukarni i wydawnictwie „Vandsburger Zeitung” w Więcborku. W roku 1916 Kasprowicz zostaje powołany do wojska i skierowany na front zachodni. Powróciwszy do Więcborka przed końcem wojny, przez jakiś czas pracuje jeszcze we wspomnianej drukarni. Później, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, pracował m.in. w Sępólnie w drukarni O. Ottona, w Toruniu w Pomorskiej Drukarni Rolniczej oraz w Chojnicach w drukarni „Dziennika Pomorskiego”. Jesienią 1923 r. brał udział w zorganizowaniu polskiego warsztatu drukarskiego w Sępólnie - późniejszej Drukarni i Księgarni Polskiej, w której objął stanowisko kierownika technicznego (był nim przez 8 lat). W roku 1931, po likwidacji spółki, drukarnia przeszła na jego własność. Maksymilian Kasprowicz od 1931 roku był nie tylko pracownikiem, ale też właścicielem Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie, a co za tym idzie- wydawcą „Gazety Sępoleńskiej”. Gazetę Założono w 1927 roku, a Kasprowicz był jej redaktorem aż do wybuchu II wojny światowej. Maksymilian Kasprowicz udzielał się także w życiu publicznym. Jego patriotyczna postawa i fakt posiadania niezależnej, polskiej gazety sprawiły, że we wrześniu 1939 roku Kasprowicz został aresztowany przez Niemców i zamordowany. Katalog kolekcji zdjęć niezdigitalizowanych można obejrzeć na tej stronie: http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Katalog%20kolekcji%20osobistej%20Maksymiliana%20i%20Agnieszki%20Kasprowicz%C3%B3w.pdf

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.