Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Kolekcje » Kolekcja „Paweł Kalinowski” » Teczki » Teczka „Praca zawodowa”

1947-04-19
image Zaświadczenie ukończenia kursu dla opiekunów drużyn harcerskich »

1948-09-07
image Dyplom uprawniający do nauki języka polskiego i matematyki »

1938-01-31
image Dyplom od Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego »

1933-07-29
image Zaświadczenie o uczestnictwie w Kursie Wychowawczym dla kierowników publicznych szkół dokształcających- str. 1/2 »

1933-07-29
image Zaświadczenie o uczestnictwie w Kursie Wychowawczym dla kierowników publicznych szkół dokształcających- str. 2/2 »

1945-07-06
image Mianowanie na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej »

1924-01-19
image Przyjęcie rezygnacji Pawła Kalinowskiego z posady w Gołańczy »

1924-05-28
image Udzielenie misji kanonicznej do udzielania nauki religii »

1919-08-09
image Poświadczenie ukończenia wakacyjnego kursu dokształcającego »

1924-09-19
image Zwolnienie z obowiązków szkolnych w Okręgu Szkolnym Poznańskim »

1923-12-21
image Powierzenie posady nauczycielskiej i tymczasowego kierownictwa w Szkole Powszechnej w Gołańczy »

1924-01-14
image Korespondencja z Powiatowym Inspektoratem Szkolnym w Czarnkowie »

1924-10-16
image Mianowanie na nauczyciela i tymczasowego kierownika Szkoły Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim »

1925-06-13
image Mianowanie na kierownika Szkoły Powszechnej w Sępólnie Krajeńskim »

1928-08-29
image Zaświadczenie o ukończeniu kursu »

1929-08-27
image Mianowanie na Członka Komisji Egzaminacyjnej przy seminarium nauczycielskim w Tucholi »

1930-05-26
image Dekret ustalenia na stałego nauczyciela publicznych szkół powszechnych »

1921-05-23
image Uchwała komisji weryfikacyjnej ws. Pawła Kalinowskiego »

1931-07-13
image Mianowanie Pawła Kalinowskiego na kierownika 7-klasowej szkoły powszechnej w Sępólnie »

1933-07-15
image Zaświadczenie o ukończeniu kursu »

1934-01-15
image Pismo w sprawie zaszeregowania »

1946-01-29
image Prośba o uzupełnienie akt osobowych »

1946-01-16
image Orzeczenie Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej przy Inspektoracie w Sępólnie Krajeńskim »

1938-10-15
image Podziękowanie za pracę »

1938-11-14
image Mianowanie na Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczycieli Szkół Powszechnych- 1938 rok »

1938-11-02
image Przemianowanie na kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej stopnia III im. Chrystusa Króla w Sępólnie Krajeńskim »

1939-01-31
image Dyplom nadania srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę »

1938-08-31
image Dokument przyznający Pawłowi Kalinowskiemu uposażenie zasadnicze grupy VI »

1948-01-31
image Udzielenie urlopu w celu wzięcia udziału w kursie ideologiczno-społecznym »

1938-05-05
image Dyplom nadania brązowego Medalu za Długoletnią Służbę »

1936-11-07
image Pismo w sprawie przesunięcia do VII grupy uposażenia »

1936-05-24
image Zaświadczenie o ukończeniu korespondencyjnego kursu z higieny »

1937-04-26
image Odpowiedź na pismo w sprawie 10 i 15 % dodatku do dodatku dyrektorów, inspektorów i kierowników publicznych szkół powszechnych »

1937-07-27
image Odpowiedź na odwołanie w sprawie przyznania 10 i 15% dodatku do pensji »

1937-01-14
image Udzielenie urlopu na dzień pogrzebu śp. Zielaskowskiego »

1945-07-06
image Mianowanie na członka Komisji Egzaminacyjnej dla zawodów praktycznych w Bydgoszczy »

1946-11-03
image Pismo w sprawie wyboru do Komisji weryfikacyjnej przy Polskim Związku b. Więźniów Politycznych »

1947-04-19
image Zaświadczenie o ukończeniu kursu harcerskiego »

1947-11-18
image Mianowanie na kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej w Sępólnie- 1945 rok »

1947-12-12
image Powołanie na stanowisko dyrektora kontraktowego Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Sępólnie »

1947-12-24
image Powierzenie czynności związanych z organizacją szkolnictwa w powiecie sępoleńskim »

1947-12-05
image Pismo z Inspektoratu Szkolnego w Sępólnie w sprawie organizacji szkolnictwa na terenie powiatu sępoleńskiego »

1948-07-02
image Pismo w sprawie przeniesienia Pawła Kalinowskiego w stan spoczynku »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Pismo w sprawie zatrudnienia na okres próbny w Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Sępólnie »

1947-08-30
image Odpowiedź na pytanie w sprawie kwalifikacji do nauczania w publicznych szkołach zawodowych »

1938-08-09
image List od wizytatora szkół Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego »

1950-02-20
image Pismo w sprawie przyznania wynagrodzenia według grupy VII tabeli płac obowiązującej w Spółdzielczości »

1949-12-13
image Pismo w sprawie przyznania wynagrodzenia według grupy VIII tabeli płac obowiązującej w Spółdzielczości »

1948-09-01
image Pismo w sprawie opuszczenia mieszkania służbowego »

1953-04-23
image Pismo w sprawie przyznania wynagrodzenia według grupy VI tabeli płac obowiązującej w Spółdzielczości »

1947-09-20
image Orzeczenie Powiatowej Komisji Weryfikacyjnej przy Inspektoracie w Sępólnie Krajeńskim- 1947 rok »

1924-05-25 - 1924-09-25
image Notatka od księdza dziekana z Lubasza »

1924-08-20
image Pismo od wizytatora Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego »

1912-03-27
image Pismo w języku niemieckim z Bureaukasse Königlichen Regierung zu Bromberg »

1912-04-30
image Pismo w języku niemieckim z Königlichen Regierung zu Bromberg »

1918-10-08
image Pismo z Königlichen Regierung zu Bromberg- 1918 rok »

1912-06-03
image Pismo z Königlichen Preuss. Justiz-Ministerium »

1946-12-28
image Orzeczenie Okręgowej Komisji Weryfikacyjnej przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu »

1912-03-28
image Pismo z Königlichen Regierung zu Bromberg- 28 marca 1912 »

1912-03-30
image Koperta, w której znajdowało się pismo z Königlichen Regierung zu Bromberg »

1948-10-04
image Pismo z Kuratorium Oświaty, dotyczące przyznania dyplomu uprawniającego do nauczania w szkołach zawodowych »

1922-09-09
image Pismo w sprawie zarobków z Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego »

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.