Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Działy » Kolekcja osobista » Kolekcje (zbiory/zespoły) » Kolekcja (zbiór/zespół)„Paweł Kalinowski” » Teczki (jednostki archiwalne)

Teczki (jednostki archiwalne)
Paweł Kalinowski urodził się 8 sierpnia 1887 roku w Borzechowie. Po ukończeniu Królewskiego Katolickiego Seminarium Nauczycielskiego w Bydgoszczy i dodatkowych studiów w Pile, w 1911 roku podjął pierwszą pracę w Białej. Zmobilizowany do armii niemieckiej podczas I wojny światowej, został ranny i dostał się do niewoli. Po wojnie pracował najpierw w szkole w Goraju, a w 1924 roku został powołany na stanowisko kierownika Szkoły Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim. Kalinowski szybko zdobył uznanie w kręgach miejscowej inteligencji, na co wpływ miała jego duża aktywność publiczna. Przed wojną Paweł Kalinowski był wielokrotnie nagradzany za swoją pracę. Otrzymał m.in. Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości (1928), Odznaczenie Papieża Piusa XI "Pro Ecclesia et Pontiface" (1932), Srebrny Krzyż Zasługi (1936 i 1939), Krzyż Srebrny Powstańców i Wojaków (1938). W czasie II wojny światowej aresztowany przez Niemców i więziony w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu. Uwolniony dzięki staraniom rodziny przybył z Oranienburga do Berlina, z którego wrócił do Sępólna. Po wojnie ponownie kierownik Szkoły Powszechnej w Sępólnie. W 1948 roku przeniesiony w stan spoczynku. Zmarł 27 marca 1957 roku. Spoczywa na cmentarzu w Sępólnie Krajeńskim.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.