Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Kolekcje » Kolekcja „Paweł Kalinowski” » Teczki » Teczka „Dokumenty osobiste”

1949-11-08
image Książeczka oszczędnościowo-inwestycyjna Społecznego Funduszu Oszczędnościowego »

1946-06-04
image Legitymacja ubezpieczeniowa »

1946-08-12
image Legitymacja Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej »

1935-07-11
image Karta Rowerowa »

1932-08-04
image Książka Inwalidzka »

1938-04-29
image Wizytówka Mieczysława Jerzego Szajnermanna »

1924-02-11
image Wyciąg dokumentu ślubu »

1956-08-18
image Wyciąg aktu małżeńskiego »

1950-03-24
image Orzeczenie o wymiarze renty inwalidzkiej »

1948-09-01 - 1948-12-31
image Życiorys Pawła Kalinowskiego »

1907-10-20 - 1907-10-30
image Świadectwo ukończenia (Entlassungszeugnis) Królewskiego Katolickiego Seminarium Nauczycielskiego w Bydgoszczy »

1911-12-14
image Świadectwo ukończenia Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego w Pile »

1934-11-01
image Odwołanie Pawła Kalinowskiego przeciw orzeczeniu Izby Skarbowej w Poznaniu »

1948-08-10
image Pismo z Kuratorium w sprawie zaopatrzenia emerytalnego »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Pismo z Gehaime Staatpolizei in Bromberg w sprawie Pawła Kalinowskiego »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Odpowiedź na pismo z Gehaime Staatpolizei in Bromberg »

1924-03-06
image Orzeczenie o ograniczeniu w zdolności zarobkowej »

1934-10-01
image Pismo w sprawie zaliczenia do wysługi lat okresu służby nauczycielskiej i wojskowej w zaborczym państwie niemieckim »

1935-04-07
image Orzeczenie Izby Skarbowej w sprawie zaliczenia okresów służby wojskowej i nauczycielskiej w zaborczym państwie niemieckim- 1936 rok »

1947-06-25
image Pismo z Izby Skarbowej, dotyczące wznowienia wypłaty zaopatrzenia inwalidzkiego »

1948-10-20
image Pismo z Państwowego Zakładu Emerytalnego »

1948-09-18
image Pismo z Państwowego Zakładu Emerytalnego w sprawie dodatku do emerytury »

1948-09-18
image Pismo z Państwowego Zakładu Emerytalnego, informujące o przyznaniu emerytury »

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.