Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Działy » Zbiór środowiskowy » Kolekcje (zbiory/zespoły) » Kolekcja (zbiór/zespół)bdquo;Drukarnia i Księgarnia Polska w Sępólnie Krajeńskim” » Teczki (jednostki archiwalne) » Teczka (jednostka archiwalna)„Gazeta Sępoleńska”

 

1936. Strona tytułowa "Gazety Sępoleńskiej" nr 27 z 2 IV 1936 r. AB A/1.3.9

Kolekcja (zbiór/zespół): Drukarnia i Księgarnia Polska w Sępólnie Krajeńskim, Słowa kluczowe: prasa, Sępólno Krajeńskie, Maksymilian Kasprowicz, drukarnia, lata 30., przedsiębiorczość


Strona 1 "Gazety Sępoleńskiej" nr 27 z dnia 2.04.1936 r. zawierająca artykuł poświęcony 25 leciu posługi kapłańskiej Emanuela Grudzińskiego - od 1920 r. proboszcza w Sępólnie urodzonego w powiecie kartuskim. Z jego inicjatywy w 1928 r. powstała kostnica na cmentarzu obok kościoła, a w latach 1928-1929 zbudowano największy w diecezji chełmińskiej i na Pomorzu Dom Katolicki, który służył licznym w parafii stowarzyszeniom religijnym. W 1938 r. dzięki działaniom proboszcza wzniesiono Pomnik Wdzięczności o symbolice religijno-patriotycznej z centralnie umieszczonym posągiem Chrystusa Króla. Pierwszy numer „Gazety Sępoleńskiej” ukazał się 15 kwietnia 1927 r. Ogółem do 1939 r. wydano 13 roczników. Każdy numer „Gazety” składał się z 4 wielkoformatowych stron. Na pierwszej zamieszczano „Orędownik Powiatowy”, za który odpowiedzialność ponosił nacz. sekr. Łowiński. Kolejne, „nieurzędowe” kolumny sygnował swoim nazwiskiem Jan Koszutski. „Wydawcą, redaktorem naczelnym i właścicielem był Maksymilian Kasprowicz, ur. 11.10.1897 r. w Kościerzynie. Praktykę zawodową rozpoczął 1 kwietnia 1911 r. w drukarni i wydawnictwie „Vandsburger Zeitung” w Więcborku. W roku 1916 zostaje powołany do wojska i skierowany na front zachodni. Twardą służbę żołnierską pełnił we Francji, gdzie został ranny. Powróciwszy do rodzinnego miasta, pracuje jeszcze przez kilka lat we wspomnianej drukarni. Po odzyskaniu niepodległości pracował w (...) oficynach na Pomorzu, m.in. w Sępólnie w drukarni O. Ottona, w Toruniu w Pomorskiej Drukarni Rolniczej oraz w Chojnicach w drukarni „Dziennika Pomorskiego”. Jesienią 1923 r. brał żywy udział w zorganizowaniu polskiego warsztatu drukarskiego w Sępólnie - późniejszej Drukarni i Księgarni Polskiej, sp. z ogr. por. - w której objął stanowisko kierownika technicznego. Tę odpowiedzialną funkcję pełnił przez 8 lat - do likwidacji spółki. W roku 1923 drukarnia przechodzi na jego własność. Jako redaktor „Gazety Sępoleńskiej” współpracował z różnymi organizacjami społecznymi, służąc zawsze radą i pomocą (...). Zginął w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej zamordowany przez członków Selbstschutzu w Karolewie niedaleko Więcborka.” „Gazeta Sępoleńska”, wydawana przez „Księgarnię i Drukarnię Polską” w Sępólnie, ukazywała się 3 razy w tygodniu. Stałe kolumny zajmował przegląd wydarzeń światowych i krajowych oraz kronika miejscowa, podzielona na 2 autonomiczne działy - powiatu sępoleńskiego oraz powiatów sąsiednich. Od stycznia 1930 r. systematycznie zamieszczano dodatek ilustrowany - zbiór fotografii ze świata oraz regionu. „Gazeta” drukowała w odcinkach nowele, opowiadania i powieści, przede wszystkim obyczajowe, np.: „Serce kobiety”, „Ostatnia Rezurekcja”, „Bzy”, „Spadek krwi”, Błazen i woltyżerka”. Jedynie niektóre materiały sygnowano imieniem i nazwiskiem autora. W kolumnie literackiej w 1930 r. drukowano utwory Jura: „Piękno”, „U celu”, „Ostatnie akordy”, „W słońcu”, Jerzego Nałęcza - „Doczekał się” i W. Nowackiej - Stolik mahoniowy”. W 1928 r. opublikowano opracowania historyczne Seweryna Saryusza-Zaleskiego „Z dziejów Pomorza - uwagi ogólne ze specjalnym uwzględnieniem powiatu sępoleńskiego”. Krajeńska działaczka kulturalno-oświatowa, Stefania Bojarska, przedstawiła pracę regionalnego „Sokoła” oraz TCL-u. Poezja pojawiała się na łamach „Gazety Sępoleńskiej bardzo rzadko i jedynie okazjonalnie, np. „Pod nową zorzą” Marii Konopnickiej. Powyższy opis sporządzono według artykułu "Prasa Krajny w dwudziestoleciu międzywojennym" Romualda Rosińskiego Przedwojenne wydania Gazety Sępoleńskiej są opublikowane i dostępne do przeglądania na stronie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej pod adresem: http://bit.ly/OORHiO


Nazwa dokumentu: 1936. Strona tytułowa "Gazety Sępoleńskiej" nr 27 z 2 IV 1936 r. AB A/1.3.9
Dział: Zbiór środowiskowy
Kolekcja (zbiór/zespół): Drukarnia i Księgarnia Polska w Sępólnie Krajeńskim
Teczka (jednostki archiwalna): Gazeta Sępoleńska
Numer ID: CATL 14 B / 37.1.2
Sygnatura: brak
Autor: Maksymilian Kasprowicz
Data wytworzenia: 1936 - 04 - 02
Typ dokumentu: gazetka
Język: pol
Prawa do dysponowania publikacją: Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim
Licencja: Domena publiczna
Słowa kluczowe: prasa, Sępólno Krajeńskie, Maksymilian Kasprowicz, drukarnia, lata 30., przedsiębiorczość
Dostępność: Oryginał dostępny na miejscuZobacz inne publikacje z teczki (jednostki archiwalnej): "Gazeta Sępoleńska"
Poniższe publikacje ułożone są w kolejności ich dodania do teczki (najnowsze po lewej stronie). Po każdym kliknięciu na inne archiwalia/publikacje porządek w obrębie teczki (jednostki archiwalnej) pozostaje taki sam.


  • image
  • image
Nazwa kolejnej publikacji po najechaniu na miniaturkę!

Skomentuj
Jeśli posiadasz informacje pozwalające na uzupełnienie opisu tego materiału, skontaktuj się z nami wykorzystując poniższy formularz:


Imię i nazwisko:

Opis:
Adres email:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.