Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Kolekcje » Kolekcja „Drukarnia i Księgarnia Polska w Sępólnie Krajeńskim” » Teczki » Teczka „Dokumenty różne, 1923-1939”

1928 - 02 - 14
image 1928. Pismo do Maksymiliana Kasprowicza z Przeglądu Graficznego i Papierniczego w sprawie drukarni przeznaczonych na sprzedaż. AB A/1.2.5 »

1931 - 04 - 18
image 1931. Kartka pocztowa od Otona Sabiniarza do Maksymiliana Kasprowicza z informacją o możliwości wydzierżawienia drukarni Sabiniarza- str. 1/2. AB A/1.2.16 »

1931 - 04 - 18
image 1931. Kartka pocztowa od Otona Sabiniarza do Maksymiliana Kasprowicza z informacją o możliwości wydzierżawienia drukarni Sabiniarza- str. 2/2. AB A/1.2.16 »

1931 - 09 - 26
image 1931. Aneks do polisy w Poznańsko- Warszawskim Towarzystwie Ubezpieczeń, dotyczący przeniesienia własności przedmiotów objętych ubezpieczeniem- str. 1/2. AB A/1.2.54 »

1931 - 09 - 26
image 1931. Aneks do polisy w Poznańsko- Warszawskim Towarzystwie Ubezpieczeń, dotyczący przeniesienia własności przedmiotów objętych ubezpieczeniem- str. 2/2. AB A/1.2.54 »

1931 - 09 - 18
image 1931. Umowa dzierżawy lokalu, zawarta pomiędzy Komunalną Kasą Oszczędności a Maksymilianem Kasprowiczem- str. 1/2. AB A/1.2.53 »

1931 - 09 - 18
image 1931. Umowa dzierżawy lokalu, zawarta pomiędzy Komunalną Kasą Oszczędności a Maksymilianem Kasprowiczem- str. 2/2. AB A/1.2.53 »

1939 - 01 - 13
image 1939. Inwentura Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie na dzień 31 grudnia 1938 roku. AB A/1.2.67 »

1923 - 11 - 08 --- 1931 - 10 - 13
image 1923- 1931. Księga protokularna Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie Krajeńskim. AB A/1.2.1 »

1937 - 04 - 01
image 1937. Kwit składkowy poświadczający opłatę składki za ubezpieczenie od szkód pożarowych- str. 1/2. AB A/1.2.65 »

1937 - 04 - 01
image 1937. Kwit składkowy poświadczający opłatę składki za ubezpieczenie od szkód pożarowych- str. 2/2 »

1928 - 04 - 26
image 1928. Polisa w Poznańsko- Warszawskim Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. na ubezpieczenie od szkód pożarowych Drukarni i Księgarni Polskiej w Sępólnie. AB A/1.2.6 »

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.