Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Kolekcje » Kolekcja „Drukarnia i Księgarnia Polska w Sępólnie Krajeńskim” » Teczki » Teczka „Kwestie własnościowe, lata 1923- 39”

1931 - 10 - 23
image 1931. Odpis poświadczenia upoważnienia do likwidacji spółki Drukarni i Księgarni Polskiej Sp. z o. poręką. AB A/1.2.62 »

1924 - 05 - 26
image 1924. Wypis z rejestru handlowego - Drukarnia i Księgarnia Polska - Kiełbratowski i Ska Spółka komandytowa. - str. 1/2. AB A/1.2.3 »

1924 - 05 - 26
image 1926. Wypis z rejestru handlowego - Drukarnia i Księgarnia Polska - Kiełbratowski i Ska Spółka komandytowa - str. 2/2. AB A/1.2.3 »

1931 - 10 - 09
image 1931. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Drukarni i Księgarni Polskiej, Spółki z o. poręką. AB A/1.2.55 »

1931 - 10 - 13
image 1931. Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Drukarni i Księgarni Polskiej, Spółki z o. poręką. Sępólno Krajeńskie- str. 1/2 AB A/1.2.61 »

1931 - 10 - 13
image 1931. Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Drukarni i Księgarni Polskiej, Spółki z o. poręką. Sępólno Krajeńskie- str. 2/2. AB A/1.2.61 »

1931 - 09 - 12
image 1931. Podanie do Sądu Grodzkiego o wykreślenie z rejestru handlowego firmy Drukarnia i Księgarnia Polska, Spółka z o. poręką w Sępólnie i o zapisanie firmy Drukarnia i Księgarnia Polska, właściciel Maksymilian Kasprowicz w Sępólnie. AB A/1.2.52 »

1931 - 10 - 13
image 1931. Pełnomocnictwo udzielone Maksymilianowi Kasprowiczowi do zastępowania Magdaleny Mikickiej i Romana Mikickiego na walnym zebraniu akcjonariuszy Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.60 »

1931 - 10 - 13
image 1931. Pełnomocnictwo udzielone Maksymilianowi Kasprowiczowi do zastępowania Stanisława Sobierajczyka na walnym zebraniu akcjonariuszy Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.59 »

1931 - 10 - 13
image 1931. Pełnomocnictwo udzielone Maksymilianowi Kasprowiczowi do zastępowania Teodora Szukalskiego na walnym zebraniu akcjonariuszy Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.58 »

1931 - 10 - 13
image 1931. Pełnomocnictwo udzielone Maksymilianowi Kasprowiczowi do zastępowania Kazimierza Przybylskiego na walnym zebraniu akcjonariuszy Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.57 »

1931 - 10 - 13
image 1931. Pełnomocnictwo udzielone Maksymilianowi Kasprowiczowi do zastępowania Alojzego Bruskiego na walnym zebraniu akcjonariuszy Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.56 »

1931 - 09 - 04
image 1931. Pismo od Alfonsa Gracza, informujące Maksymiliana Kasprowicza o przesłaniu mu w załączniku pierwszego wypisu aktu notarialnego. AB A/1.2.50 »

1931 - 09 - 03
image 1931. Pełnomocnictwo od Ludwika Wagnera dla Antoniego Konopczyńskiego na sprzedaż Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.49 »

1931 - 07 - 13
image 1931. Pismo od Alfonsa Gracza, informujące Maksymiliana Kasprowicza o przesłaniu mu w załączniku pierwszego wypisu aktu notarialnego. AB A/1.2.48 »

1931 - 06 - 27
image 1931. Pokwitowanie otrzymania 180 zł za zbycie udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.46 »

1924 - 03 - 05
image 1924. Pokwitowanie wpłaty od Bolesława Kiełbratowskiego na rachunek Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.2 »

1930 - 10 - 17
image 1930. Pismo od Alfonsa Gracza, informujące Maksymiliana Kasprowicza o przesłaniu mu w załączniku wypisu wyroku z dnia 26 czerwca w sprawie Drukarnia Polska c/a Korda. AB A/1.2.7 »

1931 - 06 - 01 --- 1931 - 06 - 24
image 1931. Akcydens- prośba o przybycie 25 czerwca 1931 roku do notariusza Alfonsa Gracza w Sępólnie w celu załatwienia formalności związanych z przepisaniem udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.8 »

1931 - 04 - 07
image 1931. Pismo Antoniego Biernage do Maksymiliana Kasprowicza w sprawie adresu teściowej Antoniego Biernage. AB A/1.2.10 »

1931 - 04 - 07
image 1931. Pismo Lucjana Prądzyńskiego do Maksymiliana Kasprowicza w sprawie sprzedaży udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.11 »

1931 - 04 - 15
image 1931. Potwierdzenie odebrania 1000 zł za odstąpienie Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.12 »

1931 - 04 - 15
image 1931. Umowa odstąpienia udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie, zawarta pomiędzy Teodorem Szukalskim a Maksymilianem Kasprowiczem. AB A/1.2.13 »

1931 - 04 - 16
image 1931. Potwierdzenie odebrania 250 zł za odstąpienie Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.14 »

1931 - 04 - 16
image 1931. Prośba Teodora Szukalskiego o wypłatę należnych mu pieniędzy za zbycie udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.15 »

1931 - 04 - 24
image 1931. Oświadczenie Jana Kabata o odstąpieniu udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej na rzecz Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.2.17 »

1931 - 04 - 24
image 1931. Potwierdzenie odebrania 550 zł za odstąpienie Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.18 »

1931 - 04 - 28
image 1931. Zgoda Jana Kabata, prezesa rady nadzorczej Drukarni i Księgarni Polskiej, na odstąpienie udziałów w Drukarni przez Antoniego Biernage. AB A/1.2.19 »

1931 - 05 - 05
image 1931. Pismo z Komunalnej Kasy Oszczędności w Sępólnie do Maksymiliana Kasprowicza w sprawie wniosku Kasprowicza o pożyczkę wekslową. AB A/1.2.21 »

1931 - 05 - 09
image 1931. Pismo od Alfonsa Gracza, informujące Maksymiliana Kasprowicza o przesłaniu mu w załączniku pierwszego wypisu umowy o przelewie udziałów Spółki. AB A/1.2.22 »

1931 - 05 - 11
image 1931. Oświadczenie Józefa Naatza o odstąpieniu Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.23 »

1931 - 05 - 13
image 1931. Pokwitowanie otrzymania 250 zł tytułem II raty za zbycie udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.24 »

1931 - 05 - 16
image 1931. Oświadczenie Magdaleny Mikickiej o odstąpieniu Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.25 »

1931 - 05
image 1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Bothego z Trzcian jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.26 »

1931 - 05
image 1931. Potwierdzenie odebrania 200 zł za odstąpienie Maksymilianowi Kasprowiczowi udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.27 »

1931 - 05 - 22
image 1931. Zawiadomienie o odstąpieniu przez Wydział Powiatowy 20 udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej na rzecz Maksymiliana Kasprowicza. AB A/1.2.28 »

1931 - 06 - 01
image 1931. Pismo od Alfonsa Gracza, informujące Maksymiliana Kasprowicza o przesłaniu mu w załączniku pierwszego wypisu aktu notarialnego. AB A/1.2.30 »

1931 - 05 - 28
image 1931. Pokwitowanie wpłaty od Maksymiliana Kasprowicza za 21 udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.31 »

1931 - 06 - 11
image 1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Tomasza Komierowskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.32 »

1931 - 06 - 19
image 1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Kazimierza Przybylskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.34 »

1926 - 05 - 07
image 1926. Wezwanie Maksymiliana Kasprowicza do zapłacenia zaległej opłaty sądowej- str. 2/2. AB A/1.2.4 »

1926 - 05 - 07
image 1926. Wezwanie Maksymiliana Kasprowicza do zapłacenia zaległej opłaty sądowej- str. 1/2. AB A/1.2.4 »

1931 - 01 - 20
image 1931. Zawiadomienie o wpisie w rejestrze handlowym dla firmy Drukarnia i Księgarnia Polska sp. z o.p. w Sępólnie- str. 2/2. AB A/1.2.9 »

1931 - 01 - 20
image 1931. Zawiadomienie o wpisie w rejestrze handlowym dla firmy Drukarnia i Księgarnia Polska sp. z o.p. w Sępólnie- str. 1/2. AB A/1.2.9 »

1937 - 09 - 20
image 1937. List od Michała Mogilnickiego w sprawie wartości jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej. AB A/1.2.66 »

1931 - 06 - 19
image 1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Aleksandra Retmańskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.35 »

1931 - 06 - 19
image 1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Stanisława Sobierajczyka jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.36 »

1931 - 06 - 19
image 1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Magdalenę Mikicką jej udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.37 »

1931 - 06 - 19
image 1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Jana Kabata jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.38 »

1931 - 06 - 19
image 1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Wacława Łuczyńskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.39 »

1931 - 06 - 19
image 1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Lucjana Prądzyńskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.40 »

1931 - 06 - 19
image 1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Wydział Powiatowy udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.41 »

1931 - 06 - 19
image 1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Mariana Przybylskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.42 »

1931 - 06 - 19
image 1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Józefa Naatza jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.43 »

1931 - 06 - 19
image 1931. Zezwolenie na sprzedaż przez Teodora Szukalskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej Maksymilianowi Kasprowiczowi. AB A/1.2.44 »

1931 - 06 - 25
image 1931. Pokwitowanie otrzymania 322 zł za zbycie udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.45 »

1931 - 07 - 02
image 1931. Pismo od Alfonsa Gracza, informujące Maksymiliana Kasprowicza o przesłaniu mu w załączniku pierwszego wypisu aktu notarialnego. AB A/1.2.47 »

1931 - 05 - 02
image 1931. Kartka pocztowa od Antoniego Biernage do Maksymiliana Kasprowicza- str. 1/2. AB A/1.2.20 »

1931 - 05 - 02
image 1931. Kartka pocztowa od Antoniego Biernage do Maksymiliana Kasprowicza- str. 2/2. AB A/1.2.20 »

1931 - 05 - 29
image 1931. Oświadczenie o odstąpieniu przez Kazimierza Przybylskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej na rzecz Maksymiliana Kasprowicza- str. 1/2. AB A/1.2.29 »

1931 - 05 - 29
image 1931. Oświadczenie o odstąpieniu przez Kazimierza Przybylskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej na rzecz Maksymiliana Kasprowicza- str. 2/2. AB A/1.2.29 »

1931 - 06 - 18
image 1931. Odpowiedź Aleksandra Kozłowskiego na list Maksymiliana Kasprowicza w sprawie odkupienia od Kozłowskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej-str. 1/2. AB A/1.2.33 »

1931 - 06 - 18
image 1931. Odpowiedź Aleksandra Kozłowskiego na list Maksymiliana Kasprowicza w sprawie odkupienia od Kozłowskiego jego udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej-str. 2/2. AB A/1.2.33 »

1931 - 09 - 07
image 1931. Umowa odstąpienia udziałów w Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.51 »

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.