Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Kolekcje » Kolekcja „Agnieszka i Maksymilian Kasprowiczowie” » Teczki » Teczka „Maksymilian Kasprowicz-dokumenty różne”

1922 - 01 - 22
image 1922. Maksymilian Kasprowicz- legitymacja Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce. AB A/1.1.1 »

1923 - 06 - 07
image 1923. Orzeczenie w sprawie zasiłku dla rodziny rezerwisty Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.1.2 »

1932 - 10 - 12
image 1932. Życzenia imieninowe od urzędników Komunalnej Kasy Oszczędmości w Sępólnie dla Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.1.16 »

1931 - 09 - 19
image 1931. Odpowiedź Referatu Spraw Inwalidów Wojennych Starostwa Powiatowego w Starogardzie na pismo Maksymiliana Kasprowicza w sprawie przyznania praw inwalidzkich. AB A/1.1.15 »

1933 - 08 - 21
image 1933. Odpowiedź ze Starostwa Powiatowego Starogardzkiego na pismo Maksymiliana Kasprowicza w sprawie badania lekarskiego. AB A/1.1.17 »

1933 - 08 - 23
image 1933. Zaświadczenie o przejeździe inwalidy wojennego Maksymiliana Kasprowicza- str. 1/2. AB A/1.1.18 »

1933 - 10 - 03
image 1933. Odpis zawiadomienia ze Starostwa Powiatowego Starogardzkiego o wydaniu orzeczenia lekarskiego po przebadaniu Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.1.20 »

1933 - 10 - 28
image 1933. Pismo z Izby Skarbowej w Poznaniu do Maksymiliana Kasprowicza w sprawie zwrotu kosztów podróży i diety. AB A/1.1.21 »

1934 - 04 - 24
image 1934. Pismo z Okręgowego Koła Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi w sprawie obchodów uroczystości 15-lecia Koła. AB A/1.1.22 »

1934 - 06 - 05
image 1934. Pismo Maksymiliana Kasprowicza do Starostwa Powiatowego Starogardzkiego w sprawie nadesłania wyniku badania lekarskiego. AB A/1.1.24 »

1934 - 06 - 07
image 1934. Odpowiedź Starostwa Powiatowego Starogardzkiego na pismo Maksymiliana Kasprowicza w sprawie przesłania mu wyniku badania lekarskiego. AB A/1.1.25 »

1934 - 07 - 10
image 1934. Pismo z Zarządu Wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej na Pomorze do Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.1.26 »

1923 - 08 - 10
image 1923. List do Maksymiliana Kasprowicza ze Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce Okręgu Grudziądzkiego- str. 1/2. AB A/1.1.3 »

1923 - 08 - 10
image 1923. List do Maksymiliana Kasprowicza ze Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce Okręgu Grudziądzkiego- str. 2/2. AB A/1.1.3 »

1923 - 10 - 14
image 1923. List do Maksymiliana Kasprowicza ze Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce Okręgu Grudziądzkiego- str. 1/2. AB A/1.1.4 »

1923 - 10 - 14
image 1923. List do Maksymiliana Kasprowicza ze Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce Okręgu Grudziądzkiego- str. 2/2. AB A/1.1.4 »

1937 - 11
image 1937. Zaproszenie na XII Ogólny Zjazd Delegatów Związku Inwal. Woj. R. P.- str. 1/3. AB A/1.1.44 »

1937 - 11
image 1937. Zaproszenie na XII Ogólny Zjazd Delegatów Związku Inwal. Woj. R. P.- str. 2/3. AB A/1.1.44 »

1937 - 11
image 1937. Zaproszenie na XII Ogólny Zjazd Delegatów Związku Inwal. Woj. R. P.- str. 3/3. AB A/1.1.44 »

1933 - 08 - 23
image 1933. Zaświadczenie o przejeździe inwalidy wojennego Maksymiliana Kasprowicza- str. 2/2. AB A/1.1.18 »

1934 - 04 - 24
image 1934. Zaproszenie na obchody 15-lecia Okręgowego Koła Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi- str. 1/4. AB A/1.1.23 »

1934 - 04 - 24
image 1934. Zaproszenie na obchody 15-lecia Okręgowego Koła Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi- str. 2/4. AB A/1.1.23 »

1934 - 04 - 24
image 1934. Zaproszenie na obchody 15-lecia Okręgowego Koła Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi- str. 3/4. AB A/1.1.23 »

1934 - 04 - 24
image 1934. Zaproszenie na obchody 15-lecia Okręgowego Koła Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi- str. 4/4. AB A/1.1.23 »

1933 - 09 - 15
image 1933. Pismo z Zarządu Wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej na Pomorze do Komisji Administracyjnej Związku Inwalidów Wojennych R. P. w Sępólnie- str. 1/2. AB A/1.1.19 »

1933 - 09 - 15
image 1933. Pismo z Zarządu Wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej na Pomorze do Komisji Administracyjnej Związku Inwalidów Wojennych R. P. w Sępólnie- str. 2/2. AB A/1.1.19 »

1937 - 11 - 27
image 1937. Okólnik do wszystkich delegatów na XII Ogólny Zjazd Delegatów Związku Inwal. Woj.. R. P. AB A/1.1.43 »

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.