Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Działy » Kolekcja osobista » Kolekcje (zbiory/zespoły) » Kolekcja (zbiór/zespół)„Maria i Marian Przewoscy” » Teczki (jednostki archiwalne)

Teczki (jednostki archiwalne)
Nadleśniczy Marian Przewoski urodził się 25 marca 1913 roku w Brusach. W 1930 roku zaczął pracować w leśnictwie Giełdon (jako praktykant). W latach 1935-39 studiował na Wydziale Rolno-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Po wybuchu II wojny światowej przedostaje się do Lublina, gdzie wstępuje do Armii Krajowej i jednocześnie pracuje jako (kolejno) sekretarz, leśniczy i nadleśniczy w Nadleśnictwie Lublin. W lutym 1945 roku zostaje delegowany do Torunia, gdzie otrzymuje nominację na stanowisku nadleśniczego w Nadleśnictwie Świt. Po ponad rocznej służbie w Samodzielnym Batalionie Ochrony Lasów rozpoczął pracę jako nadleśniczy w Nadleśnictwie Wiatrołom. Od czerwca 1953 roku nadleśniczy w Nadleśnictwie Lutówko. Z jego inicjatywy na terenie Nadleśnictwa powstają pierwsze rezerwaty przyrody ("Lutowo" i "Gaj Krajeński"), ożywione zostają także chlubne, przedwojenne tradycje łowieckie. W 1975 roku, po likwidacji Nadleśnictwa lutówko, Marian Przewoski zostaje zastępcą nadleśniczego w Nadleśnictwie Runowo. W 1978 roku przechodzi na emeryturę. Umiera 8 lutego 1994 roku. Maria Przewoska była znaną powszechnie społeczniczką i animatorką życia społeczno-kulturalnego w Lutówku. O zasobie: W kolekcji prezentowane są materiały związane z życiem Marii i Mariana Przewoskich. Umieszczone są one w odpowiednich teczkach tematycznych. Zainteresowanym historią łowiectwa i Lutówka proponujemy zapoznać się z kolekcją poświęconą Nadleśnictwu Lutówko (w zbiorze środowisk) oraz wsi (w zbiorze tematycznym).
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.