Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Działy » Zbiór tematyczny » Kolekcje (zbiory/zespoły) » Kolekcja (zbiór/zespół)bdquo;Organizacje i stowarzyszenia Sępólna Krajeńskiego” » Teczki (jednostki archiwalne) » Teczka (jednostka archiwalna)„Stowarzyszenia Katolickie”

 

K. S. M. w parafji Sępólno oddział żeński

Kolekcja (zbiór/zespół): Organizacje i stowarzyszenia Sępólna Krajeńskiego, Słowa kluczowe: lata 30., stowarzyszenia katolickie, Sępólno. II RP


Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej ze sztandarem - 10 lecie N.I.M. - 31 maja 1936 r. góra (od lewej): Rózga, Pestka, Maria Ostrowska, Jadwiga Patyna, Wanda Środecka, Gertruda Kowalska, ?, Kopeniarska, Deja, ?, ?, Marta Jędrzejek drugi rząd: A. Gołębiewska, Patyna, Helena Czerwińska, ?, ?, Kunegunda Florczak, Gertruda Patyna, Władysława Jankowska, ? ,?, Marta Florczak, Kazimiera Patyna, Gertruda Dorawa, siedzą: Frania Szemryk, Maria Klein (Dolewska), Felicja Kalinowska, Cecylia Nierebińska, Katarzyna Stryszyk, Helena Patyna, Gertruda Weilandt, Helena Kunza, Aniela Jasnoch, Maria Gola. Oddział K. S. M. żeńskiej w Sępólnie został założony dnia 2 maja 1926 r. przez ks. kuratusa Dąbrowskiego pod nazwą "Stowarzyszenie Żywy Różaniec Panien" w Sępólnie. Miejscem zebrań był pokój wynajęty na koszt Stowarzyszenia. Pierwszą prezeską była p. nauczycielka Raczyńska, patronem ks. Bernard Dąbrowski. Na początku założenia kształcono członkinie w kursie języka polskiego, historji kościoła, historji Polski i geografji. W następnym roku nie zmienił się skład zarządu, wybrano jeszcze tylko Sąd Honorowy. W maju 1927 r. przybrano nazwę "Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej w Sępólnie". 25-go września 1927 r. nastąpiła zmiana w zarządzie, spowodowana przeniesieniem służbowem dotychczasowej prezeski p. Raczyńskiej. Na jej miejsce wybrano prezeską Brzezińską, która ten urząd piastowała przez 5 lat. Od samego założenia istnieją w Stowarzyszeniu kółko sportowe, śpiewackie, mandolinistek, misyjne, teatralne - odbywające co pewien czas swe ćwiczenia. W 1928 r. odbył się kurs robót ręcznych, na zakończenie którego wystawiono 300 eksponatów. 27 maja 1928 r. urządzono po raz pierwszy "Święto Druhen" i w tym dniu też odbyło się poświęcenie sztandaru. Dochód w tym dniu wyniósł 320 zł. W czerwcu odbył się kurs zarządowy pod przewodnictwem gen. sekr. ks. Żyndy z Wąbrzeźna. Dn. 6 września 1928 został przeniesiony patron Stowarzyszenia ks. Dąbrowski, którego w dowód uznania zasług mianowano członkiem honorowym. Od dnia tego objął ks. Priss urząd patrona w Stowarzyszeniu. W 1929 r. wysłano kilka druhen na różne kursy. 10 druhen brało udział w P. W. K. w Poznaniu. Odbywały się kilka razy odwiedziny druhen z Chojnic do Sępóna względnie odwrotnie, jak również wycieczki do Karsina i Wiela na wystawę dalij. W 1929 r. uzyskało Stowarzyszenie nowe ognisko w nowowybudowanym Domu Katolickim, za które czynsz miesięczny opłaca Kasa Stów. Lekcje śpiewu w chórze Stow. udzielał przez 3 lata p. nauczyciel Benedict. Począwszy od 1930 r. pełnią druhny rokrocznie straż honorową podczas adoracji. Staraniem ks. protektora Grudzińskiego postanowiono urządzić przez 3 lata szkolę dokształcającą dla dziewcząt, która obejmować ma w l. roku higjenę, w II. roku kucharstwo, w III. roku szycie, krój, prasowanie. W jesieni odbyło się uroczyste otwarcie tego kursu. Nowy patron Stowarzyszenia ks. Żur obejmuje początkiem 1931 r. kierownictwo, któremu też oddział nasz zawdzięcza znaczny rozrost. W dniu 17 maja 1931 r. obchodziło Stowarzyszenie 5-letnią rocznicę istnienia. Doskonale przygotowana uroczystość, byta wyrazem młodzięczego zapału i ukochania idei K. S. M. Zasłużonym druhnom wręczono w tym dniu dyplomy i nagrody, a prezeska udekorowana została złotym krzyżem zasługi. W czerwcu odbyło się zamknięcie kursu higjeniczno-sanitarnego. Kilkanaście druhen brało udział w Zjeździe Delegowanych i rekolekcjach zamkniętych w Chojnicach. 16 sierpnia odbyło się uroczystościowe zebranie ku uczczeniu 11-ej rocznicy "Cudu nad Wisłą". Jesienią tego roku nastąpiło otwarcie II. półrocza szkoły dokształcającej - kursu gotowania. Zakończono ten rok uroczystym wieczorkiem gwiazdkowym, na którym odbyło się pożegnanie dotychczasowego patrona ks. Żura, z powodu przeniesienia. Został mianowany członkiem honorowym naszego Stowarzyszenia. Od 1932 r. piastuje urząd patrona naszego Stowarzyszenia ks. wikary Jarzębowski. Długie wieczory zimowe urozmaicano sobie własną zakupioną grą ping-pong. W czerwcu 1932 r. odbyło się nadzwyczajne walne zebranie, na którem została wybrana nowa prezeska nauczycielka Nieberdinżanka, która tę funkcję pełniła do końca 1935 r. W sierpniu 1932 r. brały 2 druhny udział w Zjeździe Deleg. w Starogardzie, we wrześniu Stowarzyszenie brało udział w Dniu Katolickim w Więcborku. W styczniu 1933 r. odbyło się otwarcie III. półrocza szkoły dokszt. - kursu kroju i szycia. We wrześniu stawiły się druhny licznie na Zlocie Okręgowym w Kamieniu, zdobywszy też tam podczas zawodów P.O. S. Druhny kółka teatralnego nie odmawiają swej pomocy w urządzanych akademjach: papieskiej, ku czci Chrystusa Króla, "Święto Matki" i różnych innych wieczorkach. W grudniu 1933 r. rozpoczęto kurs robót ręcznych. Z początkiem roku 1934 urządzono z ramienia L. O. P. P. kurs, w którym brato udział 30 druhen. W kwietniu członkinie kierownictwa uczęszczały na kurs pracy zarządowej. W maju z okazji "Święta Druhen" urządzono wystawę robót ręcznych. W święcie W. F. i P. W. jak również w dniu 3-go Maja - zdobyły druhny szereg pierwszych nagród w zawodach. 15 druhen brało udział w tygodniowym kursie W. F. urządzonym przez Pow. Komendę P. W. l lipca 1934 r. z okazji Zlotu Młodzieży Polskiej wyjechały druhny w liczbie 16 do Gdyni. W sierpniu 1934 r. było 50 druhen obecnych na Zlocie Okręgowym K.S. M. w Więcborku. 20 sierpnia 1934 r. odbyło się z powodu zmiany statutu K.S.M. nadzwyczajne walne zebranie, od którego to czasu Stowarzyszenie nasze nosi nazwę: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, oddział w Sępólnie. Z początkiem września 1934 r. rozpoczęto kurs zapraw, który jak zresztą wszystkie kursy - cieszył się ogromnem zainteresowaniem druhen. Okręg K.S.M. przeprowadził w grudniu 1934 r. wizytację w obecności 62 druhen, która wypadła ku zupełnemu zadowoleniu. W minionym 1935 r. urządzono znów kurs robót ręcznych dla druhen. W konkursie pogadanek ankietowych uzyskał oddział dyplom, przyznany przez Związek K. S. M. w Poznaniu. Na walnem zebraniu w roku 1936 zaszła zmiana w kierownictwie oddziału. Skład kierownictwa tworzą: prezeska Patynówna Helena, wiceprezeska Kalinowska Felicja, sekretarka Nierebińska Cecylja, skarbniczka Stryszykówna Katarzyna, naczelniczka Kuncówna Helena, zast sekretarki Patynówna Gertruda, zastępczyni skarbniczki Jasnochówna Aniela, zast. naczelniczki Weilandtówna Gertruda. Zastępowe: Gaulówna M., Jasnochówna A., Jankowska Wł. i Jędrzejkówna M.


Nazwa dokumentu: K. S. M. w parafji Sępólno oddział żeński
Dział: Zbiór tematyczny
Kolekcja (zbiór/zespół): Organizacje i stowarzyszenia Sępólna Krajeńskiego
Teczka (jednostki archiwalna): Stowarzyszenia Katolickie
Numer ID: CATL 14 C / 9.9.5
Sygnatura: brak
Autor: brak autora
Data wytworzenia: 1936 - 05 - 31
Miejsce wytworzenia: Sępólno Krajeńskie
Typ dokumentu: fotografia
Prawa do dysponowania publikacją: Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj.
Licencja: Brak informacji o ograniczeniach wynikających z prawa autorskiego
Słowa kluczowe: lata 30., stowarzyszenia katolickie, Sępólno. II RP
Dostępność: Wersja cyfrowa dostępna na miejscuZobacz inne publikacje z teczki (jednostki archiwalnej): "Stowarzyszenia Katolickie"
Poniższe publikacje ułożone są w kolejności ich dodania do teczki (najnowsze po lewej stronie). Po każdym kliknięciu na inne archiwalia/publikacje porządek w obrębie teczki (jednostki archiwalnej) pozostaje taki sam.


 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Nazwa kolejnej publikacji po najechaniu na miniaturkę!

Skomentuj
Jeśli posiadasz informacje pozwalające na uzupełnienie opisu tego materiału, skontaktuj się z nami wykorzystując poniższy formularz:


Imię i nazwisko:

Opis:
Adres email:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.