Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Kolekcje » Kolekcja „Maria i Marian Przewoscy” » Teczki » Teczka „Droga zawodowa Mariana Przewoskiego”

1935-05-27
image Index obowiązkowych egzaminów studenta »

1938-10-19
image Książeczka legitymacyjna »

1934-06-20
image Świadectwo dojrzałości »

1962-12-08
image Zaświadczenie ukończenia kursu »

1956-11-16
image Zaświadczenie o wysłuchaniu wykładów »

1946-09-28
image Legitymacja Nadleśniczego »

1953-01-01 - 1975-07-01
image Wizytówka Nadleśniczego Nadleśnictwa Lutówko Mariana Przewoskiego. »

1953-05-28
image Powołanie Mariana Przewoskiego na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Lutówko »

1961-04-05
image Powołanie Mariana Przewoskiego do komisji konkursowej w zgaduj-zgaduli "Las skarbem całego narodu" »

1978-03-30
image Odwołanie Mariana Przewoskiego ze stanowiska nadleśniczego Nadleśnictwa Lutówko »

1951-12-28
image List pochwalny »

1947-08-16
image Pismo w sprawie objęcia stanowiska Łowczego Powiatowego w powiecie miasteckim »

1954-08-19
image Powołanie w skład Powiatowej Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na członków P.Z.Ł. »

1951-09-12
image Zezwolenie na odstrzał zwierzyny »

1950-12-19
image Zezwolenie na dokonywanie odstrzałów selekcyjno-redukcyjnych »

1950-03-15
image Prośba o przedłużenie ważności pozwolenia na posiadanie broni palnej »

1949-02-08
image Odwołanie ze stanowiska Łowczego Powiatowego w powiecie miasteckim »

1945-06-16
image Protokół z zebrania organizacyjnego Tymczasowego Komitetu Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Toruniu- str. 1/4 »

1945-06-16
image Protokół z zebrania organizacyjnego Tymczasowego Komitetu Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Toruniu- str. 2/4 »

1945-06-16
image Protokół z zebrania organizacyjnego Tymczasowego Komitetu Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Toruniu- str. 3/4 »

1945-06-16
image Protokół z zebrania organizacyjnego Tymczasowego Komitetu Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Toruniu- str. 4/4 »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Skarga na Posterunkowego M.O. Adama Waca »

1951-05-11
image Pismo w sprawie przyznania pozwolenia na broń »

1951-05-16
image Prośba o przedłużenie pozwolenia na posiadanie broni palnej »

1951-04-30
image Pismo z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie pozwolenia na broń palną »

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.