Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Kolekcje » Kolekcja „Drukarnia i Księgarnia Polska w Sępólnie Krajeńskim” » Teczki » Teczka „Starania o ponowne uruchomienie Drukarni, lata 1945-1952”

1947 - 04 - 28
image 1947. Potwierdzenie rejestracji Składu papierów i książek Agnieszki Kasprowicz. AB A/1.2.74 »

1948 - 10 - 22
image 1948. Pismo od Komornika Sądu Grodzkiego w Chojnicach w sprawie odebrania sprzętu drukarskiego. AB A/1.2.81 »

1948 - 01 - 15
image 1948. Wypis zawiadomienia z Sądu Grodzkiego w Sępólnie o terminie rozprawy w sprawie o przywrócenie posiadania maszyn drukarskich. AB A/1.2.75 »

1948 - 06 - 07
image 1948. Wezwanie do Sądu Grodzkiego w Sępólnie na rozprawę w sprawie przywrócenia posiadania urządzeń drukarskich. AB A/1.2.78 »

1945 - 08 - 27
image 1945. Wypis zawiadomienia o wyznaczeniu terminu rozprawy sądowej o przywrócenie i wprowadzenie w posiadanie Agnieszki Kasprowicz ruchomości do urządzenia drukarni. AB A/1.2.68 »

1946 - 08 - 01
image 1946. Korespondencja z Drukarni św. Wojciecha w Poznaniu. AB A/1.2.73 »

1948 - 08 - 17
image 1948. Pismo z Państwowych Toruńskich Zakładów Graficznych w sprawie wydania Agnieszce Kasprowicz przedmiotów przyznanych orzeczeniem Sądu Grodzkiego w Sępólnie. AB A/1.2.79 »

1946 - 07 - 09
image 1946. Wypis zawiadomienia z Sądu Grodzkiego w Sępólnie o terminie rozprawy w sprawie o przywrócenie posiadania maszyn drukarskich. AB A/1.2.72 »

1948 - 01 - 28
image 1948. Pismo procesowe wystosowane przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy w sprawie z wniosku Agnieszki Kasprowicz o przywrócenie posiadania maszyn drukarskich. AB A/1.2.76 »

1948 - 01 - 26
image 1948. Odpis wniosku Agnieszki Kasprowicz do Sądu Grodzkiego w Sępólnie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie przywrócenia wnioskodawczyni posiadania wyposażenia drukarni. AB A/1.2.77 »

1946 - 02 - 08
image 1946. Pismo do Ministra Skarbu w sprawie rozpatrzenia zawieszonej przez Sąd Grodzki w Sępólnie sprawy o przywrócenia posiadania drukarni. AB A/1.2.71 »

1952 - 04 - 20
image 1952. Pismo Agnieszki Kasprowicz do Państwowych Toruńskich Zakładów Graficznych w sprawie odszkodowania za urządzenia drukarskie przejęte przez Skarb Państwa. AB A/1.2.84 »

1945 - 09 - 08
image 1945. Pismo z Sądu Grodzkiego w Sępólnie w sprawie przywrócenia posiadania ruchomości- str. 1/2. AB A/1.2.69 »

1945 - 09 - 08
image 1945. Pismo z Sądu Grodzkiego w Sępólnie w sprawie przywrócenia posiadania ruchomości- str. 2/2. AB A/1.2.69 »

1945 - 09 - 19
image 1945. Pismo do Ministra Skarbu- sprzeciw Agnieszki Kasprowicz wobec wniosku Tymczasowego Zarządu Państwowego w sprawie przywrócenia posiadania ruchomości- str. 1/2. AB A/1.2.70 »

1945 - 09 - 19
image 1945. Pismo do Ministra Skarbu- sprzeciw Agnieszki Kasprowicz wobec wniosku Tymczasowego Zarządu Państwowego w sprawie przywrócenia posiadania ruchomości- str. 2/2. AB A/1.2.70 »

1948 - 12 - 16
image 1948. Skarga apelacyjna Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy w sprawie z pozwu Skarbu Państwa przeciw Agnieszce Kasprowicz- str. 1/2. AB A/1.2.82 »

1948 - 12 - 16
image 1948. Skarga apelacyjna Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy w sprawie z pozwu Skarbu Państwa przeciw Agnieszce Kasprowicz- str. 2/2. AB A/1.2.82 »

1948 - 09 - 29
image 1948. Pozew z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia wystosowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy przeciw Agnieszce Kasprowicz- str. 1/3. AB A/1.2.80 »

1948 - 09 - 29
image 1948. Pozew z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia wystosowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy przeciw Agnieszce Kasprowicz- str. 2/3 »

1948 - 09 - 29
image 1948. Pozew z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia wystosowany przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy przeciw Agnieszce Kasprowicz- str. 3/3. AB A/1.2.80 »

1949 - 08 - 17
image 1948. Skarga kasacyjna Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Zespół Delegacyjny w Bydgoszczy w sprawie z pozwu Skarbu Państwa przeciw Agnieszce Kasprowicz. AB A/1.2.83 »

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.