Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Działy » Kolekcja osobista » Kolekcje (zbiory/zespoły) » Kolekcja (zbiór/zespół)„Janina i Andrzej Komierowscy” » Teczki (jednostki archiwalne)

Teczki (jednostki archiwalne)
Andrzej Komierowski (1926-1994) z Komierowa, syn Róży z domu Zamoyskiej i Tomasza Komierowskiego (1885-1939), a wnuk dr. Romana Komierowskiego (1846-1924), wieloletniego posła do Reichstagu, był ostatnim przedstawicielem pomorskiej gałęzi rodu Komierowskich. A. Komierowski urodził się w 1926 roku w Warszawie. Do wybuchu II wojny światowej mieszkał w rodzinnym majątku w Komierowie. Okres okupacji spędził początkowo w Adampolu, w majątku brata swojej matki, Konstantego Zamoyskiego. Jako że matka A. Komierowskiego umarła w 1931 roku, a jego ojciec zginął we wrześniu 1939 roku, Natalia i Konstanty Zamoyscy przejęli na siebie obowiązki rodziców chłopca. Od 1942 roku mieszkał w Krakowie, gdzie w 1948 roku skończył Akademię Handlową. W latach 1948- 1958 przebywał w Sopocie i Gdyni, gdzie pracował m.in. w firmie Rummel i Burton (makler okrętowy), pralni chemicznej „Śnieżka” (księgowy), firmie „Jubiler” (młodszy jubiler), firmie „IN-CO”, w „Inter- Clubie” (kasjer wymiany i sprzedaży walut) i w „Baltonie”. W 1954 roku ożenił się z Janiną Klotzek. J. Klotzek urodziła się w 1924 roku we Lwowie, jednak od 1926 roku mieszkała w Gdańsku, gdzie jej ojciec był dyrektorem oddziału w firmie „Lloyd Bydgoski”. Wybuch II wojny światowej zastał ją w Pomiechówku, skąd z matką i siostrą wyjechała do Warszawy. W Warszawie uczyła się w Szkole Handlowej (Zakładach Naukowych) Heleny Grabowskiej. W 1944 roku brała udział w powstaniu warszawskim. Od 1945 roku znowu mieszkała w Gdańsku. W 1947 roku podjęła pracę w „Społem” i wyszła za mąż za Stanisława Brzostowskiego. Po jego śmierci w 1951 roku przeniosła się do Halinowa pod Warszawą. Podjęła pracę w Warszawie - w spółdzielni „Pamiątka Warszawy”, a później w spółdzielni „Budowa”. Podczas jednej z wizyt u rodziny, w październiku 1953 roku, poznała Andrzeja Komierowskiego. W marcu 1954 roku przeprowadziła się do Sopotu, a w czerwcu tego roku wyszła za mąż za Andrzeja Komierowskiego. W tym okresie wielu znajomych Komierowskich zdecydowało się na wyjazd z Polski. Oni też zaczęli się nad tym zastanawiać. Ostateczną decyzję podjęli pod wpływem korespondencji z Natalią i Konstantym Zamoyskimi, przebywającymi w Związku Południowej Afryki (od 1961 rokuRPA). Jako że bezpośredni wyjazd do tego kraju nie był możliwy, we wrześniu 1958 roku Komierowscy udali się do Szwajcarii, gdzie mieszkali Irena i Stefan Zumbachowie z dziećmi, krewni J. Komierowskiej. Tam w lipcu 1959 roku otrzymali wiadomość o przyznaniu prawa stałego pobytu w Związku Południowej Afryki. Wreszcie we wrześniu wyruszyli do Afryki. Motocyklem dotarli do Lizbony, gdzie wsiedli na pokład statku płynącego do Lourenco Marques. Pod koniec października 1959 roku dotarli do „Adampola”- farmy Daisy i Hieronima Zamoyskich w Olivedale koła Johannesburga. Komierowscy mieszkali najpierw w Johannesburgu, później w Honeydew i Valeriedene w pobliżu Johannesburga, a po 1986 roku w Somerset West. Andrzej Komierowski do momentu przejścia na emeryturę w 1986 roku pracował w firmie Schindler, z którą związał się jeszcze będąc w Szwajcarii. Janina Komierowska pracowała w firmach „Tuco” i W.H. Davis. Komierowscy prowadzili bogate życie towarzyskie, utrzymując ożywiony kontakt z miejscową Polonią. W 1989 roku przyjechali do Polski na zjazd rodzinny Komierowskich. Wkrótce potem podjęli decyzję o ostatecznym powrocie do kraju. W kwietniu 1991 roku Komierowscy wrócili do ojczyzny i zamieszkali najpierw w Komierowie, a później w pobliskim Sępólnie Krajeńskim. A.Komierowski rozpoczął starania o odzyskanie rodzinnych majątków w Komierowie i Różance. Zmarł w 1994 roku, natomiast jego żona w 2008 roku. Kolekcja dokumentuje losy Andrzeja i Janiny Komierowskich od czasu ich dzieciństwa, przez okres okupacji niemieckiej i równie ciężkie lata powojenne, po lata spędzone na emigracji, głównie w RPA, i schyłek ich życia, gdy po 1989 roku wrócili do Polski. Najciekawszą część kolekcji stanowią materiały dotyczące przedwojennej Polski, licznych podróży krajowych i zagranicznych Janiny i Andrzeja Komierowskich oraz ich życia w RPA. Na kolekcję składają się przede wszystkim fotografie, umieszczone przez Komierowskich w 78 albumach fotograficznych. Pokaźną liczbę fotografii uzupełniają pocztówki i foldery turystyczne, w większości zagraniczne, nabywane podczas licznych podróży. Archiwalia w albumach zostały zamieszczone według klucza tematycznego (np. Szkoła Handlowa Heleny Grabowskiej. Rok szkolny 1941/43) albo chronologicznego (na zasadzie fotografie z jednego roku − jeden album). Katalog kolekcji można zobaczyć na tej stronie: http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Katalog%20kolekcji%20osobistej%20Janiny%20i%20Andrzeja%20Komierowskich.pdf

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.